หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1280 ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย Bitec Half Marathon 2014
View 4152
Ans 78

Member
ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย Bitec Half Marathon 2014
P2nda

ผลการแข่งขัน
Bitec Half Marathon 2014
วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ระยะทาง 21.1 กม.
Male 18-29
1 Nelson Kiptoo 1:11:56 Kenya อายุ 27 ปี
2 Maurice Gitiera Onroba 1:12:45 Kenya อายุ 27 ปี
3 Enock Kipchirchir 1:13:49 Kenya อายุ 25 ปี

Male 30-39
1 Daniel Muema 1:11:56 Kenya อายุ 33 ปี
2 Dennis Mulwa Isika 1:13:20 Kenya อายุ 34 ปี
3 Daniel Kiprotich Kogo 1:15:58 Kenya อายุ 30 ปี

Male 40-49
1 Charles Thaiya 1:17:14 Kenya อายุ 42 ปี
2 พ.อ.อ.สราวุธ งามศรี 1:18:00 กองทัพอากาศ-เพื่อนสวนลุม อายุ 41 ปี
3 Lido Prakodshue 1:22:20 สุภชลาศัย อายุ 44 ปี

Male 50-59
1 จิรัฐติกาล บุญมา 1:21:30 อิสระ อายุ 50 ปี
2 องศา ศรเหล็ก 1:23:30 สมาคมแต้จิ๋ว อายุ 52 ปี
3 พิทยา นันทะเสนา 1:30:51 จิใรันนิ่ง อายุ 54 ปี

Male 60&Over
1 อำนวยพร ทินประภา 1:32:39 Pat Running อายุ 62 ปี
2 บุญมา รุ้งมโนชัย 1:34:33 ไปรษณีย์ไทย อายุ - ปี
3 ประสงค์ เผ่าลือ 1:35:40 บางขุนเทียน อายุ - ปี

Female 18-29
1 Jackline Nzivo 1:21:40 Kenya อายุ 28 ปี
2 VIola Jepchirchir Kimeli 1:25:57 อายุ 26 ปี
3 ดลยา เคราะห์ดี 1:39:35 แสงอรุณ อายุ 24 ปี

Female 30-39
1 ณัฐธยาน์ ธนารนวัฒน์ 1:28:20 EGO Running อายุ 35 ปี
2 Carolyne Jepkosgei Chepkwong 1:30:19 อายุ 30 ปี
3 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย 1:32:45 Jim Running อายุ 39 ปี

Female 40-49
1 ช่อทิพย์ กันอ่วม 1:38:01 ดอกบัวคู่ อายุ - ปี
2 กัญ คูสุวรรณ 1:38:34 Micky Running - Nike อายุ 45 ปี
3 Chieko Tamaki 1:40:38 - อายุ 40 ปี

Female 50&Over
1 หนูสิน ชมใจ 1:40:00 บางขุนเทียน อายุ 51 ปี
2 จุฑามณี ไพรอนันต์ 1:48:10 - อายุ 50 ปี
3 จันดี ขาววัด 1:49:58 อายุ 54 ปี


ระยะทาง 10 กม.

Male 15&Under
1 ภูริภัทร โบราณมูล 40:50 สโมสรทหารอากาศ อายุ 12 ปี
2 จักรพงศ์ ก้อนเพชร 42:43 รุ่งอรุณ632 อายุ 15 ปี
3 ชมอินทร์ ทองศิริ 45:24 จ๊อคแอนด์จอย อายุ 12 ปี

Male 16-39
1 Fred Bariso 33:25 Kenya อายุ 24 ปี
2 Jackson Kibet Kene 36:15 - อายุ - ปี
3 เสฏฐวุฒิ ธนาเอกนิธิวัฒน์ 39:35 รมณีนาถ อายุ 30 ปี

Male 40-49
1 ชัยยุทธ ใจงามกุล 38:05 สนามศุภชลาศัย อายุ 46 ปี
2 ประวิทย์ วงศ์พินิจ 38:07 สมาคมแต้จิ๋ว อายุ - ปี
3 สัมฤทธิ์ นครบุรี 40:32 วัดป่าชัยรังสี สมุสาคร อายุ 46 ปี

Male 50-59
1 สมหมาย ทิลสนธิ 39:49 ซัทคาร์เซ็นเตอร์ จันทบุรี อายุ 50 ปี
2 สัมผัส นาครอด 40:49 สนามไชย อายุ 50 ปี
3 จ.ส.อ.ชำนาญ วงศ์บุญชู 40:54 วิ่งบุ่งตาหลั่ว จ.นครราชสีมา อายุ 50 ปี

Male 60&Over
1 สุกิจ สุวรรณรัตน์ 44:47 ดอกบัวคู่ อายุ 62 ปี
2 วีระ เฟื่องสวัสดิ์ 45:57 - อายุ 62 ปี
3 สรวุฒิ ภู่ทิม 52:13 เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี อายุ 62 ปี

Female 15&Under
1 ณัฐพร ธรรมเที่ยง 44:22 บางขุนเทียน อายุ 12 ปี
2 พิกุล ทองลือ 51:30 Jog&Joy อายุ 11 ปี
3 ปราณปรียา สันพันธ์ 1:02:02 - อายุ - ปี

Female 16-39
1 สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ 43:00 ไนกี้ อายุ 31 ปี
2 Susan Jemutai Chepkwong 43:42 Kenya อายุ 32 ปี
3 วรพรรณ นวลศรี 44:12 ไนกี้ อายุ - ปี

Female 40-49
1 สุดารัตน์ ศักดิ์วงศ์ 48:20 Brooks Running อายุ 40 ปี
2 ดุษณี แซเฮ้ง 52:01 มิตรภาพจตุจักร อายุ 45 ปี
3 นันทนีย์ งามรุ่งนิรันดร์ 1:04:11 - อายุ - ปี

Female 50&Over
1 มนเฑียร แก่นแก้ว 51:25 - อายุ 53 ปี
2 ปิยะนันท์ รุ่งเรือง 52:30 แต้จิ๋ว อายุ - ปี
3 เรน่า สิริสิงห์ 56:09 สวนหลวง ร.9 อายุ 57 ปี

Click for enlage picture.
< 11 February 2014 12:47:28 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:07:09 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:07:25 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:08:20 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:08:41 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:09:02 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:09:14 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:09:27 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:16:23 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:17:42 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:18:06 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:18:19 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:19:33 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:19:52 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:20:04 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:20:16 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:20:26 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:20:40 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:20:49 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:21:05 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:23:44 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:23:58 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:24:07 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:24:18 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:24:28 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:24:38 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:24:53 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:25:05 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:26:31 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:26:55 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:31:53 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:32:11 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:32:21 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:32:32 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:32:44 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:32:54 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:33:06 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:33:23 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:35:49 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:35:59 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:36:13 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:36:33 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:36:45 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:36:59 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:37:14 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:37:49 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:39:04 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:39:15 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:39:25 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:39:35 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:39:46 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:39:57 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:40:09 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:40:20 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:40:30 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:40:41 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:42:17 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:42:29 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:42:41 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:42:51 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:43:04 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:43:15 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:43:25 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:43:36 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:43:47 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:43:59 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:44:39 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:48:06 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:48:20 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:48:31 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:48:44 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:48:56 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:49:07 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:49:19 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:49:32 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:49:43 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:49:55 >
  
Member
Bitec Half Marathon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 12 February 2014 13:50:06 >
  
Member

สนใจสั่งซื้อรูปถ่ายในวันแข่งขัน
เข้าไปดูที่ ซัตเตอร์รันนนิ่ง

http://shutterrunning.com/index.php?option=com_kunena&view=category&catid=5&Itemid=121


JOG&JOY
< 15 February 2014 14:18:46 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com