หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1276 ผลการแข่งขัน Chiang Mai Marathon 2013
View 1263
Ans 0

Member
ผลการแข่งขัน Chiang Mai Marathon 2013
p2nda

ผลการแข่งขัน
Chiang Mai Marathon 2013
วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2556
ณ ข่วงประตูท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง 42.195 กม.
มาราธอนหน้าใหม่ ชาย
1 ไมตรี จันทะจร 3:08:12 ต้นยางเชียงใหม่ อายุ 35 ปี
2 ชัชวาล อนันต์ 3:12:12 ก.ฟ.ผ. อายุ 31 ปี
3 Chalong Bualhuang 3:30:27 อิสระ อายุ 46 ปี
4 ชวาล ศรีวัย 3:35:10 วิ่งช้างเผือก จ.เชียงใหม่ อายุ 29 ปี
5 Samroang Sutara 3:37:17 - อายุ - ปี

Male 18-39
1 Harry Jones 2:49:39 British อายุ 24 ปี
2 กาน อุ่นเรือน 2:50:47 Jim Running อายุ 36 ปี
3 Vogaeshi Shinya 3:04:03 Japan อายุ 32 ปี
4 Takuya Takashima 3:14:07 Japan อายุ - ปี
5 Romulo Fredson Duarte 3:14:48 Brazil อายุ 30 ปี

Male 40-49
1 Mark Werner 2:47:37 USA อายุ 41 ปี
2 อุทัย นุชม่วง 2:52:42 รักทานตะวัน สระบุรี อายุ 40 ปี
3 David Kaffka 3:00:28 USA อายุ 41 ปี
4 สมดี ด่านจิระมนตรี 3:03:15 Jim Running อายุ 42 ปี
5 Jorg Rosenbaun 3:12:29 German อายุ 41 ปี

Male 50&Over
1 ศรีศิริ หน่อแก้ว 3:05:23 แต้จิ๋ว อายุ 50 ปี
2 Anders Hansson 3:05:42 Sweden อายุ 50 ปี
3 วิชาญ ดวงสะเก็ด 3:15:06 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 70 ปี อายุ - ปี
4 Colin Haward Wells 3:19:40 UK อายุ 64 ปี
5 Thaphat Mukkaumpan 3:20:44 For Runner อายุ 51 ปี

มาราธอนหน้าใหม่ หญิง
1 Sasithorn Songtangsantikul 4:11:04 - อายุ - ปี
2 Showsiri Treechairasmee 5:22:58 - อายุ - ปี
3 Atchara Niyom 7:05:00 - อายุ - ปี
4 -
5 -

Female 18-39
1 Sunisa Saaylomyen 3:25:49 - อายุ - ปี
2 โสภา อุสุมณี 3:29:55 Jim Running อายุ 32 ปี
3 Cecilie Skog 3:31:50 Norway อายุ 39 ปี
4 Suparaporn Asawathipaibul 3:58:56 - อายุ - ปี
5 Cheug Mei Wai 4:01:39 - อายุ - ปี

Female 40-49
1 Saipanya Tanvilai 3:25:50 เพื่อนสวนลุม อายุ 47 ปี
2 ดุษณี แซ่เฮ้ง 3:41:57 มิตรภาพจตุจักร อายุ 44 ปี
3 Weerakorn Warisson 3:46:54 สินทวีบางมด 99 อายุ 48 ปี
4 Angela Stevens 3:53:08 Australia อายุ 46 ปี
5 จุฑามณี ไพรอนันต์ 4:03:31 รักสุขภาพ อายุ 49 ปี

Female 50&Over
1 หนูสิน ชมใจ 3:35:04 - อายุ - ปี
2 Goh Kim Hong 3:51:11 - อายุ - ปี
3 Judee Khawwat 4:19:48 - อายุ - ปี
4 Eri Lee Koike 4:17:20 - อายุ - ปี
5 Julia Thorn 4:29:51 - อายุ - ปี

21 Km
Male 29&Under
1 Bryan Marotta 1:22:00 USA Brooks อายุ 29 ปี
2 Joachim Busch 1:38:11 Germany อายุ 23 ปี
3 ชัชวาลย์ ต่ายเพชรทันใจ 1:40:33 ลุ่มน้ำปิง เชียงใหม่ อายุ 16 ปี
4 Bauer Detef 1:40:39 Germany อายุ 29 ปี
5 วันเฉลิม บุญปัญญา 1:42:24 วิ่งช้างเผือก อายุ 21 ปี

Male 30-39
1 Andrew Brain 1:28:46 Great Britam อายุ 34 ปี
2 Sebastian Wogclechowski 1:31:39 Poland อายุ 30 ปี
3 Masatoshi Unu 1:33:10 Japan อายุ 34 ปี
4 Andy Neo 1:33:32 Singapore อายุ 34 ปี
5 นายแพทย์ ยา สารี 1:34:30 บางขุนเทียน อายุ 34 ปี

Male 40-49
1 Lexxus Tan 1:30:31 Singapore อายุ 41 ปี
2 Arnaud Deherrypon 1:36:10 Singapore อายุ 44 ปี
3 Simon Brown 1:38:50 UK อายุ 49 ปี
4 David Burton 1:41:24 UK อายุ 43 ปี
5 Udo Fischer 1:41:48 Germany อายุ 42 ปี

Male 50&Over
1 Jay Johannesen 1:30:33 USA อายุ 50 ปี
2 -
3 Poomanan Phookwanmuang 1:44:52 ธ.ก.ส. อายุ 55 ปี
4 Terrance Cob 1:49:58 USA อายุ 50 ปี
5 สัญญา รักชาติ 1:52:15 วิ่งเพื่อเธอ อายุ 54 ปี

Female 29&Under
1 Brooke Wells 1:32:12 USA อายุ 28 ปี
2 Julia Light 1:45:36 USA อายุ 22 ปี
3 Jen Volnek 1:59:18 USA อายุ 25 ปี
4 Connie Lan 2:00:44 Hong Kong อายุ 27 ปี
5 Brandie Wright 2:07:58 - อายุ 27 ปี

Female 30-39
1 Tang Xue Hui 1:40:41 Singapore อายุ 33 ปี
2 Chan Yue Yan 1:51:50 Hong Kong อายุ 30 ปี
3 Masako Shirai 1:57:58 Japan อายุ 34 ปี
4 Fran Heathcote 1:58:47 British อายุ 31 ปี
5 Mami Isoda 2:08:26 Japan อายุ 34 ปี

Female 40&Over
1 Koh Leng Leng 1:48:15 Singapore อายุ 41 ปี
2 Florentien de Ruiter 1:49:36 USA อายุ 42 ปี
3 วันดี จำเริญรักษ์ 1:50:26 ไทย อายุ 43 ปี
4 Lee Lindsay Randall 1:52:02 USA อายุ 40 ปี
5 ศิริพร โสธิกุล 1:55:37 TTCT อายุ 44 ปี

ระยะทาง 10 กม.
Male 15&Under
1 ไยอัน โอเว่น 39:52 England อายุ 14 ปี
2 สุรชาติ แทสี 40:12 ราชประชานุเคราะห์ 30 อายุ 13 ปี
3 ทินกร มาเยอะ 41:28 ราชประชานุเคราะห์ อายุ 14 ปี
4 Grant Adams 45:22 USA อายุ 14 ปี
5 Arsolehen 46:53 โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ อายุ 16 ปี

Male 16-39
1 Simon Agoston 34:51 Austria อายุ 36 ปี
2 Hunter Orvis 37:41 USA อายุ 28 ปี
3 John Cattrall 39:08 UK อายุ 32 ปี
4 สิทธิรัตน์ เยลูกู่ 40:12 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ อายุ - ปี
5 เอกชัย ยานเทา 41:11 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ อายุ - ปี

Male 40&Over
1 พิทักษ์ อินทร์จักร์ 40:23 อิสระ อายุ 43 ปี
2 พ.ต.ท.ชาญวิทย์ สุริยาทิพย์เนตร 41:35 ล้านนา อายุ 46 ปี
3 Patrick Bryan 43:05 UK อายุ 43 ปี
4 ประสิทธิ์ สุวรรญ 43:49 ลุ่มน้ำปิง อายุ 50 ปี
5 วันชัย โนกูล 46:23 อิสระ อายุ 46 ปี

Female 15&Under
1 หนึ่งฤทัย เทอและ 47:58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อายุ 12 ปี
2 ยุฟิน อาจอ 48:31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อายุ 14 ปี
3 กนกพร เลาหาง 50:33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อายุ 11 ปี
4 Nodoka Ikeda 53:26 Japan อายุ 14 ปี
5 -

Female 16-39
1 ชยภรณ์ โชครัตนชัย 45:32 อิสระ อายุ 36 ปี
2 Elizabeth Callaway 46:38 USA อายุ 26 ปี
3 มาริสา ตาติวงศ์ 46:51 ชมรมวิ่งไม่เป็นสัปปะรด อายุ 27 ปี
4 Amanda Light 46:59 USA อายุ 20 ปี
5 Edle Tender 47:53 Champion System Multi Sport Team อายุ 38 ปี

Female 40&Over
1 กัลยาณี ศรีสอ้าน 49:33 สวนตำหนักน้ำชลบุรี อายุ 45 ปี
2 Ton Pel Leng 49:35 Malaysia อายุ 45 ปี
3 Sem Hni Leng 50:30 Singapore อายุ 41 ปี
4 วรรณา เพียรค้า 54:04 Domestic สมุทรสงคราม อายุ 49 ปี
5 สุนันท์ พรหมพอง 54:26 อิสระ อายุ 52 ปี

ระยะทาง 3 กม.
โล่นละอ่อนต่อนแต่น Kid Run Male
1 Zachary Kang 12:40 Singapore อายุ 10 ปี
2 Zander Lee 14:10 Singapore อายุ 10 ปี
3 Kanta Onoki 15:04 Japan อายุ 8 ปี
4 Shun Iwashita 15:51 Japan อายุ 8 ปี
5 ภัทรพงศ์ ดวงคำ 16:02 เชียงใหม่ อายุ 9 ปี

โล่นละอ่อนต่อนแต่น Kid Run Female
1 Ratchadaporn Niyom 17:00 Thailand อายุ 10 ปี
2 Stephanie Lau 17:39 Hong Kong อายุ 8 ปี
3 Grace Walker 19:39 USA อายุ 9 ปี
4 Liew Qing Hui Beatrice 20:01 Malaysia อายุ 11 ปี
5 Liew Min Wei Bernice 21:18 Malaysia อายุ 10 ปี

Click for enlage picture.
< 05 January 2014 17:02:41 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com