www.jogandjoy.com
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าและบริการ | ติดต่อเรา/แผนที่ | Webboard
 English Version  
-A +A
Running T-Shirt
BIB/เบอร์วิ่ง

Search :

| Test |


 
 
 
เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูล “ทำเนียบชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ”
เรียน ท่านประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพmทุกชมรม ทั่วประเทศ 

       บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด ได้จัดทำหนังสือ "ทำเนียบชมรมวิ่ง" ขึ้นตั้งแต่ ปี’1999 เป็นต้นมานั้น โดยได้ใช้งบประมาณของบริษัท และได้รับการสนับสนุนจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งสนับสนุนเป็นบางส่วน เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างสรรค์วงการวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูล ชมรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
JOG&JOY ในฐานะผู้ริเริ่มและจัดทำหนังสือ ทำเนียบชมรมวิ่ง ด้วยความสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของวงการวิ่งเพื่อสุขภาพ นอกเหนือจากการเป็นบริษัท ORGANIZER ผู้จัดการแข่งขัน JOG&JOY จึงจะจัดทำ ทำเนียบชมรมวิ่ง พร้อมกับปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ www.JogAndJoy.com 
         
       เพื่อให้การจัดทำ "ทำเนียบชมรมวิ่ง" สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ JOG&JOY จึงใคร่ขอความร่วมมือจากชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ทุกชมรมทั่วประเทศ โปรดปรับข้อมูลชมรมของท่าน ( ชื่อ-ที่อยู่ / ตราชมรมฯ / ชื่อประธาน / คณะกรรมการ พร้อมรูปถ่ายประธาน รูปถ่ายหมู่สมาชิก ) ส่งมายัง JOG&JOY ทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยแปลงประธานชมรมฯ คณะกรรมการ, สถานที่ติดต่อ หรือชมรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่

       JOG&JOY ผู้ริเริ่มคิด ผู้รวบรวมก่อตั้งสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และจัดทำ "ทำเนียบชมรมวิ่ง" หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากท่านและชมรมวิ่งของท่าน เหมือนเช่นเคย และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ
นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
เจ้าของและผู้จัดทำเว็บไซต์ JogAndJoy.com
e-mail :
info@jogandjoy.com
 


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าและบริการ | ติดต่อเรา/แผนที่ | Webboard
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009, 02 721 6113, Mobile : 081 498 9865 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com