วิธีการสมัครวิ่ง Online กับ JOG&JOY

 ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดของผู้สมัครบนเว็บไวต์นี้ให้ครบทุกช่อง แล้วเลือกวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ การโอนเงินทางธนาคาร
 กด ยืนยันข้อมูล (Submit)
 ตรวจสอบความถูกต้อง (หากผิดก็แก้ไขให้ถูกต้อง) หากถูกต้อง กด ยืนยันครั้งสุดท้าย (Confirm)
* บัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินค่าสมัคร ระบบจะส่งอีเมลไปแจ้งผู้สมัครทันที ที่ลงทะเบียนสำเร็จ
* หลังจากการลงทะเบียนนี้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อผู้สมัครจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร Checklist of Registered

 ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง (อยู่ใกล้ๆกับ Registration) และ
 ระบบจะส่งอีเมลเลขที่บัญชีธนาคาร ไปยังอีเมลของผู้สมัครทันที เพื่อแจ้งว่า การลงทะเบียนสำเร็จแล้ว และให้ผู้สมัครต้องไปโอนเงินค่าสมัคร ตามบัญชีธนาคารที่แจ้งไป
 หลังจากโอนเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครต้องส่ง สำเนาใบโอนเงินและชื่อผู้สมัคร *(ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ตามที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้) ไปที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com หรือ ส่งไปที่ Fax: 02-721-6008 (Auto 24 ชั่วโมง)

* การสมัครออนไลน์ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดๆ มาให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน หลังจากลงทะเบียน และ ชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิต สำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับจากระบบการชำระเงินของ PayPal ทันที (1-3 วันทำการ ผู้สมัครจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะ การชำระเงินค่าสมัครได้)


 หลังจากส่งสำเนาใบโอนเงินไปให้ฝ่ายทะเบียนแล้ว (ไม่มีอีเมลตอบกลับ) ผู้สมัครโปรดรอ 1-3 วันทำการ (เสาร์-อาทิตย์ เป็นวันหยุด) แล้วผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยตนเอง (อยู่ใกล้ๆกับ Registration) และภายใน 1-3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด และ เสาร์-อาทิตย์) ผู้สมัครจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะ การชำระเงินค่าสมัคร PAID LIST ได้ที่ Checklist of Registered จากช่องว่าง (ยังไม่จ่าย) เป็น Paid (จ่ายแล้ว) แสดงว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว

* หากสถานะ การชำระเงินของผู้สมัคร ขึ้น Paid (จ่ายแล้ว) ผู้สมัครต้องนำ บัตรประชาชน หรือ Passport หรือ สำเนา-รูปถ่ายบนมือถือ ของใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร หรืออีเมลตอบกลับจาก PayPal ไปติดต่อขอรับ เสื้อที่ระลึก-เบอร์วิ่ง ได้ตาม วัน-เวลา-สถานที่ ที่นัดหมาย

ข้อควรระวังในการส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครวิ่ง

นื่องจากในแต่ละวัน JOG&JOY เปิดรับสมัครรายการวิ่ง หลายรายการ
การส่งหลักฐานการโอนเงินมายังฝ่ายจัดการแข่งขัน ทุกครั้งโปรดแจ้ง
1.ชื่อรายการแข่งขัน
2.ชื่อผู้สมัครวิ่ง
3.แจ้งไปที่ Payment@JogAndJoy.com *(มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนดูแลอยู่ตรงอีเมลนี้)