หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB ติดต่อเรา แผงจราจรให้เช่า  
-A +A
www.jogandjoy.com  

www.jogandjoy.com : Webboard

POST : 1342 ผลการแข่งขัน A+CHARITY RUN 2016
View 2443
Ans 0

Member
ผลการแข่งขัน A+CHARITY RUN 2016
JOG&JOY

A+CHARITY RUN 2016

ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร

ชายอายุไม่เกิน15ปี

1.อรรถพันธ์ ปิ่นแก้ว อายุ 13 ปีเวลา 0:15:44

2.กิจจาณัฎฐ์ อยู่เวชวัฒนา อายุ 10 ปีเวลา 0:26:52

3.วรธิษณ์ ทรงวัชราภรณ์ อายุ 10 ปีเวลา 0:27:28

ชายอายุ 16-29 ปี

1.พง์ศิริ งามอัมพรนารา อายุ 23 ปีเวลา 0:18:02

2.พันจ่าเอกวิรัตน์ รัตนวรรณ อายุ 28 ปีเวลา 0:18:28

3.ภัทรนพ สุวจนกรณ์ อายุ 18 ปีเวลา 0:28:08

ชายอายุ33-49 ปี

1.รณชัย หลักเจริญ อายุ 42 ปีเวลา 0:17:52

2.ณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา อายุ 30 ปีเวลา 0:18:11

3.สมประสงค์ นิลุบล อายุ 38 ปีเวลา 0:18:20

ชายอายุ 50ปีขึ้นไป

1.นนทชัย ฤทธิบุตรสกุล อายุ 51 ปีเวลา 0:20:10

2.อัตกาญจน์ จันทร์ศรี อายุ 50 ปีเวลา 0:24:51

3.มาโนช คงวิโรจน์ อายุ 51 ปีเวลา 0:29:48

 

 

 

หญิงอายุไม่เกิน15ปี

1.ศรัญญา บัวไพร อายุ 7 ปี 0:25:47

2.ธัญวรัตม์ วิริยจารี อายุ 10 ปี 0:29:38

3.เพลงเพราะ ทิพโกมุท อายุ 12 ปี 0:33:37

หญิงอายุ16-29ปี

1.Reylou Reyes อายุ 25 ปี 0:26:25

2.ชัดชนก เจริญรมย์ อายุ 23 ปี 0:26:43

3.วราภรณ์พิมายนอก อายุ 19 ปี 0:27:18

หญิงอายุ30-49 ปี

1.เพ็ญศิริ บุญน่วม อายุ 35 ปี 0:24:20

2.อารียา เวเนน อายุ 43 ปี 0:24:40

3.ลีแอน เทอร์เนอร์ อายุ 35 ปี 0:25:00

หญิง อายุ 50ปีขึ้นไป

1.กัลยา จิรนคร อายุ 49 ปี 0:30:14

2.สุขกมล วุฒิเมธา อายุ 59 ปี 0:33:31

3.อติกานต์ ลาภนิมิตชัย อายุ 49 ปี 0:36:10

 

 

 

 

 

ระยะทาง 10.5กิโลเมตร

ชายอายุไม่เกิน15ปี

1.รวิสุด เต็มศรี อายุ 15 ปีเวลา 0:38:30

2.บูดี้ มหาราช อายุ 15 ปีเวลา 0:38:34

3.Sean Chen อายุ 15 ปีเวลา 0:51:35

ชายอายุ 16-29 ปี

1.SIMON SPRIET อายุ 27 ปีเวลา 0:36:39

2ศุภฤกษ์ พันธุ์ดี อายุ 25 ปีเวลา 0:43:00

3.ธีรยุธธ์ชัยยวิชเวช อายุ 27 ปีเวลา0:44:00

ชายอายุ33-49 ปี

1.เทพกร งามศิริ อายุ 43 ปีเวลา 0:35:00

2.แมค อายุ 33 ปีเวลา 0:35:16

3.ช่อเพชร ชึรัมย์ อายุ 30 ปีเวลา 0:38:30

ชายอายุ 50ปีขึ้นไป

1.รังสฤษดิ์ภาคลุ่ชน อายุ 53 ปีเวลา 0:38:28

2.สงบ ภูคำกอง อายุ 53 ปีเวลา 0:39:26

3.TOKVO SUZUKI อายุ 60 ปีเวลา 0:40:30

หญิงอายุไม่เกิน15ปี

1.ปาณิศา มนต์ไตรเวศย์ อายุ 13 ปีเวลา 0:59:55

2.วิชญา นิลโกศล อายุ 15 ปีเวลา 1:07:38

3.จตุรพร มากรด อายุ 14 ปีเวลา 1:14:59

หญิงอายุ16-29ปี

1.นทสรวง บุษรานนท์อายุ 27 ปีเวลา 0:52:30

2.จิรัสยา ผิวผ่อง อายุ 25 ปีเวลา 0:53:15

3.กัลยา สารจ้าว อายุ 26 ปีเวลา 0:54:01

หญิงอายุ30-49 ปี

1.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ อายุ 36 ปีเวลา 0:44:19

2.รัตนา โชติกะคาม อายุ 42 ปีเวลา 0:44:43

3.สุรัตน์คณา เวศน์เรืองวิทย์ อายุ 36 ปีเวลา 0:45:32

หญิงอายุ 50ปีขึ้นไป

1.ประไพ พฤกษ์โสภณ อายุ 54 ปีเวลา 0:47:34

2.ทองคำ อีปมานะ อายุ 55 ปีเวลา 0:54:46

3.MIYOKI HAIOKA อายุ 52 ปี เวลา 0:59:27


Click for enlage picture.
< 20 February 2016 15:45:53 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิต-จำหน่ายเบอร์วิ่ง BIB | ติดต่อเรา | แผงจราจรให้เช่า
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 หมู่บ้าน เดอะ เมทโทร พัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ซอย 80 (แยก 5)
แขวงประเวศ, เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02 721 6009 Fax: 02 721 6008
Email : info@jogandjoy.com