| English Version |

เรียน เพื่อนสมาชิก JOG&JOY

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป JOG&JOY ได้เริ่มทดลองใช้ระบบการลงทะเบียนสมัครวิ่งใหม่ บนเว็บไซต์ JogAndJoy.Run โดยจะใช้กับรายการแข่งขันเฉพาะที่ JOG&JOY เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันเท่านั้น รายการแข่งขันที่ใช้ระบบรับสมัครใหม่แล้ว ได้แก่ หาดชะอำบิกินีบีชรัน - สงกรานต์เชียงใหม่ไนท์รัน - วิ่งเฉียดคุก (ก้าวเพื่อความหวัง) และ รายการอื่นๆที่กำลังจะเปิดรับสมัครในอนาคต ส่วนรายการแข่งขันที่ยังคงใช้ระบบการรับสมัครในแบบเดิม PayJogAndJoy.Com ได้แก่ หัวหินมาราธอน 2019 ก็ยังคงใช้ระบบเดิมได้อยู่ ซึ่งกำลังจะปิดรับสมัครในเร็วๆนี้ เพราะมีผู้สมัครใกล้จะเต็มตามจำนวนรับสมัครแล้ว และจะยังสามารถใช้ได้ไปจนถึงวันจัดการแข่งขันของแต่ละรายการ ส่วนระบบใหม่ JogAndJoy.Run เพื่อนๆสมาชิกสามารถเข้าไปทดลองลงทะเบียนสมาชิกในระบบไว้ก่อนได้เลยครับ โดยเพื่อนๆสามารถ แก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อมูล และตรวจสอบ ได้ด้วยตนเอง เพื่อรอสมัครรายการวิ่งที่ท่านสนใจ ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้กว่า 30 รายการ . . . .

 

การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การซื้อขายสินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครให้ชัดเจน
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน