หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1291 ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย 50ปี สิงห์สงกรานต์ เชียงใหม่ มินิมาราธอน และ ไตรกีฬา 2014
View 5825
Ans 37

Member
ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย 50ปี สิงห์สงกรานต์ เชียงใหม่ มินิมาราธอน และ ไตรกีฬา 2014
P2nda

ผลการแข่งขัน
สิงห์สงกรานต์เชียงใหม่มินิมาราธอนและไตรกีฬา 2014
วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่

ไตรกีฬา
(ว่ายน้ำ 1.5+จักรยาน 25+วิ่ง 10 กม.)
Over All Male
1 Cattrall John 1:43:06 - อายุ - ปี
2 ภัทรพล น้อยหมอ 1:45:20 - อายุ - ปี
3 ร.ต.นิติกร วงษ์การค้า 1:53:40 - อายุ - ปี
4 Yana Ekkachai 2:00:10 - อายุ - ปี
5 อุดมลักษณ์ สมฤทธิ์ 2:02:00 ทีมคุ้มเสือ อายุ - ปี

Over All Female
1 Bronwyn Impon 2:11:33 Team Pun อายุ 34 ปี
2 Joey Beaton 2:38:34 Team Pun อายุ 34 ปี
3 ปรีดาภรณ์ วิสยะวรเวช 3:12:22 อิสระ อายุ 48 ปี
 
ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี
1 ภัทรพล น้อยหมอ 1:45:20 วินัย - เจ้แหวนอาหารทะเล เชียงราย อายุ 28 ปี
2 ร.ต.นิติกร วงษ์การค้า 1:53:40 - อายุ - ปี
3 เอกชัย ญาณะ 2:00:10 วิ่งช้างเผือก อายุ - ปี
4 Jan Baranski 2:21:48 - อายุ - ปี
5 ปากร ศรีธรรม 2:22:50 - อายุ - ปี

ชาย อายุ 30-39 ปี
1 John Cattrall 1:43:06 Champon System Multisport Team อายุ 32 ปี
2 Dan Morsan 2:05:21 Team Pun (UK) อายุ 33 ปี
3 นิพนธ์ สุคันธวงค์ 2:10:50 สารภี อายุ 38 ปี
4 ธนพงศ์ บุญยะกมล 2:12:08 ต้นยาง อายุ 30 ปี
5 ภานุพันธ์ ไทยปันโต 2:13:34 เวือศาลา เชียงใหม่ อายุ - ปี

ชาย อายุ 40-49 ปี
1 ถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์ 2:14:50 Turtle Cycling Club อายุ 43 ปี
2 ศุภฤกษ์ นาครัตน์ 2:15:20 O2 Max อายุ - ปี
3 ณัฐพล เลิศอนันต์พิพัฒน์ 2:18:53 คุ้มเสือ อายุ 46 ปี
4 กมล กาญจนสิทธิ์ 2:22:13 - อายุ - ปี
5 อุทัย ศรีตระกูล 2:24:39 โคราช อายุ 45 ปี

ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
1 อุดมลักษณ์ สมฤทธิ์ 2:02:00 คุ้มเสือ เชียงใหม่ อายุ 54 ปี
2 Ron Gerrits 2:09:40 Holland อายุ 57 ปี
3 Edward Houeix 2:19:04 - อายุ 64 ปี
4 ธวัชชัย คำรินทร์ 2:20:22 อิสระ อายุ 50 ปี
5 สัญญา รักชาติ 2:27:30 วิ่งเพื่อเธอ อายุ 55 ปี

หญิง ทั่วไป
1 Bronwyn Impson 2:11:33 Team Pun อายุ 34 ปี
2 Joey Beaton 2:38:34 Team Pun อายุ - ปี
3 ปรีดาภรณ์ วิริยะวรเวช 3:12:22 อิสระ อายุ 48 ปี
4 Preechaya Taweewat 3:16:07 Runner Cornner อายุ 45 ปี

ทีมชายล้วน 3 คน
1 สถาปัตย์ อาจสาลี / ราชันย์ หรั่งเพชร / ภูริชรัตน์ รูปะวิเชตร์ 1:35:30 อันดามัน อายุ 21 / 45 / - ปี
2 ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ / สุทธิพงษ์ มีสุข / ปฏิภาณ การคนซื่อ 1:38:45 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อายุ 26 / 22 / 17 ปี
3 Greg Hope / Jesse Zagorsky / Lewis Smith 2:04:10 

ทวิกีฬา (วิ่ง 5+จักรยาน 25+วิ่ง 5)
ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
1 กิตติณัฏฐ์ ไชยสมบัติ 2:01:14 กรีฑา อบจ. เชียงราย อายุ 15 ปี
2 ณัฐดนัย เดชร่มโพธิ์ทอง 2:37:18 - อายุ 13 ปี
3 วิชัย ซีมื่อ 3:03:38 - อายุ 11 ปี
ชาย อายุ 16-49 ปี
1 Brian Elliott 1:44:40 USA อายุ 30 ปี
2 นพพล ทักษอุดม 1:47:10 สวนดอกรันเนอร์ อายุ 33 ปี
3 สิทธิชัย ต๊ะรังษี 1:50:00 เสือดอกคำ อายุ 19 ปี
4 ยศชัย ชัยพรหมมา 1:55:00 - อายุ 33 ปี
5 ภัสกร ปัญญารักษา 1:58:58 MJU Spinning CLU อายุ 24 ปี

ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
1 วิจิตร นวลแก้ว 2:01:32 อิสระ อายุ 50 ปี
2 เวชชยันต์ ศิริชัย 2:05:48 ช้างเผือก อายุ 53 ปี

หญิง ทั่วไป
1 สาวิตตรี สระแก้ว 2:45:48 Snail Running Team อายุ 29 ปี
.................................................................
 
วิ่งระยะทาง 10.5 กม.
Male 29&Under
1 Harry Jones 36:02 Chiang Mai อายุ - ปี
2 Daniel Carson 38:59 - อายุ 16 ปี
3 Randy Travis 40:01 BKK อายุ 29 ปี
4 สุริยา ศรีศรวล 40:27 ม.ราชภัฎเชียงราย อายุ 22 ปี
5 Darius Konotopetz 40:37 Bangkok อายุ 27 ปี

Male 30-39
1 ไมตรี จันทร์ทะจร 41:07 ต้นยาง อายุ 36 ปี
2 ฐิติวัจน์ สืบสกุลกาญจน์ 44:08 วิ่งเพื่อเธอ อายุ 35 ปี
3 ณัฐพล แสงฟอง 44:08 ชมรมวิ่งเล่นเอาม่วน อายุ 32 ปี
4 ชวาล ศรีวัย 43:29 ชมรมวิ่งช้างเผือก เชียงใหม่ อายุ 30 ปี
5 พงศ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์ 45:35 ชมรมวิ่งจามเทวี อายุ 35 ปี

Male 40-49
1 พูลสวัสดิ์ อริยานนท์ 39:13 กรีฑาเชียงใหม่ 700 ปี อายุ 40 ปี
2 สุวิทย์ ศรีพรเจริญ 43:04 ต้นยาง อายุ 40 ปี
3 ภุมเมศ ตาปัน 44:08 ชมรมวิ่งล่นเอาม่วน อายุ - ปี
4 Andrew Carson 44:41 - อายุ 42 ปี
5 นิรันดร์ นวลฝัน 44:44 อายุ 49 ปี

Male 50-59
1 สันชัย ภู่ประดิษฐ์ 43:46 วิ่งเพื่อสุขภาพการบินไทย อายุ 50 ปี
2 วรศักดิ์ วงศาโรจน์ 45:09 ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ อายุ 52 ปี
3 ภูมิอนันต์ ภู่ขวัญเมือง 45:25 ธ.ก.ส. อายุ 56 ปี
4 สงบ ภูคำกอง 46:35 อิสระ 1149 อายุ 51 ปี
5 จ่าสิบเอก เจน จูเรือน 48:45 ชมรมวิ่งห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ อายุ 53 ปี

Male 60&Over
1 มาซาโตะ ฮายาตะ 49:00 Japan อายุ - ปี
2 ทวีป เฮงหวา 49:42 วิ่งเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ อายุ - ปี
3 นิรันดร์ กุลกัลป์ 50:08 จิมรันนิ่ง อายุ - ปี
4 ชลิต คาดชะดาคำ 53:54 ลานนาเชียงใหม่ อายุ 62 ปี
5 เสถียร วงค์จันทร์มา 56:55 ดอกบัวคู่ กทม. อายุ - ปี

Female 29&Under
1 กฤติกา หวงสุวรรณากร 52:54 สวนดอกรันเนอร์ อายุ 26 ปี
2 Gemma Gordon 55:38 Ireland อายุ 25 ปี
3 วรางคณา ไชยวรรณ 1:09:11 สวนดอกรันเนอร์ อายุ 26 ปี
4 พิมพ์มาดา ใจกุล 1:09:23 คุณพ่อขาย๊าวยาว อายุ 15 ปี
5 พิมพ์ชนก ใจกุล 1:10:30 คุณพ่อขาย๊าวยาว อายุ 15 ปี

Female 30-39
1 Janna Hanover 52:28 Amenea อายุ 34 ปี
2 สายยนต์ ดอกรัก 54:58 กาแฟดอกรัก อายุ 38 ปี
3 ปิยะนุช ปันดาสุข 59:35 อบจ.ลำพูน อายุ 34 ปี
4 ออมบุญ บุรุษภักดี 59:41 ล่นเอาม่วน อายุ 34 ปี
5 DJ Riley 1:01:34 USA อายุ 36 ปี

Female 40-49
1 อำนวย กาวมาลา 50:13 วิ่งต้นยาง อายุ 40 ปี
2 นงนุช ทองอ่อน 55:33 ลุ่มน้ำปิง อายุ 40 ปี
3 ลินดา เอื้อไพบูลย์ 56:26 ล้านนา อายุ 42 ปี
4 Joyee Tsang 59:36 ช้างเผือก อายุ 41 ปี
5 ทิพย์ภาวรรณ์ ศักดิ์บุญ 59:57 อิสระ อายุ 44 ปี

Female 50&Over
1 บัวบาน อินขะ 1:01:39 ชมรมจามเทวีลำพูน อายุ - ปี
2 นันทนัช วงศ์คำ 1:07:09 ล้านนา อายุ - ปี
3 จารุวรรณ กิจกูล 1:12:43 วิ่งนครลำปาง อายุ 57 ปี
4 Connie Cummins 1:12:55 USA อายุ 53 ปี
5 ปริศนา สัยโชติ 1:20:37 แบงค์ชาติ อายุ 55 ปี

วิ่งมินิมาราธอน 5 Km
Over All Male
1 ฤทธิเดช ใจบุญ 18:17 กรีฑาจอมทอง อายุ 18 ปี
2 พงศ์ประภาส ถาวร 18:56 ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ อายุ 25 ปี
3 ณัฐพล อินตา 19:05 ลำพูน อายุ 19 ปี
4 อุทัย อาจอ 19:19 ชมรมวิ่งช้างเผือกเชียงใหม่ อายุ 19 ปี
5 วรวุฒิ วรรณหลวง 19:24 ชมรมวิ่งลำพูน อายุ 16 ปี

Over All Female
1 ฐานันดร ชุมศรี 23:01 อิสระ อายุ 48 ปี
2 Erica Gundry 23:21 USA อายุ 24 ปี
3 ณัฐลดา โตเชอ 26:50 อิสระ อายุ 11 ปี
4 สายพิน อินประมูล 27:13 ล้านนา อายุ 49 ปี
5 ชฎาวรรณ จิตต์สุขเกษม 30:51 อิสระ อายุ 12 ปี
 
*** VDO on YouTube ฉบับเต็ม

Click for enlage picture.
< 19 April 2014 12:07:35 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:09:05 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:09:24 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:09:36 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:09:52 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:10:03 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:10:14 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:10:27 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:10:38 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:10:48 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:11:00 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:11:12 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:11:25 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:11:37 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:11:51 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:12:02 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:12:13 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:12:29 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:12:39 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:12:54 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:13:07 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:13:18 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:13:28 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:13:41 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:13:53 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:14:04 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:14:15 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:14:26 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:14:41 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:14:53 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:15:05 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:15:17 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:15:28 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:15:44 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:15:57 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:16:08 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:16:20 >
  
Member
Singha Songkran Chiang Mai Minimarathon and Triathlon 2014

Click for enlage picture.

P2nda
< 19 April 2014 12:16:32 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com