หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1307 ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย 12 August Half Marathon 2014
View 4524
Ans 59

Member
ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย 12 August Half Marathon 2014
P2nda

ผลการแข่งขัน
12 August Half Marathon Bangkok 2014
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

21 Km
นักวิ่ง คนแรก ที่วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรก ชาย/หญิง
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยคนแรก Male
1 Tesfay Negaash Wubet 1:11:40 Ethiopia อายุ - ปี

นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยคนแรก Female
1 Cynthia Chelangat Towett 1:20:12 Ethiopia อายุ - ปี

Male 29&Under
1 Tesfay Negaash Wubet 1:11:40 Ethiopia อายุ - ปี
2 Paul Kimani 1:12:15 Kenya อายุ - ปี
3 Dylan Isaacson 1:28:47 - อายุ 25 ปี
4 Jordan Humphrey 1:29:03 - อายุ - ปี
5 Sarawut Dechjood 1:29:14 Toyota อายุ 29 ปี

Male 30-39
1 Daniel Kipnotich Kogo 1:14:51 Kenya อายุ 31 ปี
2 Samson Kiplaagat Tenai 1:14:52 Kenya อายุ 34 ปี
3 Jared Mokua 1:15:32 Kenya อายุ 33 ปี
4 Masakazu Obata 1:21:26 Japan อายุ 39 ปี
5 Masatoshi Uno 1:26:43 Japan อายุ 35 ปี

Male 40-49
1 Charles Kiming Thaiya 1:15:33 - อายุ - ปี
2 พ.อ.อ.สราวุธ งามศรี 1:16:35 เพื่อนสวนลุม อายุ 41 ปี
3 ไพธยนต์ เลนช่าง 1:17:34 ร.ศ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อายุ 42 ปี
4 พูนสวัสดิ์ อริยานนท์ 1:18:54 กรีฑาเชียงใหม่ 700 ปี อายุ 40 ปี
5 ประวิทย์ วงศ์พินิจ 1:19:13 สมาคมนักวิ่ง แต้จิ๋ว อายุ 43 ปี

Male 50-59
1 จิรัฐติกาล บุญมา 1:17:06 ด้วยสองเท้าข้า อายุ 50 ปี
2 Ongsa Sornlek 1:20:43 แต้จิ๋ว อายุ 52 ปี
3 สมหมาย นิลสนธิ 1:21:30 TC Carcenter อายุ 50 ปี
4 คำปัน แสงบุญยวง 1:40:42 ทองกวาว อายุ 52 ปี
5 Rod Bromfield 1:47:00 - อายุ 50 ปี

Male 60&Over
1 อำนวยพร ทินประภา 1:29:32 Pat Running อายุ 62 ปี
2 บุญมา รุ้งมโนชัย 1:32:00 ตำหนักน้ำ อายุ 60 ปี
3 ประสงค์ เผ่าลือ 1:33:33 บางขุนเทียน อายุ 61 ปี
4 บัณฑิต ธีระกมลกิจ 1:36:18 ดอกบัวคู่ อายุ 60 ปี
5 อนันต์ วินธุรักษ์ 1:42:18 อัยการ อายุ 60 ปี

Female 29&Under
1 Cynthia Chelangat Towett 1:20:17 - อายุ - ปี
2 Kimeli Viola Jepchirchir 1:21:35 - อายุ - ปี
3 Clare Atkpnson 1:37:28 - อายุ 28 ปี
4 กนกวรรณ ธรรมเสวก 1:47:25 วิ่งสวนหลวง ร.9 อายุ 28 ปี
5 พรนัชชา ลาธามาส 1:51:07 วังสราญรมย์ อายุ 21 ปี

Female 30-39
1 ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ 1:24:18 รมณีนาถ อายุ 36 ปี
2 สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ 1:25:49 Nike อายุ 31 ปี
3 Caroline Chtpkwony 1:29:25 Kenya อายุ - ปี
4 Uraiwan Donchada 1:39:09 เพื่อนสวนลุม อายุ 33 ปี
5 Prapaipit Chaowalit 1:44:55 - อายุ 30 ปี

Female 40-49
1 สายปัญญา ตันวิไล 1:31:42 เพื่อนสวนลุม อายุ 48 ปี
2 กัญ คูสุวรรณ 1:32:36 Nike อายุ 45 ปี
3 ช่อทิพย์ กันอ่วม 1:33:41 ดอกบัวคู่ อายุ 42 ปี
4 พิจิตร ปองดอง 1:36:50 อบต.แม่สะรองใน เชียงราย อายุ 46 ปี
5 ปานทิพย์ สังฆมานนท์ 1:42:50 - อายุ 43 ปี

Female 50&Over
1 หนูสิน ชมใจ 1:43:50 บางขุนเทียน อายุ 51 ปี
2 จุฑามณี ไพรอนันต์ 1:45:05 - อายุ 50 ปี
3 ปิยะนันท์ รุ่งเรือง 1:50:54 แต้จิ๋ว อายุ 51 ปี
4 ยุพดี คีรี 2:05:71 Polo Club อายุ 54 ปี
5 พรรษมน โชติวินิจฉัย 2:07:24 รมณีนาถ อายุ 56 ปี

10 Km
นักวิ่ง คนไทย ที่วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรก ชาย/หญิง
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คนแรก ชายไทย
1 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ 36:55 สถาวรรันนิ่ง อายุ 38 ปี

คนแรก หญิงไทย
1 ณัธฐยา ธนรณวัฒน์ 39:54 Ego Running อายุ 35 ปี

Male 15&Under
1 จักรพงศ์ ก้อนเพชร 43:47 รุ่งอรุณ 632 อายุ 15 ปี
2 ชมอินทร์ ทองศิริ 47:24 Jog&Joy อายุ 12 ปี
3 ธนโชค ธุระงาน 50:29 สถาวร อายุ 13 ปี
4 กันตวัฒน์ ชวาลดิฐ 50:31 Roboman อายุ 13 ปี
5 อุกฤษฎ์ โออภิรัตน์ 51:19 Roboman อายุ 12 ปี

Male 16-39
1 Nelson Kiptoo 35:33 Kenya อายุ - ปี
2 Willy Rotich 35:36 Kenya อายุ - ปี
3 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ 36:55 สถาวรรันนิ่ง อายุ 33 ปี
4 เสฏฐวุฒิ ธนาเอกนิธิวัฒน์ 38:18 รมมณีนาถ อายุ 30 ปี
5 ปรัชญา ทองสุข 38:53 รร.นายร้อยตำรวจ อายุ 20 ปี

Male 40-49
1 ชัยยุทธ ใจงามกุล 38:34 ซินเนอร์จี้ อายุ 46 ปี
2 ลิโด ปรากฎชื่อ 38:37 ศุภชลาศัย อายุ 44 ปี
3 สมพงษ์ กรงเพชร 39:38 เพื่อนสวนลุม อายุ - ปี
4 สัญญา คานชัย 39:43 ธ.กรุงไทย อายุ 40 ปี
5 Allan Soegaard 42:21 - อายุ 40 ปี

Male 50-59
1 จำรัส ดวงปัน 40:54 ซินเนอร์จี้ อายุ 50 ปี
2 สัมผัส นาครอด 40:55 สนามชัย อายุ 50 ปี
3 การุณ จันทร์ผ่องศรี 45:31 สภาวรรันนิ่งคลับ อายุ 50 ปี
4 Hajime Kawamura 45:33 Japan อายุ 56 ปี
5 สนั่น อุปลา 45:35 บ้านไฟฟ้า สุราษฎร์ธานี อายุ 50 ปี

Male 60&Over
1 สุกิจ สุวรรณรัตน์ 45:10 ดอกบัวคู่ อายุ 60 ปี
2 Tokuo Suzuki 45:45 Japan อายุ 60 ปี
3 สน อ้นรัตน์ 48:40 สวนหลวง ร.9 อายุ - ปี
4 ธีระศักดิ์ โต๊ะชาลี 49:52 สมาคมแต้จิ๋ว อายุ 61 ปี
5 สกลศักดิ์ หล่อวิไล 50:32 ลานโพธิ์ อายุ 63 ปี

Female 15&Under
1 ณัฐพร ธรรมเที่ยง 42:33 บางขุนเทียน อายุ 12 ปี
2 นัฐธาวรินทร์ วันดี 42:34 จิมรันนิ่ง อายุ 13 ปี
3 นิกุล ทองลือ 47:19 Jog&Joy อายุ 11 ปี
4 พัชรินทร์ ชินทัพ 53:28 ชมรมวิ่งสะพานแขวน พระราม 3 อายุ 11 ปี
5 วรินทร์ สันทัด 58:55 บางขุนเทียน อายุ 15 ปี

Female 16-39
1 Alemu Kaleta Abretham 38:49 Kenya อายุ - ปี
2 ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ 39:54 Ego Running อายุ - ปี
3 วรพรรณ นวลศรี 43:00 Nike อายุ - ปี
4 ไม่มารายงานตัว
5 Monika Kovarikova 48:43 Czeck Republic อายุ - ปั

Female 40-49
1 ณัฐณิชา บ่อทอง 48:46 ทองกวาว อายุ 41 ปี
2 Kazumi Kinoshita 49:18 So yu kai อายุ 43 ปี
3 ดุษณี แซ่เฮ้ง 50:39 มิตรภาพ จตุจักร อายุ 45 ปี
4 ละออง หาสูง 52:17 เบญจสิริ อายุ 44 ปี
5 Anna Bradley 54:21 U.K. อายุ 49 ปี

Female 50-59
1 Miyako Miura 48:57 Japan อายุ 54 ปี
2 ดวงขวัญ ประทุมทิพย์ 50:34 ซินเนอร์จี้ทีม อายุ 54 ปี
3 โสภา แก่นจันทร์ 50:47 จิมรันนิ่ง อายุ 50 ปี
4 ปราณี คงขวัญเมือง 53:00 สมาคมแต้จิ๋ว อายุ 54 ปี
5 สิริวรรณ บุญโพชา 53:13 วิ่งบางขุนเทียน อายุ 51 ปี

Female 60&Over
1 กนกนาถ วุฒิธรรมพล 51:59 มิตรภาพจตุจักร อายุ 65 ปี
2 ลำปาง เตระมหัทธนันท์ 57:53 - อายุ 60 ปี
3 Suzaune Hosley 1:07:33 Basy2596 Canada อายุ 60 ปี
4 อัจฉราวรรณ บองสิริวัฒน์กุล 1:07:51 กลุ่มคนชอบวิ่ง อายุ 61 ปี
5 นณิธินาค ขจรอรุณวงศ์ 1:08:11 สวนหลวง ร.9 อายุ 68 ปี

6.2 Km
Male Open
1 Enock Kipchirchir KiGen 20:21 Kenya อายุ - ปี
2 โยธิน ยาประจันทร์ 20:45 ไนกี้ สถาวรรันนิ่ง อายุ - ปี
3 วนัส สำเภาเงิน 22:00 มิตรภาพ51 อายุ - ปี

Female Open
1 สนธิยา สายแวว 25:27 Adidas อายุ 28 ปี
2 ธิดารัฐ ตั้งใจทองดี 26:16 ซินเนอร์จี้ อายุ 22 ปี
3 วันเพ็ญ สุดรักษ์ 27:13 ธ.ก.ส. อายุ 32 ปี

แต่งกายแฟนซี จำนวนสามรางวัล รางวัลละ 1000 บาท
1 ฉวีวรรณ เฉลิมชัย รักแม่เท่าฟ้า
2 บุญมา รุ้งมโนชัย พิงค์แพนเตอร์
3 ซ่อนกลิ่น พลายเมือง ไทยเดิม

ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุมากที่สุด
1 เนี๊ยบ โกศลวัฒนะ อายุ 85 ปี
ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยที่สุด
1 นราวัชญ์ อนิวรรณน์ (น้องนารุ) อายุ 1.8 ปี


Click for enlage picture.
< 14 August 2014 12:53:45 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 12:56:42 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 12:56:54 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 12:57:36 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:18:37 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:19:17 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:19:33 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:20:18 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:20:32 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:20:44 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:20:58 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:21:14 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:21:28 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:22:25 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:22:41 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:22:54 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:23:05 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:23:33 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:23:58 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:24:12 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:24:35 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:25:16 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:25:30 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:25:44 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:26:04 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:26:20 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:26:46 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:26:59 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:27:12 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:27:27 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:27:40 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:28:05 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:29:54 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:30:18 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:31:26 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:31:53 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:32:05 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:32:16 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:32:57 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:33:08 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:34:16 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:34:38 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:34:51 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:39:52 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:40:08 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:40:33 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:40:45 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:41:08 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:41:24 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:41:40 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:41:57 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:43:52 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:45:34 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:45:50 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:46:02 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:46:13 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:46:28 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:46:38 >
  
Member

12 August Half Marathon Bangkok 2014


Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:46:52 >
  
Member

Click for enlage picture.

P2nda
< 14 August 2014 13:47:19 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com