| สนาม 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต |

การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ในภายหลัง

   

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งรับปีใหม่


ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


10th Thailand International Half Marathon 2024
ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10


วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567
สนาม 1
@ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8
กรุงเทพมหานคร

เส้นทางวิ่ง ปิดถนน 100%
สะพานพระราม 8-ทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี ฝั่งขาออก


 English Version

SPONSOR BY

CONDUCTED BY
สมาคมธรรมศาสตร์
หลักการและเหตุผล

          การเดิน - วิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุยืนยาว     และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2561 รวม 9 ครั้ง และได้งดจัดงานไป 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เนื่องจากวิกฤต   โรคระบาดโควิด - 19 โดยในปีนี้ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการแข่งขันรายการวิ่งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 10

          โดยในปีนี้ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดการแข่งขันรายการวิ่งนี้ ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ขึ้น จำนวน 2 สนาม ในวันและเวลาเดียวกัน คือ
          สนาม 1. สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ (3 ประเภทระยะทาง คือ ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน และ ฟันรัน)
          สนาม 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2 ประเภทระยะทาง คือ มินิมาราธอน และ ฟันรัน)

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี
2. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวธรรมศาสตร์ ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยใช้การกีฬาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติเป็นสื่อ
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

YouTube : 9th Thailand International Half Marathon 2019

YouTube : 8th Thailand International Half Marathon 2018

ประเภทการแข่งขัน
สนาม 1. สะพานพระราม 8, กรุงเทพฯ

ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กม.
ปล่อยตัวเวลา 04.00 น. / Cut Off 3 ชั่วโมง (07.00 น.)
รับสมัคร 900 คน ค่าสมัคร 900 บาท
เสื้อวิ่งที่ระลึก+Bib+Timming chips
ลุ้นเสื้อ Finisher 21K Sub 3
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  
* การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2567 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักวิ่ง

มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. / Cut Off 2 ชั่วโมง (07.00 น.)
รับสมัคร 1,400 คน ค่าสมัคร 600 บาท
เสื้อวิ่งที่ระลึก+Bib+Timming chips
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  
* การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2567 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักวิ่ง

ฟันรัน ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.10 น.
รับสมัคร 500 คน ค่าสมัคร 500 บาท
เสื้อคอกลมที่ระลึก+Bib

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และเพศ หญิง
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

VIP. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.10 น.
รับสมัคร 200 คน ค่าสมัคร 1,500 บาท
รับเสื้อโปโลที่ระลึก

ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางวิ่ง

Running Map

RACE ENTRY PACK COLLECTION


SUB-3 FINISHER T-SHIRT HALF MARATHON 
ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง 21K 10K 5K VIP 5K
ค่าสมัคร 900 บาท 600 บาท 500 บาท 1,500 บาท
ถ้วยพระราชทานฯ+เงินรางวัล คนแรก ชาย/หญิง
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ 1-5 1-5  
เงินรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ 1-5 Over All
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม คอกลม โปโล
เสื้อ Finisher 21K Sub-3
เหรียญผู้พิชิต
Timming chips
QR Code สถิติการวิ่ง, e-Certificate
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
จัดส่ง Race Pack ทางไปรษณีย์ จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดยผู้สมัครต้องจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 5 ธ.ค. 66
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 25-27 ธ.ค. 66
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow การสมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกตามระยะทางที่สมัคร
Arrow เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งควรสวมใส่เสื้อวิ่งที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันโรคลมแดด (Heatstroke click)
 

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

ประเภทกิจกรรม ชาย/หญิง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5
Half Marathon 21.1K ทุกกลุ่มอายุ 6,000.- 5,000.- 4,000.- 3,000.- 2,000.-
Mini Marathon 10K OVER ALL 4,000.- 3,000.- 2,000.- 1,500.- 1,000.-
* นักวิ่งที่ได้รับถ้วยถ้วยพระราชทานฯ+เงินรางวัล 10,000 บาท 21K จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในกลุ่มอายุ
* นักวิ่งที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร

TIME LINE


เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2566
สมัครแบบจัดส่งของทางไปรษณีย์ เปิดรับสมัครถึง 5 ธันวาคม 2566
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง+เบอร์วิ่ง+Chips ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่งและจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
จัดส่งระหว่าง 25-27 ธันวาคม 2566


กำหนดการ รับเสื้อ เบอร์วิ่ง

ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อรับได้
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 (10.00-18.00 น.) ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี (ถ.พระราม 4) 
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 (10.00-18.00 น.) ณ สถานที่จัดงาน ลานอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม 8
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ 
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434


NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาด


ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน

สถานที่จัดงาน มีลานจอดรถจำกัด เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดใช้รถสาธารณะ
การเดินทางมาร่วมงาน จากฝั่งพระนคร ควรข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนอรุณอัมรินทร์
ปิดสะพานพระราม 8 ฝั่งขาออก ที่แยก จปร. เวลา 02.30-07.30 น.

Arrow 
ลานจอดรถ มูลนิธิชัยพัฒนา 150 คัน

Arrow จอดข้างถนนอรุณอัมรินทร์ ทางเข้า-ออก สะพานพระราม 8 จำนวน 80 คัน
    โปรดระวัง อย่าจอดรถขวางทาง เข้า-ออก บ้านของประชาชนริมถนน

Arrow จักรยานยนต์ ลานจอดหน้าสถานที่จัดงานมากกว่า 300 คัน
Arrow จอดรถริมถนนราชดำเนินนอก หน้ากระทรวงเกษตร, กระทรวงการท่องเที่ยว แล้วเดินข้ามสะพานพระราม 8 มาสถานที่จัดงาน

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ 2C2p หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทร ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


เปิดรับสมัคร
12 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2566


โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ลงทะเบียนสมัครวิ่ง Online
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
1-2 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ
ที่ www.jogandjoy.run
ติดต่อสอบถาม โทร.
02 721 6008-9
(09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)

 


JOG&JOY LINE

35 Countries Registered for joined 10th Thailand International Half Marathon 2024

Australia Brazil Germany Laos
Canada China Chinese Taipei Czech Republic
France Hong Kong India Ireland
Italy Japan Malaysia Mexico
Myanmar Netherlands Philippines Russia
South Korea Sweden Switzerland Thailand
Tunisia Turkey Ukraine UK
USA Kenya Bangladesh Denmark
 
Laos South Africa Vietnam Up date 31/12/2023

Hotel
โรงแรมที่พัก ใกล้สะพานพระราม 8 

Arrow ย่ายถนนอรุณอัมรินทร์ (ฝั่งธนบุรี)
- Hansa bangkok house
- โรงแรม อัมรินทร์ พระราม 8
- Tuk Tuk Hostel
- Yaks House Hostel ยักษ์ เฮ้าส์ โฮสเทล
- My Hotel Bangkok Noi
- Feel Good Bangkok Hostel
- HOTEL PAPA BANGKOK SIRIRAJ
- โรงแรมอาร์ดี
- SCENE BangkokNoi Hotel Bangkok


Arrow ย่านถนนวิสุทธิกษัตริย์-สามเสน-ข้าวสาร (ฝั่งพระนคร)
- SLA ROOM BANGKOK
- Beyond Suite Rama8
- โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา บางกอก พระนคร
- เอ็ม.เอ็น.ลิฟวิง
- Zee Thai Hoste
- Marni BKK Hostel
- โรงแรม สวานา กรุงเทพฯ
- โรงแรมตรัง กรุงเทพ
- Peace Land Khaosan
- Casa Nithra Bangkok
- Luca hostel
- Born Free Hostel