| English Version |

blush
ติดต่อ JOG&JOY โทร. 02-721-6009 ติดต่อไม่ได้
20-27 กันยายน ชุมสายโทรศัพท์ขัดข้อง
โปรดโทร. 097-095-8434, 083-042-8434


ด้วยคุณูปการของการวิ่งต่อสังคมไทย
ใครๆ ก็อยากจะจัดงานวิ่ง


ในปี 2562 จึงมีสนามวิ่งมากกว่า 1,200 สนาม ทั่วประเทศ
ในแต่ละปี JOG&JOY ต้องจัดรายการวิ่งประจำกว่า 24 รายการ นอกจากนี้ยังมีรายการที่แทรกเข้ามาระหว่างปี
เราจึงจัดรายการวิ่ง มากกว่า 30 รายการ ต่อปี จึงทำให้บางอาทิตย์ในหลายเดือนเราจะถูกล๊อกตัวเพื่อจัดรายการวิ่งประจำ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจไม่สามารถรับจัดงานใหญ่ซ้อนกันในวันเดียวได้หลายรายการ ยกเว้นรายการขนาดเล็ก
ดังนั้น เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาด้วยกัน ทั้งเจ้าภาพผู้จัดและเราฝ่ายจัดการแข่งขัน
ก่อนที่จะนำเสนองานใดๆ หรือ เสนองบประมาณการจัดการแข่งขัน
JOG&JOY มีนโยบาย, ข้อจำกัดและเงื่อนไขบางประการ l รายละเอียดคลิก l
 
การสมัครวิ่ง คือการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่ใช่การซื้อ-ขายสินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วน