หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1330 ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย DonBosco Mini Marathon #12
View 2907
Ans 70

Member
ผลการแข่งขัน-รูปถ่าย DonBosco Mini Marathon #12
P2nda

ผลการแข่งขัน
DonBosco Mini Marathon #12
วันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ลานจอดรถประตูดาวเรือง (ประตู4) สวนหลวง ร.๙

ระยะทาง 10 Km
นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย คนแรก
Over All Male
1 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ 34:48 สถาวรรันนิ่ง อายุ 34 ปี

Over All Female
1 สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ 40:39 ไน้กี้ อายุ 30 ปี

Male 15&Under
1 อาดิท ดาริอัล 45:10 โรงเรียนนานาชาติ อายุ 14 ปี
2 ปาธาเมศ เลาหรัตนวิเศษ 51:39 - อายุ 15 ปี
3 ธวิสุด เต็มศรี 52:35 TNN24 อายุ 15 ปี
4 รัชชานนท์ แก้วเศษ 55:13 - อายุ - ปี
5 อนวัช สยามวาลา 1:01:01 - อายุ - ปี

Male 16-29
1 เกียรติศักดิ์ บุญมา 37:30 มิตรภาพ51 อายุ 28 ปี
2 อเล็กซ์ เทเลอร์ 38:38 โรงเรียนนานาชาติ อายุ 17 ปี
3 กิตติธัช แสงทอง 39:27 โรงเรียนนายเรืออากาศ อายุ 20 ปี
4 พรพจน์ รุจิราพันธ์ 39:33 BTS อายุ 28 ปี
5 Pascal Alonso 40:17 France อายุ 27 ปี

Male 30-39
1 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ 34:40 - อายุ - ปี
2 Takehiro Nohaga 34:56 Japan อายุ 32 ปี
3 Jaume Bartes 37:59 Spain อายุ 34 ปี
4 Stuart Kirklana 38:52 Takhun Running อายุ 38 ปี
5 สราวุฒิ เดชจูด 39:40 Toyota อายุ 30 ปี

Male 40-49
1 Toyotaka Iida 40:42 So-Yu-Kai อายุ 40 ปี
2 Tsuyoshi Yoshino 41:50 Japan อายุ 40 ปี
3 Karsten Laborw 41:57 Germany อายุ 49 ปี
4 สมคิด ชัยกล้า 41:59 สวนหลวงพระราม 8 อายุ 44 ปี
5 Paul Craig 42:12 Suzhon, China อายุ 40 ปี

Male 50-59
1 Anders Hansson 39:35 Sweden อายุ 51 ปี
2 องศา สรเหล็ก 39:54 สมาคมแต้จิ๋ว อายุ 52 ปี
3 รังสฤษดิ์ ภาคสุชน 40:30 การไฟฟ้านครหลวง อายุ 52 ปี
4 ไพโรจน์ ดำมี 40:50 สยามรันเนอร์คลับ อายุ 54 ปี
5 มานะ เขียวหมื่นไวย์ 42:52 TTCT อายุ 50 ปี

Male 60&Over
1 Tokuo Suzubi 43:20 Japan อายุ 61 ปี
2 ไพโรจน์ สงวนปัทมาวัลย์ 43:26 ดอกบัวคู่ อายุ 60 ปี
3 สุวิทย์ อุทธากิจ 43:34 เซนทรัลพระราม 2 อายุ 64 ปี
4 เกษมศิษฐ์ อัครเดชพีรวิส 48:47 พีชรันเนอร์ อายุ 62 ปี
5 สุคนธ์ เกื้อแสง 51:30 เดินวิ่ง ธ.ธนชาติ อายุ 70 ปี

Female 15&Under
1 Sri Hollema 44:51 - อายุ 15 ปี
2 ปาริชาติ คามวาสี 58:32 ดอกบัวคู่ อายุ 15 ปี
3 ปาริฉัตร คามวาสี 1:03:53 ดอกบัวคู่ อายุ 15 ปี
4 Srishti Soni 1:07:26 แซมมี่ อายุ 15 ปี
5 So Yeong Ko 1:12:54 - อายุ 15 ปี

Female 16-29
1 Clare Atkiwson 40:00 TTCT อายุ 28 ปี
2 โอลิเวีย เทเลอร์ 44:49 โรงเรียนนานาชาติ อายุ 16 ปี
3 นอชีวัน น่ำทอง 49:30 ชมรมสนามไชย อายุ 28 ปี
4 Tamara Solera 49:49 Spain อายุ 29 ปี
5 นิตยา ศรีรักษา 50:39 สยามโตโยต้า อายุ - ปี

Female 30-39
1 สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ 40:40 ไน้กี้ อายุ 30 ปี
2 Clare Magee 43:29 TTCT อายุ 30 ปี
3 พิชญสิริกรณ์ เพ็ชรสุทธิ์ 48:23 SCG Running Club อายุ 37 ปี
4 Charlyn Holden 49:06 International Community School อายุ 36 ปี
5 Claire Chau 51:22 Bangkok Runners อายุ 34 ปี

Female 40-49
1 Yoko Yamada 47:52 Japan อายุ 43 ปี
2 รัตนา โชติกะคาม 49:25 ภูติอนันต์ อายุ 40 ปี
3 ศุภากร ดีทูล 51:10 สวนพฤกษ์99 อายุ 48 ปี
4 Karen Calcagno 51:33 - อายุ 40 ปี
5 คำผาย เลงไธสง 52:30 ดอกบัวคู่ อายุ 40 ปี

Female 50&Over
1 ดวงขวัญ ประทุมทิพย์ 49:38 ชินเนอร์จี้ อายุ 55 ปี
2 Moud Thorssell 52:21 Sweden อายุ 70 ปี
3 เรน่า สิริสิงห์ 53:21 สวนหลวง ร.9 อายุ 57 ปี
4 ณิชา เมธนาวิน 53:28 สวนหลวง ร.9 อายุ 54 ปี
5 พัชรี เกิดชุ่ม 55:00 อิสระ อายุ 53 ปี

บุคคลภายในดอกบอสโก
1 พงศกร อุ้นวุ้น 45:27 ดอนบอสโก อายุ 29 ปี
2 บรรพต เธียมเหนือ 46:00 ดอกบอสโก อายุ 41 ปี
3 อาสั่ง อาจอ 47:49 ดอกบอสโก อายุ 23 ปี
4 หัสนัย จอนนุ้ย 49:22 ดอนบอสโก อายุ 21 ปี
5 ชัยรัตน์ แสงงาม 50:36 ดอนบอสโก อายุ 22 ปี

นักเรียนดอนบอสโก
1 อาป่า จะทอ ยาป่า 44:06 ดอนบอสโก อายุ 18 ปี
2 จีระศักดิ์ จะลอ 45:55 ดอนบอสโก อายุ 18 ปี
3 เชษชู้ ชาวธาราไพร 46:01 ดอนบอสโก อายุ 18 ปี
4 ศิรสิทธิ์ แซ่เถ้า 47:01 ดอนบอสโก อายุ 19 ปี
5 เดชชัย แชมือ 47:49 ดอนบอสโก อายุ 18 ปี

ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด
1 BWG Marathon
2 โอสถสภา
3 กรุงเทพประกันชีวิต
4 Wells International School
5 บริษัทสยามราชธานี


Click for enlage picture.
< 16 February 2015 15:17:12 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:18:40 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:18:59 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:19:13 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:19:31 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:19:48 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:20:10 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:20:51 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:21:03 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:21:16 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:21:43 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:22:12 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:22:37 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:22:52 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:23:05 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:23:21 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:23:34 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:23:49 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:24:04 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:24:19 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:24:34 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:24:55 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:25:12 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:25:59 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:26:18 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:26:31 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:26:43 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:26:59 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:27:11 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:27:34 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:27:55 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:28:08 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:28:23 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:28:43 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:29:02 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:29:17 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:29:33 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:29:46 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:29:59 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:30:14 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:30:29 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:30:44 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:30:55 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:31:06 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:31:31 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:31:45 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:32:42 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:35:05 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:35:22 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:35:41 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:35:54 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:36:10 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:36:28 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:36:55 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:37:09 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:37:22 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:44:50 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:45:03 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:45:14 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:45:28 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:45:42 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:46:01 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:46:16 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:46:29 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:46:42 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:46:55 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:47:06 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:47:18 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:47:30 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:47:43 >
  
Member

DonBosco Mini Marathon #12


Click for enlage picture.

p2nda
< 16 February 2015 15:47:55 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com