English Version
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา / แผนที่ Webboard  
-A +A
www.jogandjoy.com  
 
ขอเชิญร่วมงาน

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
PRESERVE HUA HIN BEACH RUN 2017
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

ณ ลานหน้าวัดเขาไกรลาศ, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
 
 
 
 

  ความเป็นมา

               หัวหิน เมืองริมทะเลเล็กๆ กำลังได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางธุรกิจและการขยายพื้นที่ออกไปอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา ผลจากการพัฒนาเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบให้เกิดการเพิ่มปริมาณของขยะและมลภาวะต่างๆ อันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ การใช้ทรัพยากรพลังงานและน้ำ การจราจรที่ติดขัด และระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ทัน สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัญหาสำคัญทาง สิ่งแวดล้อมของหัวหิน ถ้าหากว่าปัญหาเหล่านี้ยังถูกละเลยต่อไปอีก ก็จะส่งผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตต่อชุมชนและส่งผลด้านลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีมาอย่างยาวนานของหัวหินในที่สุด ชมรมพิทักษ์หัวหิน จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจและช่วยแก้ไขปัญหาของสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นของหัวหิน โดย คุณกฤป โรจนเสถียร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมพิทักษ์หัวหิน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ทางชมรมพิทักษ์หัวหินฯ ได้รับการสนับสนุนอื่นๆ จากองค์กรทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเป็นผู้นำในการพัฒนาและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความใส่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น ชมรมพิทักษ์หัวหินฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจากกลุ่มธรุกิจท้องถิ่น โรงแรม ชาวหัวหิน และหน่วยงานราชการโดยทางชมรมพิทักษ์หัวหินฯ ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งมาราธอน คอนเสิร์ต กิจกรรมทัศนศึกษาทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การทำความสะอาดชายหาด การฟื้นฟูป่าชายเลน และ กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับชมรมพิทักษ์หัวหินเข้าเป็นชมรมในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ซึ่งทางชมรมพิทักษ์หัวหินฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมและจักมุ่งทำความดีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติต่อไป

รายนามผู้บริหารชมรมพิทักษ์หัวหินในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• คุณ กฤป โรจนเสถียร ประธานชมรม
ประธาน บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด
• คุณ ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ รองประธานชมรม
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. นำเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนสนับสนุนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
4. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยว
5. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศป่าชายเลน เนื้อที่ 18 ไร่ บริเวณวัดเขาไกรลาศ ของโครงการพัฒนาป่าชายเลนหัวหิน ในชื่อ “ไกรลาศนิเวศ”

 
ประเภทของการแข่งขัน

1. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กม.
ปล่อยตัว เวลา 05.30 น. ค่าสมัคร 700 บาท/คน
* จับเวลานักวิ่งทุกคนด้วยระบบไทม์มิ่งซิพ (Time Record by Timing chips)
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย : อายุไม่เกิิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป 
หญิง : อายุไม่เกิน 29&  ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

* จำกัดจำนวนผู้สมัคร 500 คน

2. มินิมาราธอน 10.5 กม.
ปล่อยตัว เวลา 05.45 น. ค่าสมัคร 400 บาท/คน
* จับเวลานักวิ่งทุกคนด้วยระบบไทม์มิ่งซิพ (Time Record by Timing chips)
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย : อายุไม่เกิน 19 ปี / 20-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 19 ปี / 20-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

* จำกัดจำนวนผู้สมัคร 1,000 คน

3. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. / FUN RUN (เต็ม ปิดรับสมัคร 28/4) blush

ปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ค่าสมัคร 400 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการจับเวลา
* จำกัดจำนวนผู้สมัคร 500 คน


เส้นทางการวิ่ง
จาก ลานหน้าวัดเขาไกรลาศ – เขาตะเกียบ – ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ – เขาเต่า – พระตำหนักหาดทรายใหญ่ 
แล้ววิ่ง U-Turn กลับเส้นทางเดิม มาเข้าเส้นชัยที่เดิม

*** ( วิ่งบนหาดทรายแน่น ความยาวประมาณ 6 กม. ) ***


รายละเอียดการแข่งขัน
ประเภทระยะทาง เวลาปล่อยตัว ค่าสมัคร จำกัดจำนวน เสื้อที่ระลึก เหรียญ ถ้วยรางวัล หมายเหตุ
 ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. 05.30 น. 700 บาท 500 คน เสื้อวิ่ง 1 1-5 Timing Chips
 มินิมาราธอน 10.5 กม. 05.45 น. 400 บาท 1,000 คน เสื้อวิ่ง 1 1-5 Timing Chips
 ฟันรัน 5 กม. (ปิดรับสมัคร) 06.00 น. 400 บาท 500 คน เสื้อคอกลม 1 - ไม่มีการแข่งขัน

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน ขอแนะนำโรงแรมราคาพิเศษให้กับนักวิ่ง วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 ดังนี้
1. Hua Hin Golf Villa @1,200.+ABF Tel. 032 531 392
2. White Villa Hotel @1,200.+ABF Tel. 081 198 7550 หรือ 032-511043
3. Hua Hin Goodview @1,200.-+ABF Tel.092 -949-6266
4. บ้านพัก Huahin Pool Villa By Opal สระส่วนตัว สำหรับ6 ท่าน @4,000฿ Tel. 099-0564849
5. Milano Hua Hin @1,200.+ABF Tel. 032-827-686,06-1742-3247
6.บันยันเดอะรีสอร์ท พัก2ท่านคืนละ 3800 บาท พัก 4 ท่าน 4800 บาทรวมอาหารเช้า โทร. 032 538888 E-mail: booking@banyanthailand.com
7.โรงแรมหัวหินยูโรซิตี้  ราคาห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน960./คืน ค่ะ
8.โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า  ราคาห้องพัก 1350 พร้อมอาหารเช้า /ห้อง/คืน โทร 032513230-4/huahingrand@hotmail.com
9. Hillside Huahin soi 114 ราคา 900และ 1200  พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน โทร 097 235 8133 
10.โรงแรมบ้านกลางหัวหิน ห้องพัก+อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน 1,200 บาท 032-513-745 / 081-413-7977
11. บ้านพักรักษ์ริมเล ตะเกียบ  ลดราคาห้องพักติดชายทะเลตะเกียบ  ราคา 1300/2 ท่าน
12. Thipurai City Hotel @1,200 +ABF โทร.032 515 865


ร้านอาหาร อร่อยในหัวหิน พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับนักวิ่ง
1. ซากุระ ซูชิ หัวหิน 06-1263-6494
2. Opalivia Huahin Beach ลดค่าอาหาร 10% (ริมหาด)
3.ร้านเรดเปียนโน ลอค่าอาหาร 10% 
4  ร้าน  อาหาร มีกรุณา   สะพานปลาหัวหิน  ลดค่าอาหาร 10 %
5.โรงแรมอนันตราหัวหินมอบส่วนลด อาหารและเครื่องดื่ม 20 % 
6. ร้านอาหารดีเล็กซ์ @นาวีภิรมย์มอบส่วนลดอาหาร 10%
7. ร้านอาหารครัวบ้านครู เขาตะเกียบ ลดค่าอาหาร 10% ตั้งแต่ 15 พค ถึง 30 กย  60


  ถ้วยรางวัล / เหรียญผู้พิชิต / เสื้อที่ระลึก 
 นักวิ่งชาวไทยที่เข้าเส้นชัยคนแรก ในระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และ มินิมาราธอน 10.5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 ประกาศเกียรติคุณรับรองสถิติการวิ่ง สำหรับนักวิ่งในระยะ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และ 10.5 กม. โดยการดาวน์โหลด์บนเว็บไซต์ ภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 วัน
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญผู้พิชิตตามระยะทางวิ่ง เมื่อวิ่งเข้าถึงเส้นชัย
 ผู้สมัครทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึกท่านละ 1 ตัว เสื้อวิ่ง (Running shirt) สำหรับผู้สมัครในระยะฮาลฟ์มาราธอน 21.1 กม. และ มินิมาราธอน 10.5 กม. ส่วนเสื้อคอกลม (T-shirt) สำหรับผู้สมัคร ฟันรัน  5 กม.
 นักเรียนในพื้นที่ ที่ชนะการแข่งขัน อันดับ 1-3 ชาย/หญิง ในระยะ 5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา


Running-Shirt for 21K and 10K Participants
SIZE SS S M L XL 2XL
 Male / ชาย 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch
 Female / หญิง 32 inch 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch -


T-Shirt for 5K Participants
SIZE SS S M L XL 2XL
 ชาย / หญิง 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch

 

การสมัครออนไลน์ปิดแล้ว / REGISTRATION CLOSED  ป
ปิดรับสมัคร  รายชื่อผู้สมัคร / Checklist Your Registered
 
* Mini Marathon 10.5k และ Fun Run 5k มีผู้สมัครเกินจำนวน ผู้ที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้โอนเงินค่าสมัคร ถือว่าสละสิทธิ์
* Half Marathon 21.1k ยังรับสมัครได้อีก 70 คน โปรดไปสมัครในวันเสาร์ที่ 13 พ.ค. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

JOG&JOY Tel : 086-391-8434
  การรับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง-Timing Chip
ณ ลานหน้าวัดเขาไกรลาศ หัวหิน

 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2060 (10.00-19.00 น.)
 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 (04.00-05.50 น.)

*** ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องนำหลักฐานการชำระเงิน หรือบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อ
ติดต่อ จ๊อกแอนด์จอย 
Tel : 02-721-6009
Tel ; 086-391-8434, 081-867-5262

  การบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
►บริการน้ำดื่ม, เครื่องดื่มเกลือแร่ ตามมาตรฐานของการแข่งขัน  
►บริการอาหารเช้า ผลไม้ หลังเส้นชัย ในเช้าวันแข่งขัน
►บริการนวดหลังวิ่ง ฟรี โดย ชีวาศรม หัวหิน

►ร้านค้าอุปกรณ์กีฬาราคาถูก (ติดต่อขายของ โทร.086-391-8434)
►บริการรับฝากของ ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
►เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยในเส้นทางวิ่ง

 


BOOKING 680 HOTLE HUA HIN
 
 
 


ABOUT HUA HIN
Hua Hin The oldest and most traditional Thai holiday resort combines the attractions of a modern travel destination with the charm and fascination of a still active fishing port. And while most other Thai holiday destinations cater mainly to foreign tourists, Hua Hin is a holiday resort for both foreigners and Thais.

Top Things To Do in Hua Hin

Go to Hua Hin Minivan stations are moving out of Victory Monument
 
 
 


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | เบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา / แผนที่ | Webboard
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com