หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1326 ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย Bitec Half Marathon 2015
View 3977
Ans 87

Member
ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย Bitec Half Marathon 2015
p2nda

ผลการแข่งขัน
Bitec Half Marathon 2015
วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ระยะทาง 21 Km
Male 18-29 ปี
1 Mate Vundac 1:37:14 Germany อายุ 30 ปี
2 อาคม แก้วอบเชย 1:40:36 วิ่งพิทักษ์ปู่เจ้า อายุ 25 ปี
3 Sarat Niamtong 1:40:53 - อายุ - ปี

Male 30-39 ปี
1 Daniel Kiprotich 1:12:49 Kenya อายุ 31 ปี
2 Dennis Isika 1:13:06 Kenya อายุ 34 ปี
3 สราวุฒิ เดชจูด 1:28:58 Toyota อายุ 30 ปี

Male 40-49 ปี
1 พันจ่าอากาศเอกสราวุธ งามศรี 1:18:12 กองทัพอากาศเพื่อนสวนลุม อายุ 42 ปี
2 ลิโด้ ปรากฎชื่อ 1:22:54 ศุภชลาศัย อายุ 45 ปี
3 Simon Chandler 1:28:57 - อายุ - ปี

Male 50-59 ปี
1 จิรัฐติกาล บุญมา 1:22:25 - อายุ 51 ปี
2 สมหมาย นิลสนธิ 1:23:54 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ อายุ 51 ปี
3 องศา ศรเหล็ก 1:27:55 สมาคมแต้จิ๋ว อายุ 52 ปี

Male 60&Over
1 อำนวยพร ทินประภา 1:33:10 Pat Running อายุ 63 ปี
2 บุญมา รุ้งมโนชัย 1:34:50 สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี อายุ 61 ปี
3 Tokuo Suzuki 1:37:48 - อายุ 61 ปี

Female 18-29 ปี
1 Kimeli Viola Jepchirchir 1:02:08 Kenya อายุ 28 ปี
2 Nzivo Jackline Musyawa 1:02:16 Kenya อายุ 29 ปี
3 Tarus Dorcas Jebotip 1:09:07 Kenya อายุ 28 ปี

Female 30-39 ปี
1 ธนาภรณ์ อัศววงศ์เจริญ 1:29:03 รมณีนาถ อายุ 37 ปี
2 Chepkwony Susan Jemutai 1:32:53 Kenya อายุ 33 ปี
3 อุไรวรรณ ดอนชาดา 1:38:40 เพื่อนสวนลุม อายุ 34 ปี

Female 40-49 ปี
1 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย 1:29:30 จิมรันนิ่ง อายุ 40 ปี
2 ช่อทิพย์ กันอ่วม 1:36:22 ดอกบัวคู่ อายุ 43 ปี
3 กัญ คูสุวรรณ 1:41:24 โลโม-ไนกี้ อายุ 46 ปี

Female 50&Over
1 โสภา แก่นจันทร์ 1:46:31 จิมรันนิ่ง อายุ 51 ปี
2 จุฑามณี ไพรอนันต์ 1:48:00 - อายุ 51 ปี
3 หนูสิน ชมใจ 1:51:36 บางขุนเทียน อายุ 52 ปี

ระยะทาง 10 Km
Male 15&Under
1 Kenshin Mizushima 47:35 Japan อายุ - ปี
2 ชมอินทร์ ทองศิริ 47:55 Jog&Joy อายุ 12 ปี
3 ธีรโชติ การุญ 1:01:15 พิทักษ์รักปู่เจ้า อายุ 11 ปี

Male 16-39 ปี
1 Wilei Kipkemoi Rotich 37:37 Kenya อายุ - ปี
2 พลากร โฒษิตนพคุณ 43:42 Crazy Running อายุ 30 ปี
3 นครินทร์ สุขเป็ง 44:36 สวนเบญจศิริ อายุ 22 ปี

Male 40-49 ปี
1 ชัยยุทธ ใจงามกุล 40:19 Synergy อายุ 47 ปี
2 พูลสวัสดิ์ อริยานนท์ 40:20 กรีฑาเชียงใหม่ 700 ปี
3 Soeren Dnkoestergaard 40:40 Denmark AGF อายุ 49 ปี

Male 50-59 ปี
1 จำรัส ดวงปัน 42:28 Synergy อายุ 51 ปี
2 สัมผัส นาครอด 42:42 สนามชัย อายุ 51 ปี
3 จ.ส.อ.ชำนาญ วงศ์บุญชู 43:59 วิ่งเพื่อคุณนครราชสิมา อายุ 51 ปี

Male 60&Over
1 มานะ ศิลปชัย 46:07 ชลบุรีรันนิ่ง อายุ 60 ปี
2 สุริยะ วิงประวัติ 46:10 ศิษย์หลวงพ่อคูณฯ อายุ 62 ปี
3 สุกิจ สุวรรณรัตน์ 46:47 ดอกบัวคู่ อายุ 63 ปี

Female 15&Under
1 ณัฐพร ธรรมเที่ยง 47:46 บางขุนเทียน อายุ 13 ปี
2 สุวิมล สุขอร่าม 50:57 Jog&Joy อายุ 13 ปี
3 ปาริชาติ คามวาลี 1:03:32 ดอกบัวคู่ อายุ 13 ปี

Female 16-39 ปี
1 สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ 45:08 Nike อายุ 32 ปี
2 ดลยา เคราะห์ดี 48:19 แสงอรุณ อายุ 25 ปี
3 วรรณา เลิศเดชเดชา 50:14 - อายุ 35 ปี

Female 40-49 ปี
1 ณัฐณิชา บ่อทอง 49:18 บางกอกคลัน อายุ 42 ปี
2 สุดารัตน์ ศักดิวงค์ 49:58 Brooks Running อายุ 41 ปี
3 สุภาวดี เดินบุตร 51:25 วรเศรษฐกิจ อายุ 47 ปี

Female 50&Over
1 ประพิศ ประสิทธิ์อุดมชัย 50:43 สวนตำหนักน้ำชลบุรี อายุ 51 ปี
2 วรรณา เพียรค้า 54:16 Cattelecom อายุ 51 ปี
3 ณิชา เมธนาวิน 54:50 สวนหลวง ร.9 อายุ 54 ปี


Click for enlage picture.
< 02 February 2015 16:32:09 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:33:06 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:34:09 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:34:21 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:34:38 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:35:21 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:35:47 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:36:05 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:36:18 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:36:31 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:37:55 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:38:07 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:38:18 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:38:30 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:38:48 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:38:58 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:39:08 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:39:24 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:39:41 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:39:59 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:40:09 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:40:20 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:40:32 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:40:52 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:41:04 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:41:40 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:41:51 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:42:06 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:42:33 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:44:03 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:44:25 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:44:49 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:45:35 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:45:47 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:46:00 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:46:37 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:46:49 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:47:01 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:47:17 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:47:31 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:47:43 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:47:56 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:48:10 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:49:01 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:49:17 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:49:29 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:49:40 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:49:51 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:51:25 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:51:47 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:52:09 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:52:24 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:52:39 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:52:52 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:53:06 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:53:19 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:54:09 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:54:22 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:55:24 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:56:11 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:56:28 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:56:47 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:57:14 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:57:31 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:57:52 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:58:45 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:59:00 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:59:14 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:59:31 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 16:59:54 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:00:05 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:00:19 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:00:35 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:00:49 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:01:03 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:01:25 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:02:07 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:02:18 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:02:33 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:02:51 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:03:03 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:03:35 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:03:52 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:04:09 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:04:26 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:05:02 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:05:14 >
  
Member

Bitec Half Marathon 2015


Click for enlage picture.

p2nda
< 02 February 2015 17:05:26 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com