บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด

เก็บข้อมูลโดย : TrueHits.net สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จ๊อกแอนด์จอย ปี 2558
 เดือน  Page Views  Unique IPs  Session
 January 70,327 15,903 37,121
 Februry 74,010 17,707 41,287
 March 75,912 18,427 41,614
 April 100,362 27,744 59,218
 May 103,514 22,207 57,428
 June 81,275 18,883 47,132
 July 62,917 13,738 34,931
 August 206,324 41,090 45,451
 September 160,614 34,546 39,894
 October 149,211 37,952 44,316
 November 130,428 31,667 43,470
 December 0 0 0
 TTL. 0 0 0


 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จ๊อกแอนด์จอย ปี 2557
 เดือน  Page Views  Unique IPs  Session
 January 76,355 17,043 39,608
 Februry 69,765 13,385 32,933
 March 71,049 13,023 32,506
 April 73,653 14,635 36,448
 May 99,471 20,515 51,828
 June 82,470 16,875 42,674
 July 83,895 19,159 45,873
 August 65,861 16,127 37,018
 September 43,570 11,676 26,252
 October 54,552 14,084 32,349
 November 56,063 15,780 34,935
 December 52,711 18,154 32,202
 TTL. 776,704 172,302 412,424


 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จ๊อกแอนด์จอย ปี 2556
 เดือน  Page Views  Unique IPs  Session
 January 74,881 13,992 35,280
 Februry 66,350 13,260 32,157
 March 75,331 15,047 36,543
 April 55,989 11,912 27,052
 May 54,455 11,209 25,876
 June 57,926 11,273 27,612
 July 63,975 12,791 32,054
 August 75,328 15,932 39,389
 September 47,302 10,925 25,797
 October 45,473 10,193 24,180
 November 46,000 10,848 25,393
 December 53,968 12,740 29,789
 TTL. 717,248 150,122 361,122


 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จ๊อกแอนด์จอย ปี 2555
 เดือน  Page Views  Unique IPs  Session
 January 56,120  11,751  28,001
 Februry 64,673 12,776 31,019
 March 59,362 11,131 27,285
 April 41,445 8,236 19,378
 May 44,762 9,400 22,017
 June 45,098 9,584 22,444
 July 51,412 10,948 26,041
 August 59,753 14,476 32,612
 September 47,883 11,500 26,394
 October 46,969 10,987 25,869
 November 50,419 12,522 28,229
 December 50,655 12,007 26,531
 TTL.  618,551 135,318  315,820


 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จ๊อกแอนด์จอย ปี 2554
 เดือน  Page Views  Unique IPs  Session
 January 48,766  10,196  24,003
 Februry  47,027  8,653  21,532
 March  50,953  9,618  24,116
 April  39,116  8,247  19,508
 May  44,124  8,613  21,234
 June  49,884  9,023  22,881
 July  54,982  11,789  27,628
 August  59,111  12,774  29,890
 September  61,922  12,605  30,805
 October  39,337  8,798  20,668
 November  39,425  8,910  10,896
 December  48,197  10,864  34,692
 TTL.  582,844  120,090  287,853


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ JogAndJoy.Com รายเดือน ปี 2553

เดือน
Page Views
Unique IPs
Sessions
 JANUARY

59,806

9,131

24,789

 FEBRURY

 47,058

 8,052

 20,983

 MARCH

 47,866

 8,304

 21,551

 APRIL
 36,406
 6,704
 16,865
 MAY
 47,643
 8,872
 22,092
 JUNE
 52,681  8,586
 22,974
 JULY

 62,432

 10,004

 27,098

 AUGUST

 67,046

 11,042

 29,917
 SEPTEMBER
 54,574
 9,641
 25,163
 OCTOBER
 50,083  9,601
 24,401
 NOVEMBER
 45,902  9,682
 23,747
 DECEMBER
 47,821
 9,734
 23,289
TTL.
 619,318
109,353
 282,869


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ JogAndJoy.Com รายเดือน ปี 2552
เดือน
Page Views
Unique IPs
Sessions
JANUARY
48,396
6,849
18,753
FEBRURY
54,335
7,504
20,501
MARCH
53,914
6,800
19,065
APRIL
44,020
6,158
16,559
MAY
52,860
7,285
20,208
JUNE
59,087
7,854
23,338
JULY
63,719

 8,661

25,073
AUGUST
60,726

 8,826

24,608
SEPTEMBER
50,650
7,830
21,683
OCTOBER
51,171
7,995
22,079
NOVEMBER
50,318
8,052
22,304
DECEMBER
44,649
7,823
19,501
TTL.
633,845
91,637
253,672


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ JogAndJoy.Com รายเดือน ปี 2551
 
เดือน
Page Views
Unique IPs
Sessions
JANUARY
37,388
5,355
15,458
FEBRURY
33,525
4,866
13,088
MARCH
33,438
4,843
12,912
APRIL
27,027
4,027
10,478
MAY
32,798
4,858
12,624
JUNE
33,766
5,202
14,191
JULY
40,497

6,128

16,973
AUGUST
38,626

6,659

16,826
SEPTEMBER
42,818
6,438
17,653
OCTOBER
39,945
6,088
16,544
NOVEMBER
37,650
6,233
16,407
DECEMBER
40,855
6,553
17,811
TTL.
438,333
67,250
180,515


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ JogAndJoy.Com รายเดือน ปี 2550
เดือน
Page Views
Unique IPs
Sessions
JUNE
31,075
 
 
JULY
37.140
5,507
15,693
AUGUST
41,017
6,110
17,560
SEPTEMBER
33,040
5,440
15,065
OCTOBER
33,449
5,420
15,700
NOVEMBER
38,230
5,763
16,957
DECEMBER
 
 
 
TTL.
348,442
55,041
152,613