English Version
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา / แผนที่ Webboard  
-A +A
www.jogandjoy.com  | ENGLISH VERSION |


DOI INTHANON ULTRAMARATHON 2017
กองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์

               จากการประชุมบูรณาการแผนเพื่อสนับสนุนกลไกกองทุนของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบดอยอินทนนท์ ยังมีเรื่องราวที่รอการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างยั่งยืนอีกมากมาย โดยมีโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบจัดการพื้นที่คุ้มครอง : CATSPA ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนให้ขจัดปัญหาอุปสรรคต่อความยั่งยืนในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบด้านงบประมาณ และประสิทธิภาพในการจัดการ ให้นักอนุรักษ์ทั้งหลายได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไป

               นายสมัคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ ดร.พรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมเปิดงานฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และกุหลาบพันปี และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อหาทุนจัดตั้ง “มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์” ผ่านโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สถาบันการศึกษาและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รอบพื้นที่ดอยอินทนนท์กว่า 300 คน ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

               สำหรับกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนใน จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดอยอินทนนท์ต่อไป

               กองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมกับ จ๊อกแอนด์จอย ผู้จัดการการแข่งขันกีฬาวิ่งมาราธอนเพื่อการท่องเที่ยว (Marathon Tourism Management) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงาน วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 1 (Doi Inthanon Ultramarathon 2017) ขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา” (2017 Thailand Sport Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อรณรงค์ประชาชนชาวไทยและนานาชาติออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
5. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้า กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์

 

 
ผู้พิชิตดอยอินทนนท์

          ที่ผ่านมา ดอยอินทนนท์ มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวโดยรถยนต์ ปีละ 8-9 แสนคนต่อปี และมีนักจักรยาน ปั่นจักรยานขึ้นไปพิชิตยอดดอยอินทนน์มาแล้วหลายหมื่นคน แต่....เท่าที่ทราบและมีหลักฐานสามารถสืบค้นได้ มีนักวิ่งชาวไทยเพียง 2 ท่านเท่านั้น ที่เคยวิ่งพิชิตยอดดอยอินทนนท์..ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ระยะทาง 38.3 กม. มาแล้ว คือ นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย จากโรงพยาบาลปิยะเวท และ คุณผาณิต บุญศิริคำชัย โดยทั้ง 2 ท่าน ได้มีความพยายามวิ่งพิชิตยอดดอยอินทนนท์ ถึง 3 ครั้ง จึงสามารถพิชิตยอดดอนอินนนท์ ได้ ส่วนชาวต่างชาติ ก็มีเพียง 1 ท่านที่่ใช้ชื่อว่า Harry Runs : Running up the highest mountain in Thailand จากด่านแรกถึงจุดสุงสุด ระยะทาง 38.5 kilometres วิ่งเพียงคนเดียว ใช้เวลา 3.56.51 ชั่วโมง เผยแพร่เมื่อ 11 ต.ค. 2014 

ครั้งที่ 1. เมื่อ 5-7 พฤศจิกายน 2014 (ฝนตก/หมอกลงจัด) 
ครั้งที่ 2. เมื่อ 8-9 มกราคม 2015 (พายุเข้าฝนตกตลอดวัน)
ครั้งที่ 3. เมื่อ 27-28 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านเรื่องราวของ 2 ท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อม ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 
2017 Thailand Sport Tourism

วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ (ครั้งที่ 1)
Doi Inthanon Ultramarathon 2017

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

จุดเริ่มต้น Start ณ โรงเรียนศรีจอมทอง ข้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 70 กม.
เส้นทางวิ่งบนถนนขึ้นดอยอินทนนท์ ระยะทาง 50 กม.
เส้นชัย Finish ณ จุดสุงสุดยอดดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ประเภทการวิ่งและการแบ่งกลุ่ม / DISTANCE

 วิ่งอัลตร้ามาราธอน 50 กม. ประเภทเดี่ยวบุคคล
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
- บุคคล ชาย อายุไม่เกิน 39 ปี
- บุคคล ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
- บุคคล หญิงทั่วไป (ไม่แบ่งกลุมอายุ)


 วิ่งผลัดอัลตร้ามาราธอน 50 กม. ทีม 3 คน
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้
- ประเภททีมชายล้วน 3 คน (20+12+18 = 50K)
- ประเภททีมผสม 3 คน (20+12+18 = 50K) *มีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คนในทีม


 วิ่งผลัดอัลตร้ามาราธอน 50 กม. ทีม 5 คน
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้
- ประเภททีมชายล้วน 5 คน (10+10+12+10+8 = 50K)
- ประเภททีมผสม 5 คน (10+10+12+10+8 = 50K) *มีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คนในทีม

* การวิ่งผลัด นักวิ่งแต่ละผลัดแต่ละคน ระยะทางการวิ่งจะไม่เท่ากัน เพราะจุดเปลี่ยนผลัดจะต้องใช้พื้นที่กว้าง และเหมาะสมทำการปฎิบัติงานและจอดรถ รับ-ส่งนักวิ่ง
* จุดเปลี่ยนผลัดและกฎกติกา จะแจ้งให้ทราบในวันรับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง
* จับเวลาของนักวิ่งและเปลี่ยนผลัดด้วยระบบ Ultimate Timing chips Systems
* การนับอายุของผู้สมัคร ใช้ปี พ.ศ. 2560 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด

►Cut-Off (10 ชั่วโมง) 05.00-15.00 น.
  ของที่ระลึกและรางวัลเกียรติยศ

 ผู้ชนะอันดับ 1-5 ประเภทเดี่ยวบุคคล ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
พร้อมเงินรางวัล *(ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง)

 ประเภททีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับถ้วยเกียรติยศ อันดับ 1-5
*(ถ้วยรางวัล 3 ใบ/ทีม และ 5 ใบ/ทีม *ไม่มีเงินรางวัล)

 นักวิ่งที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย จะได้รับเหรียญ ”ผู้พิชิตดอยอินทนนท์” ทุกคน
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อวิ่ง Doi Inthanon Ultramarathon 2017
 นักวิ่งประเภทเดี่ยวบุคคลที่เข้าเส้นชัยในเวลา 10 ชั่วโมง จะได้รับเสื้อผู้พิชิตดอยอินทน์ (FINISHER Doi Inthanon Ultramarathon 2017 T-shirt)
 ผู้สมัครทุกคน จะได้รับกระเป๋าเอนกประสงค์ Goodies-Bag คนละ 1 ใบ
 ผู้สมัครทุกคนที่สมัครล่วงหน้าตามกำหนด จะได้รับการบันทึกสถิติด้วยระบบ Ultimate Timing chips Systems
 ผู้สมัครทุกคน ที่สมัครล่วงหน้าตามกำหนด จะรับการประกันอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท
 พิมพ์ชื่อผู้สมัครทุกคนพร้อมธงประจำชาติ ลงในหมายเลขประจำตัว
 ประกาศนียบัตรรับรองผลการแข่งขัน ทุกระยะทางดาว์นโหลดหลังแข่งขัน 1 วัน
 บัตรเข้าร่วมงานเลี้ยงมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 ใบ *(ผู้ติดตามซื้อเพิ่ม 100 บาท/คน)


เงินรางวัลผู้พิชิตดอยอินทนนท์
ประเภทเดี่ยว บุคคล 50 กม. 3 กลุ่มอายุ
ชาย ไม่เกิน 39 ปี / ชาย 40 ปีขึ้นไป / หญิงทั่วไป
อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5
20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 8,000 บาท 5,000 บาท

ค่าสมัครรวมการบริการ
 บริการน้ำดื่ม และเครื่องดื่มเกลือแร่ ผลไม้ อาหารเสริม ในเส้นทางวิ่ง ทุกๆจุดเปลี่ยนผลัด (นักวิ่งควรมีเป้น้ำติดตามตัว)
 อาหารเที่ยงในระหว่างการแข่งขัน *(นักวิ่งที่แข่งขันเสร็จแล้ว / นักวิ่งผลัดที่ยังไม่ได้วิ่ง)
 บริการอาหารเย็นหลังวิ่งเข้าเส้นชัย ในงานเลี้ยงมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง
 กิจกรรมเชียร์จากเด็กชาวเขาในเส้นทางวิ่ง
 ดูแลความปลอดภัยในเส้นทางการแข่งขัน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ อาสาสมัคร และทีมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน
 บริการนวดคลายกล้ามเนื้อในเส้นทางวิ่งที่จุดเปลี่ยนผลัดที่ 3 (32 กม.) และ หลังวิ่งเข้าเส้นชัยบนยอดดอย
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืนในงานเลี้ยงมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน เวลา 17.00-20.00 น.
 มีสถานที่จอดรถบริการผู้ร่วมงาน พร้อม รปภ. ดูแลความปลอดภัย ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
 บริการรถรับนักวิ่ง (เฉพาะนักวิ่งที่สมัครรวมค่ารถ) ลงจากเส้นชัยยอดดอยอินทนนท์ มายัง สถานที่จัดงานเลี้ยงมอบถ้วยรางวัล
 


อัตราค่าสมัคร *(รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,000 คน รวมทุกประเภท)
ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครแบบนำรถมาเอง ค่าสมัคร รวมรถบริการ ขึ้น-ลง หมายเหตุ
 บุคคล ชาย/หญิง 50K 1,200 บาท/คน 1,400 บาท/คน รถ 1 คัน รับ-ส่งนักวิ่ง 8-10 คน
 ทีมผลัด 3 คน 2,400 บาท/ทีม 3,000 บาท/ทีม รถ 1 คัน รับ-ส่งนักวิ่ง 3 ทีม (นั้ง 6 วิ่ง 3) 9 คน
 ทีมผลัด 5 คน 4,000 บาท/ทีม 5,000 บาท/ทีม รถ 1 คัน รับ-ส่งนักวิ่ง 2 ทีม (นั้ง 8 วิ่ง 2) 10 คน

*** ค่าสมัครนี้รวม
  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ *(นักวิ่งชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกคนละ 150 บาท)
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขัน
  • อาหารเที่ยงในระหว่างการแข่งขัน *(นักวิ่งที่แข่งขันเสร็จแล้ว / นักวิ่งผลัดที่ยังไม่ได้วิ่ง)
  • บัตรอาหารเย็นในงานเลี้ยงมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง เวลา 17.00-20.00 น.
  • ในระหว่างการแข่งขัน รถสองแถวบริการนักวิ่งจะแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ตามเวลาที่เหลือจากการวิ่ง เช่น พระธาตุนภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ, กิ่วแม่ปาน, จุดสูงสุดแดนสยาม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา ตลาดชาวเขา, สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์, น้ำตกวชิระธาร, น้ำตกสิริภูมิ *(ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมเฉพาะสถานที่) *นักวิ่งประเภทเดี่ยวบุคคล จะได้แวะเที่ยวเฉพาะขากลับลง ตามเวลาที่เหลืออยู่ ก่อน 17.00 น.RUNNING SHIRT
 
FINISHER T-SHIRT 50KM

 

SIZE S M L XL 2XL 3XL
 ►MALE 36 inches 38 inches 40 inches 42 inches 44 inches 46 inches
 ►FEMALE 34 inches 36 inches 38 inches 40 inches - -
 


ปิดรับสมัคร
วันที่ 22 ก.พ. เวลา 10.00 น.

REGISTRATION

การลงทะเบียนสมัครวิ่ง
ปิดแล้ว
blush 

 


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร / ตรวจสอบสถานะ การชำระเงินค่าสมัคร
CHECKLIST OF REGISTERED RUNNERS

ประเภทเดี่ยวบุคคล 50 กม. ประเภททีม 3 คน 50 กม. ประเภททีม 5 คน 50 กม.

ผู้สมัครวิ่ง ทุกคน ทุกระยะทาง ที่สมัคร Online ล่วงหน้าตามกำหนด โปรดนำ บัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต และหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ไปติดต่อรับ หมายเลขประจำตัวสำหรับผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อที่ระลึก
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-19.00 น. หรือ
เช้าวันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 03.30-04.30 น.
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง ข้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 081-867-5262, 081-498-986


 
ถ้าถามผม ว่าในประเทศไทยชอบไปเที่ยวใหนที่สุด 
ก็ต้องขอตอบว่า ดอยอินทนนท์  นี่หละครับ


ดอยอินทนนท์  ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางใต้ราวๆ  90 กิโลเมตร  เป็นสถานที่ๆไปเที่ยวได้ทุกฤดู  แต่ละฤดู ก็มีสีสันแตกต่างกันไป ฤดูหนาว ก็เจออากาศอันเย็นที่สุด เท่าที่จะเย็นได้ในประเทศไทย เย็นจนเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบ แม่คะนิ้ง แล้วแต่จะเรียกกันไปตามแต่ละภาค พอเลยมานิดนึง ช่วงวันเด็ก  ยังไม่ทันหายหนาว ก็มี ดอกนางพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทยบานเต็มไปหมด สวยตั้งแต่เริ่มบาน ยันกลีบร่วงกันเลยทีเดียว  


 

 

CHIANG MAI THE BEAUTIFUL OLD TOWN

 
VDO on YouTube
10 Things To Do in Chiang Mai, Thailand
 
VDO on ToyTube
Top 10 Things to Do in Chiang Mai, Thailand
 
VDO on YouTube
Things to do in Chiang Mai Thailand | Top Attractions Travel Guide


CHIANG MAI TOUR
 
Top 30
Selling Tours & Activities
 
Standard Tour Company was established in the year of 1990. The headquarters is located right in center of the Chiang Mai business area. We provide professional turn-key services in all levels of travelling business.
 
We do provide and understand your need during travelling with wided varietry of trip options which including Sightseeing , Cultural experiences and Adventure tour that are suitable for singles , groups and families .We can also create a custom tour with you depending on your interest.
 
Travel Hub is a Chiang Mai tours operator. Your are booking direct! We guarantee 
our rates are the lowest on the web! We guarantee lowest rates for all our partner activities too! Find a chepaer rate for the same programme and we will beat that price!
 

 

Hotel Near the start & finish
โรแรมที่พักในอำเภอจอมทอง-ดอยอินทนนท์

 
สมายโฮม / Smile Home
ห่าจากสี่แยกไฟแดงจอมทอง เพี่ยง 100 เมตร
โทร. 089-430-9842, 086-117-0224


แสนดีเพลส / Sandee Place
เทศบาล ซอย 19 - ดอยแก้ว ซอย 4 อำเภอจอมทอง
โทร. 086 657 4279
 
จอมทองบูทิคเฮ้าส์
เลข ที่ 399 หมู่ ที่ 14 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
T.081 582 9889
 
Parinda Garden
236 Moo 12 Parinda Garden, Sop Tia, Amphoe Chom Thong, Chang Wat Chiang Mai 50160
T.080 631 9137
 
จอมทองริเวอร์ไซด์
5 หมู่ ที่ 3 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
T. 081 950 6695
 
เฮือนต้นตาล จอมทอง
ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
089 264 6361
 
 

Booking 1,998 Hotel in Chiangmai City

 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

 

58 Domestic Flights to Chiang Mai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Thai Viet Jet Air
 
 

34 Flights from Abroad to Chiang Mai

 
 Air China
 Air KBZ
 Air Asia
 Bangkok Airways
 China Eastern Airlines
 China Southern Airlines
 Hainan Airlines
 Hong Kong Express Airways
 Juneyao Airlines
 Korean Airlines
 Lao Airlines
 Malindo Air 
 Myanmar Airways International
 Myanmar National Airlines
 Qatar Airways
 Shandong Airlines
 Shanghai Airlines
 Sichuan Airlines
 Silk Air
 Spring Airlines
 Thai Airways
 Tiger Airways
       


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | เบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา / แผนที่ | Webboard
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com