หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1324 ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย Lumpini Family Day 2015
View 2659
Ans 45

Member
ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย Lumpini Family Day 2015
P2nda

ผลการแข่งขัน
Lumpini Family Day 2015
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 5 Km
บุคคลภายใน LPN ชาย
1 สราวุธ งามศรี 18:02 LT-NS อายุ - ปี
2 สมพงษ์ กรงเพชร 18:54 LT-NS อายุ 47 ปี
3 รัก แท่งทอง 20:00 LT-NS อายุ 45 ปี

บุคคลภายใน LPN หญิง
1 บงกช เพียรไทย - LP-PS อายุ 49 ปี
2 อุไรวรรณ มาร์ชาล - LT-NS อายุ 37 ปี
3 มะลิทอง คมจิตร - LP RS RM3 อายุ 48 ปี

บุคคลทั่วไป ชาย
1 Desta Fitsun 17:50 อาเซอร์ไบจัน อายุ 20 ปี
2 ชัยยุทธ ใจงามกุล 18:50 ซินเนอร์จี้ ทีม อายุ 47 ปี
3 อาจหาญ มั่นคง 19:20 - อายุ 43 ปี

บุคคลทั่วไป หญิง
1 สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ 20:20 Nike อายุ 32 ปี
2 วรพรรณ นวลศรี 20:22 Nike อายุ 24 ปี
3 ช่อทิพย์ กันอ่วม 21:27 ดอกบุวคู่ อายุ 43 ปี

ระยะทาง 2.5 Km
บุคคลภายใน LPN ชาย
1 อานนท์ ธนหิรัญวัฒน์ 9:19 LV-อ่อนนุชลาดกระบัง อายุ 35 ปี
2 โซ 11:21 LP-NP24 อายุ 20 ปี
3 นัธทวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ 12:15 LT-NPS อายุ 25 ปี

บุคคลภายใน LPN หญิง
1 อุไรวรรณ ดอนชาดา 10:31 LT-NS อายุ 34 ปี
2 อุรวี นักบุญ 12:25 - อายุ - ปี
3 พลอยฉัตร ไทยภักดี 14:00 LV-PP อายุ 28 ปี

บุคคลทั่วไป ชาย
1 เสฏธวุฒิ ธนาเอกนิธิวัฒน์ 9:13 รมณีนาถ-ไนกี้ อายุ - ปี
2 จำรัส ดวงปัน 9:22 ซินเนอร์จี้ ทีม อายุ 51 ปี
3 เสรี พิณเนียม 9:59 ฟอรร์นเนอร์ อายุ 44 ปี

บุคคลทั่วไป หญิง
1 ดลยา เคราะห์ดี 10:25 แสงอรุณ อายุ 25 ปี
2 ณัฐณิชา บ่อทอง 11:20 ทองกวาว อายุ 42 ปี
3 วงเดือน นาคสัมฤทธิ์ 12:10 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช อายุ 40 ปี


Click for enlage picture.
< 28 January 2015 12:00:04 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:15:36 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:15:48 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:16:00 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:16:12 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:16:23 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:16:38 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:17:00 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:17:10 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:17:21 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:17:39 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:17:59 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:18:10 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:18:23 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:18:34 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:18:48 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:19:02 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:19:15 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:19:28 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:19:40 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:19:53 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:20:31 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:21:29 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:21:39 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:21:51 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:22:02 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:22:30 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:22:47 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:23:00 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:23:12 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:23:22 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:23:34 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:24:00 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:25:06 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:25:22 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:25:33 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:26:02 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:26:13 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:26:31 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:26:44 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:27:02 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:27:14 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:27:27 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:27:38 >
  
Member

Lumpini Family Day 2015 


Click for enlage picture.

p2nda
< 28 January 2015 12:28:40 >
  
Member

VDO on YouTube
LPN Walk-Run 2015
https://www.youtube.com/watch?v=DWxTMyv6bDA&feature=youtu.be


Click for enlage picture.

JOG&JOY
< 29 January 2015 14:19:12 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com