หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1246 ผลการแข่งขัน Singha-Bangkok 14K Run 2013
View 5731
Ans 69

Member
ผลการแข่งขัน Singha-Bangkok 14K Run 2013
JOG&JOY

ผลการแข่งขัน
Singha Bangkok 14k 2013
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556
ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ

*ระยะทาง 7 กม.
Male 15&Under
1 วีรวัฒน์ อาจทรง 27:23 ทหารน้ำสัตหีบสถาวรรันนิ่งคลับ อายุ - ปี
2 สรศักดิ์ แดงวิลัย 29:37 JogandJoy อายุ 14 ปี
3 สมโชค ศรีทอง 30:15 วัดปากน้ำ บางคล้า อายุ 14 ปี
4 กันตวัฒน์ ชวาลดิฐ 30:16 - อายุ 12 ปี
5 ชมอินทร์ ทองศิริ 30:17 JogandJoy อายุ 11 ปี

Male 16-39
1 Sandro Sket 26:43 Germany อายุ 35 ปี
2 สุนทร ยางเครือ 28:31 มิตรภาพ 51 อายุ 34 ปี
3 สายชล คล้อยเอี่ยม 28:37 สวรส. อายุ 28 ปี
4 เกรียงไกร สมัคเขตการ 30:14 อิสระ อายุ 16 ปี
5 Angeld Karagiannd 30:24 England อายุ 36 ปี

Male 40&Over
1 ยุทธนา ศิลปะกวี 28:14 สนามศุภชลาศัย อายุ 48 ปี
2 สิทธิชัย นวลสะอาด 28:28 ภูติอนันต์ อายุ 43 ปี
3 วิวัฒน์ สุวรรณเกิด 29:35 สวนหลวง ร.9 อายุ 49 ปี
4 สมศักดิ์ กระทุ่มนอก 30:06 อิสระ อายุ 46 ปี
5 Kunitoshi Haraki 30:13 - อายุ 47 ปี

Female 15&Under
1 พิกุล ทองลือ 34:21 JogandJoy อายุ 10 ปี
2 ธีมาพร ขำเรือง 35:48 นางนวลบางปู อายุ 11 ปี
3 สุวิมล สุขอร่าม 37:55 ร.ร.วัดชุมพลนิกายาราม อายุ 11 ปี
4 วรมน ทดคุย 38:06 ดอกบัวคู่ อายุ 9 ปี
5 Juliet Stosik 42:40 Japan อายุ 14 ปี

Female 16-39
1 Mary Bellone 35:29 USA อายุ 34 ปี
2 สุจินดา เลิศศิริมงคลสุข 36:46 โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) อายุ 31 ปี
3 สิริลักษณ์ บัญชานนท์ 37:25 อิสระ อายุ 36 ปี
4 นภัสสร กิตติสุวรางกูล 39:05 วิ่งอิสระ อายุ 26 ปี
5 จันทรา บุญวัฒนา 39:19 อุทยานเบญจสิริ อายุ 38 ปี

Female 40&Over
1 กัลยาณี ศรีสอ้าน 34:33 สวนตำนักน้ำชลบุรี อายุ 45 ปี
2 จุฑามาศ ประชุมชัย 37:52 ศรีราชาโรจรินานค์ อายุ 46 ปี
3 จอมใจ ฉัตรชัยเดช 38:00 สนามศุภชลาศัย อายุ 45 ปี
4 เสงี่ยม พันธันญกิจ 40:25 สวนเบญจสิริ อายุ 46 ปี
5 พัธธิรา กินรี 42:27 อิสระ อายุ - ปี

*ระยะทาง 14 กม.
Male 29&Under
1 อนัส กำทรัพย์ 52:25 Toyota อายุ 29 ปี
2 สราวุฒิ เดชจูด 57:51 Toyota อายุ 28 ปี
3 สตต.อนุวัฒน์ พรมแก้ว 59:27 ตำรวจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุ 27 ปี
4 ณัฐพล อินแพง 1:04:35 - อายุ 25 ปี
5 Viktor Krovchenko 1:05:42 Kasakhstan อายุ 29 ปี

male 30-39
1 Henrik Jannburg 49:23 Sweden อายุ 32 ปี
2 Simon Grounds 54:49 UK อายุ 32 ปี
3 Matthew Benton 54:51 USA อายุ 32 ปี
4 Jaume Bartes 56:00 Spain อายุ 32 ปี
5 สว่าง เพ็ชรตะเคียน 56:43 สวนหลวง ร.9 อายุ 37 ปี

Male 40-49
1 สุภาพ มงคลดี 53:33 ภูติอนันต์ อายุ 41 ปี
2 Mikael Bjorkqvist 56:05 Supachalasai อายุ 41 ปี
3 สัมผัส นาครอด 57:00 สนามไชย อายุ 49 ปี
4 สยาม ติยะภูมิ 1:00:15 SCG Running อายุ 40 ปี
5 ประทวน ประกอบเลิศ 1:00:26 อิสระ อายุ 45 ปี

Male 50-59
1 Denny Chan 57:00 Pattaya Team อายุ 51 ปี
2 สาโรธ วิลัยพรรัตนา 59:07 ดอกบัวคู่ อายุ 56 ปี
3 David Nicholson 59:28 Bangkok Bullets อายุ 50 ปี
4 Yamagata 59:37 Takahiro อายุ 51 ปี
5 จรัญ พูลสวัสดิ 1:00:10 สวนหลวง ร.9 อายุ 50 ปี

Male 60-69
1 สุกิจ สุวรรณรัตน์ 1:02:43 มิตรภาพจตุจักร อายุ 61 ปี
2 อุดร อินทร์พิทักษ์ 1:03:03 หนองใหญ่พัทยา อายุ 60 ปี
3 สุวิทย์ อุทธากิจ 1:03:12 เซ็นทรัลพระราม 2 อายุ 62 ปี
4 สน อ้นรัตน์ 1:04:45 สวนหลวง ร.9 อายุ 64 ปี
5 เชาวลิต เรนาวิจักร 1:05:10 สนามไชย อายุ - ปี

Male 70&Over
1 Tanimoto Matsuzo 1:06:20 Japan อายุ 70 ปี
2 ประสิทธิ์ กรองแก้ว 1:08:45 ดอกบัวคู่ อายุ 74 ปี
3 สุโรจน์ ตันสุวัฒน์ 1:16:39 สวนหลวง ร.9 อายุ 70 ปี
4 อรุณ ดิสรา 1:16:48 ธกส อายุ 70 ปี
5 พ.จ.อ.ประยงค์ เอี่ยมสะอาด 1:18:59 - อายุ 71 ปี

Female 29&Under
1 กนกวรรณ ธรรมเสวก 1:11:40 สวนหลวง ร.9 อายุ 27 ปี
2 ปิยะฉัตร ใหม่แก้ว 1:18:13 Crazy Ruming อายุ 29 ปี
3 ธิติภา กาบก้อง 1:21:43  Puma อายุ 16 ปี
4 สว่างจิต แซ่โง่ว 1:22:34 Bullets อายุ 28 ปี
5 Laura Davies 1:23:44 - อายุ - ปี

Feamle 30-39
1 Natalia Gaerlan 59:14 USA อายุ 33 ปี
2 Chieko Tamaki 1:06:09 Japan อายุ 39 ปี
3 รัตนา โชติกะคาม 1:12:40 ภูติอนันต์ อายุ 39 ปี
4 รวิพันท์ เอกลักษณานนท์ 1:14:33 - อายุ - ปี
5 ปุณยวีร์ นิธิโอฬารพงศ์ 1:20:12 - อายุ 35 ปี

Female 40-49
1 ช่อทิพย์ กันอ่วม 1:03:38 ดอกบัวคู่ อายุ 42 ปี
2 Yuko Yamakata 1:05:50 Japan อายุ 45 ปี
3 อารีย์ เพชรรัตน์ 1:10:44 ศรีราชาโร้ดรันเนอร์ อายุ 43 ปี
4 พิกุล กรดศรีไหม 1:15:08 สวนหลวง ร.9 อายุ 43 ปี
5 Jackie Waddell 1:21:17 Harrow School อายุ 49 ปี

Female 50-59
1 ณิชา เมธนาวิน 1:11:34 สวนหลวง ร.9 อายุ 52 ปี
2 ประไพ พฤกษโสภณ 1:12:07 ทองกวาว อายุ 51 ปี
3 ศศิมาพร หมื่นขันธ์ 1:12:35 สวนหลวง ร.9 อายุ 55 ปี
4 เรน่า สิริสิงห์ 1:15:39 สวนหลวง ร.9 อายุ 56 ปี
5 ลำปาง เตชะมหัสถนันท์ 1:15:42 สวนหลวง ร.9 อายุ 59 ปี

Female 60&Over
1 Morita Rumiko 1:18:39 Japan อายุ 66 ปี
2 แสงหล้า หึกขุนทด 1:23:12 กฟผ บางกรวย อายุ 60 ปี
3 สมปอง เอื้อพัทธยากร 1:35:08 ดอกบัวคู่ อายุ 60 ปี
4 วรรณา วังเมือง 1:45:25 SCG Running อายุ 61 ปี
5 จวบบุญ รักมนุษย์ 2:21:30


Click for enlage picture.
< 09 June 2013 16:11:25 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:47:31 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:47:42 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:48:05 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:51:55 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:52:06 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:52:16 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:52:25 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:56:25 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:56:34 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:56:44 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:56:54 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 10:57:02 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:47:24 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:47:33 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:47:44 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:47:53 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:48:15 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:48:29 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:48:41 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:48:59 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:49:09 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:49:19 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

P2nda
< 10 June 2013 12:49:23 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:49:35 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

P2nda
< 10 June 2013 12:49:43 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:49:46 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:49:56 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:50:06 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:50:24 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:50:37 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:51:14 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:55:12 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:55:24 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:55:35 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:55:45 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:55:54 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:56:05 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:56:15 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:57:30 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:57:45 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:58:02 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:58:14 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:58:46 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:59:02 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:59:19 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:59:32 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:59:43 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 12:59:53 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:00:06 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:00:14 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:00:26 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:00:39 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:00:56 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:01:06 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:01:15 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:01:25 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:01:35 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:01:44 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:01:55 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:02:07 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:02:18 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:02:29 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:02:38 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:02:48 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:02:57 >
  
Member
Singha Bangkok 14k 2013

Click for enlage picture.

P2nda
< 10 June 2013 13:05:04 >
  
Member

Photo Finish
All Runner14km. Distance
By 321Yell

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475892502488906&set=a.475891272489029.1073741829.379206138824210&type=1&ref=nf


Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 11 June 2013 20:16:13 >
  
Member

VDO Starting
Singha-Bangkok 14k Run 2013
https://www.facebook.com/pages/321Yell/379206138824210


Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 11 June 2013 20:38:59 >
  
Member

VDO in YouTube
Singha Bangkok 14k Run 2013
Suan Luang Rama 9 Park

http://www.youtube.com/watch?v=hLKeIhGGK8Q


Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 12 June 2013 09:02:00 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com