หน้าแรก เกี่ยวกับเรา เบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา / แผนที่ Webboard  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1236 ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย สิงห์สงกรานต์เชียงใหม่ ไตรกีฬา และวิ่งมินิมาราธอน
View 6705
Ans 79

Member
ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย สิงห์สงกรานต์เชียงใหม่ ไตรกีฬา และวิ่งมินิมาราธอน
JOG&JOY

ผลการแข่งขัน
สิงห์สงกรานต์เชียงใหม่ ไตรกีฬา และวิ่งมินิมาราธอน
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2555
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

* ไตรกีฬา (ว่ายน้ำ 1 กม+จักรยาน 25 กม+ วิ่ง 10 กม)

Over All Male
1. S’MON  AGOSTON 1:36:55
2. RICHARD SCHILDKNECHT 1:42:01
3. PETER BARTOLOMY 1:43:27
4. ภัทรพล น้อยหมอ 1:43:30
5. ร.ต. นิติกร วงษ์การค้า 1:53:08

Over All Female
1. เชิญปิติ มณเฑียรมณี 2:16:14
2. สุธาทิพย์ สุนทรเวช 2:19:07
3. JULIA MESSING 2:31:20

ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี
1. ภัทรพล น้อยหมอ 1:43:30 กองทัพภาค 3 อายุ 27 ปี
2. รต.นิติกร วงการค้า 1:53:08 - อายุ 23 ปี
3. เอกชัย ญาณะ 1:55:54 ชมรมช้างเผือก อายุ 28 ปี
4. ชัยชิต เศตะพราหมณ์ 2:08:09 - อายุ 29 ปี
5. Oliver Esocco 2:15:30 - อายุ 29 ปี

ชาย อายุ 30-39 ปี
1. AGOSTON SIMON 1:36:55
2. Peter Bartolomy 1:43:22
3. Donovan Richards 2:01:57
4. ศุภฤกษ์ พาครัตน์ 2:09:34
5. Calhiebsch 2:09:52

ชาย อายุ 40-49 ปี
1. SCHILDKNECHT RICHARD 1:42:01 - อายุ 49 ปี
2. กมล กาญจนสิทธิ์ 2:08:58 - อายุ 48 ปี
3. ณัฐพล เลิศอนันต์พิพัฒน์ 2:11:14 - อายุ 44 ปี
4. กีรติ ไกรประสิทธิ์ 2:22:46 Bangkok Airways อายุ 48 ปี
5. นิรันดร อัคราพิทักษ์ 2:38:31 - อายุ 41 ปี

ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
1. ชญรชา ปฎิพัทธิวศิน 1:57:52 อักษะ 2000 อายุ 50 ปี
2. อุดมลักษณ์ สมฤทธิ์ 1:58:30 อาร์มไบต์ อายุ 50 ปี
3. พ.ด.สุเมธ ไชยวุฒิ 2:17:56 เชียงใหม่ อายุ - ปี
4. เมธี ถนอมพงษ์ - - อายุ - ปี

หญิง ทั่วไป
1. เชิญปิติ มณเฑียรมณี 2:16:14 - อายุ 41 ปี
2. สุธาทิพย์ สุนทรเวช 2:19:07 ศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน 46 พิษณุโลก อายุ 28 ปี
3. Julia Messing 2:31:20 USA อายุ 26 ปี
4. Heather Ann Brauer 2:48:20 USA อายุ - ปี
5. Charlie Mercer 2:49:00 USA อายุ - ปี

ทีมชายล้วน 3 คน
1. ด.ช.กิษิดิ์เดช สุขทรัพย์ศรี / พงศ์ประภาส ถาวร / ศิริพงษ์ วงศ์โสภา 1:37:52 คุ้มเสือ
2. จสอ.ราชันย์ หลังเพชร / ถิตนันย์ สมคำ / นิรันดร์ นวลฝัน 1:39:58 ชมรมจักรยาน รพศ 5
3. ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ / อรรถวิทย์ เคหา / ปฏิภาณ การคนซื่อ 1:42:21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมผสม 3 คน
1. ธันย์ชนก สุขทรัพย์ศรี / ญาณุพงค์ พื้นผาสุข / อนุพันธ์ ศรีผัด 1:48:24 คุ้มเสือ
2. เจริญ ปัญญาพรหม / ศิลป์ คำหน่อแก้ว / วิสญา แอ่นฟ้า 2:14:41 คุ้มเสือ เชียงใหม่
3. Lind Alexandra / Silvere Dervillez / Jessica Choparol 2:18:04 France and Switzerland

* ทวิกีฬา (วิ่ง 5 กม. + จักรยาน 25 กม. + วิ่ง 5 กม.)
ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
1. ด.ช. กิตติณัฎฐ์ ไชยสมบัติ 1:57:03 อบจ. เชียงราย อายุ 13 ปี
2. ณัฐดนัย เดชร่มโพธิ์ทอง 2:08:50 อบจ. เชียงราย อายุ 12 ปี

ชาย อายุ 16-49 ปี
1. จ.อ.พีระพล ชาวเชียงขวาง 1:37:56 แจ๊คกี้ ไบค์ อายุ 27 ปี
2. สุนิมิต งาน 1:44:30 เชียงใหม่ เม้าเทนไบค์กิ้ง ดอยคำ อายุ - ปี
3. พันพนา ไชยคำมา 1:47:35 ชมรมวิ่งช้างเผือก อายุ 17 ปี
4. ณัฐพล แสงฟอง 1:49:05 ชมรมวิ่ง อ.สารภี อายุ 31 ปี
5. สิทธิชัย ต๊ะรังษี 1:49:24 ชมรมดอยคำ อายุ 18 ปี

ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
1. เวชยันต์ ศิริชัย 1:59:06 -
2. เมืองทอง บุชมาโร 2:00:12 -
3. Uwe Nowat 2:02:37 -
4. สมนิตย์ กุลถวายพร 2:09:44 -
5. ด.ต. จำลอง สุวรรณ 2:19:17 -

หญิงทั่วไป
1. KAREN BENAT 2:02:01 -
2. เพ็ญ สุวรรณรัตน์ 2:19:55 -

* วิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กม.
ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี
1. กริชรัตน์ รูปะวิเชตร์ 39:50 วิ่งช้างเผือก (ช.ม.) อายุ - ปี
2. พงศกร วันลาราษฎร์ 41:12 แหลมฉบังทีม อายุ 25 ปี
3. วเสกสันต์ เจิมจันทร์ 42:55 วิ่งฟอร์นนิ่งกรุ๊ป เชยงใหม่ อายุ 23 ปี
4. ฤทธิเดช ใจบุญ 43:30 ชมรมวิ่งลูกพระยมเชียงใหม่ อายุ - ปี
5. ศุภโชค มิเกล็ด 44:14 - อายุ - ปี

ชาย อายุ 30-39 ปี
1. จำรัส ถาวิโร 41:30 ลำพูน อายุ 38 ปี
2. ไมตรี จันทะจร 41:32 ต้นยาง อายุ - ปี
3. Dave Junker 42:06 Luxembourg อายุ 34 ปี
4. ฐิติวัจน์ สืบสกุลกาญจน์ 45:07 - อายุ - ปี
5. สุทธิพงษ์ สิทธิปัญญา 45:57 ลุ่มน้ำปิง อายุ - ปี

ชาย อายุ 40-49 ปี
1. อ้ายสวย แก้วสมตัว 41:59 ไซโลท่าก๊อ อายุ 46 ปี
2. โสภณ คำมงคล 42:22 วิ่งลำพูน อายุ 49 ปี
3. Kazunari Takayama 42:42 Japan อายุ 44 ปี
4. จีระพรรณ สุขทวี 42:48 ฟอร์รันเนอร์ อายุ 41 ปี
5. ภุมเมศ ตาปัน 45:00 วิ่ง อ.สารภี

ชาย อายุ 50-59 ปี
1. วรศักดิ์ วงศาโรจน์ 44:53 ช้างเผือกเชียงใหม่ อายุ 51 ปี
2. ประกอบ รอดบำรุง 47:25 จังหวัดตราด อายุ - ปี
3. Hideo Yomogita 49:37 Japan อายุ 58 ปี
4. กมลดิษฐ์ รักภักดี 50:40 อิสระ อายุ 51 ปี
5. ถนอม แสนชมภู 50:55 เอบีบี อายุ 50 ปี

ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
1. Masao Hayato 47:49 วิ่งช้างเผือก อายุ 68 ปี
2. ร.ต.ต.วิทยา แสนสม 49:02 วิ่งลำพูน อายุ - ปี
3. สาคร พรินทรากุล 49:57 เพื่อสุขภาพเชียงใหม่ อายุ 60 ปี
4. สุพจน์ แพร่พิทยากูล 50:54 วิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ อายุ 65 ปี
5. เสถียร วงศ์จันทร์มา 53:02 ดอกบัวคู่ กทม. อายุ - ปี

หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี
1. น้ำทิพย์ พานสัตบงกช 50:43 วัดดอนจั่น อายุ 16 ปี
2. หนึ่งฤดี ตรีสิทธินพคุณ 57:54 วัดดอนจั่น อายุ - ปี
3. ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว 58:04 Crazy Running อายุ 28 ปี
4. ภคณีย์ บุรุษภักดี 59:41 Shutter Running อายุ 28 ปี
5. เดือนเพ็ญ ภูเพชรปราการ 1:00:26 วัดดอนจั่น อายุ - ปี

หญิง อายุ 30-39 ปี
1. อำนวย กาวมาลา 51:17 วิ่งต้นยางเชียงใหม่ อายุ 39 ปี
2. สายยนต์ ดอกรัก 57:50 อิสระ อายุ 37 ปี
3. วัลภา ใหม่วงค์ 59:40 ช้างเผือก อายุ 30 ปี
4. พรชนก อภัยโรจน์ 1:05:28 รพ.บ้านธิ อายุ 36 ปี
5. นงนุช ทองอ่อน 1:06:54 ลุ่มน้ำปิง อายุ 39 ปี

หญิง อายุ 40-49 ปี
1. นพรัตน์ คงทรัพย์ 56:26 PTTGC อายุ 45 ปี
2. มยุรี เดชบุญ 1:00:37 ลุ่มน้ำปิง อายุ 42 ปี
3. นวลหยก ณ ระนอง 1:03:04 - อายุ 42 ปี
4. Joyce Tsang 1:04:40 ช้างเผือกเชียงใหม่ อายุ 40 ปี
5. อริสรา แก้วสมตัว 1:05:18 ไซโลท่าก๊อ อายุ - ปี

หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป
1. Miki Upreti 56:06 Japan อายุ 52 ปี
2. วลี มูลเกียน 58:15 ช้างเผือกเชียงใหม่ อายุ - ปี
3. ศิริจันทร์ อินตา 1:00:11 ลำพูน อายุ 50 ปี
4. นงเยาว์ พรหมประเสริฐ 1:02:35 ล่มเฮาม้วน อายุ 51 ปี
5. พรทิพย์ ต่อปัญญาเรือง 1:03:13 ค่ายกวิละ อายุ 56 ปี

* วิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กม.
ชายทั่วไป
1 พงศ์ประภาส ถาวร 19:00 ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ อายุ 23 ปี
2 ณัฐพล อินตา 21:07 ชมรมวิ่งลำพูน อายุ 17 ปี
3 ชัยวัฒน์ ดวงเสาร์ 21:56 ชมรมวิ่งไซโลท่าก๊อ อายุ 37 ปี
4 กฤษฎา ถาวิโร 22:44 ชมรมวิ่งลำพูน อายุ 15 ปี
5 ชัยนันต์ ดวงเสาร์ 23:03 ชมรมวิ่งไซโลท่าก๊อ อายุ 11 ปี

หญิงทั่วไป
1 ชลธิชา วนาลีอำรุง 22:58 วัดดอกจั่น อายุ 14 ปี
2 พรพรรณ คาล่า 24:20 วัดดอนจั่น อายุ 13 ปี
3 ลลิตา คาล่า 24:26 วัดดอนจั่น อายุ 13 ปี
4 Vanessa O’Neal 25:35 - อายุ 29 ปี
5 รัชดา ก่อตระกูลคีรี 25:59 อายุ 13 ปี


Click for enlage picture.
< 18 April 2013 09:15:55 >
  
Member

ขออภัยคะ
ทีมงานจ๊อกแอนด์จอย บางส่วน ยังไม่ได้กลับจากเชียงใหม่
วันอาทิตย์ 21 เมษา จึงจะลงผลการแข่งขันและรูปถ่าย ทุกประเภท ทุกระยะทางได้ทั้งหมด


JOG&JOY
< 19 April 2013 08:54:34 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:30:57 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:31:41 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:32:03 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:32:31 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:33:07 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:33:40 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:34:30 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:34:59 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:35:42 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:36:13 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:37:30 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:38:02 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:38:45 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:39:10 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:39:39 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:40:20 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:40:54 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:41:26 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:41:52 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:42:19 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:42:48 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:43:21 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:43:47 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:44:09 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:46:10 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:46:40 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:47:03 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:49:03 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:49:46 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:50:23 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:52:31 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:55:55 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:57:46 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:58:15 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:58:39 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:59:07 >
  
Member
สิงห์-สงกรานต์เชียงใหม่ มินิมาราธอน 2556

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 11:59:39 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:16:04 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:16:44 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:17:27 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:17:58 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:18:27 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:18:59 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:20:00 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:20:41 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:21:10 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:21:41 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:22:22 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:22:56 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:23:36 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:24:14 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:24:53 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:25:23 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:25:57 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:26:39 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:27:17 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:28:31 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:29:10 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:29:48 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:30:17 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:30:47 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:31:26 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:32:09 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:32:37 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:33:12 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:33:41 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:34:18 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:34:47 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:35:20 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:35:58 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:36:29 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:37:08 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:37:39 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:38:06 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Triathlon 2013

Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 19 April 2013 13:38:33 >
  
Member
รอดูผลมินิมาราธอนครับ

Thanom < thanom.s@gmail.com >
< 22 April 2013 15:23:24 >
  
Member
อยากรู้เวลา ทั้งหมดอ่ะครับ 
ถึงจะบ๋วย ก็เหอะ ^^

q-o-o-p
< 25 April 2013 12:26:49 >
  
Member

VDO on YouTube
Singha Songkra Chiang Mai  Mini Marathon & Triathlon 2013

http://www.youtube.com/watch?v=NZXvON7Sc0A


Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 30 April 2013 20:48:26 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | เบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา / แผนที่ | Webboard
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com