รั่วจราจร-แผงจราจร-ให้เช่า
(เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง)
แผงจราจร-รั้วจราจร ใหม่
สีขาว ขนาด 1x2 เมตร มีจำนวน 250 แผง
เหมาะสำหรับงาน Event ต่างๆ บริการให้เช่า ทั้งงานเล็ก งานใหญ่ ระยะสั้น ระยะยาว
บริการให้เช่า เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง 


 
อัตราค่าเช่า
*(ไม่รวม ค่าขนส่ง / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Setup ติดตั้ง-รื้อถอน)
 วันที่ 1. (วันเดียว)  แผงละ 100 บาท
 วันที่ 2.  แผงละ 50 บาท
 วันที่ 3 และ ถัดไป  แผงละ 25 บาท
 เช่าเหมา 7 วัน / 1 อาทิตย์  แผงละ 250 บาท

โกดังตั้งอยู่ที่ ต.แม่ก้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทร: 02-721-6009, 081-498-9865, 081-867-5262

* มีค่าประกันความเสียหาย
ชำรุดศูนย์หาย แผงละ 2,000 บาท
มีบริการขนส่ง Setup ติดตั้ง-ริ้อถอน ราคาคุยกันได้