Please read the details and conditions before applying for the competition
The registration event cannot be refunded or changed later

ยินดีต้อนรับสู่
กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Bangkok Post International Mini Marathon 2024
RUN FOR NURSES


วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567

START-FINISH
@ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ

 
 ENG

YouTube Race Day 2023

SPONSOR BY

- COMING SOON -

CONDUCTED BY

ประเภทระยะทางการแข่งขัน

MINI MARATHON 10.5 KM
เวลาปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง (06.30 น.)
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป

MICRO MARATHON 5 KM
เวลาปล่อยตัว 05.30 น. Cut Off 1 ชั่วโมง (06.30 น.)
ค่าสมัคร 400 บาท
ไม่มีระบบจับเวลา Timing chips

ชาย หญิง
OPEN OPEN
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

FUN RUN 3.5 KM
เวลาปล่อยตัว 05.30 น.
ค่าสมัคร 400 บาท
ไม่มีระบบจับเวลา Timing chips

ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

RUNNING MAP

AWARDS / CASH PRIZES / SHIRT / MEDAL / CERTIFICATE / OTHER

ITEMS 10.5K 5K 3.5K
ENTRY FEE 500 THB 400 THB 400 THB
ถ้วยพระราชทานฯ คนแรก ชายและหญิง - -
ถ้วยรางวัล Age Group 1-5
เงินรางวัล Over All 1-3
เสื้อวิ่ง
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip
Goodie Bag
E-Certificate
อาหาร-เครื่องดื่ม

ลานจอดรถ ฟรี 2,000 คัน ณ Central World

เข้าทางด้านถนนพระรามที่ 1 และทางด้านถนนราชดำริ
จอดได้ชั้นใต้ดิน B1, B2 และอาคารจอดรถ ชั้น 2-4
*โปรดนำบัตรจอดรถมาสแกน ณ สถานที่จัดงาน

CASH PRIZES

DISTANCE
NO
Mini Marathon 10.5K
Over All
Male / Female
1st 5,000 THB
2nd 4,000 THB
3rd 3,000 THB
NOTE : Runners who receive a prize of 1,000 baht or more. Must be withholding tax at 5.0 percent of the prize value

REGISTRATION FEES

DISTANCE RUNNING ENTRU FEE SLOTS
Arrow MINI MARATHON 500 THB 2,000 Runners
Arrow MICRO MARATHON 400 THB 500 Runners
Arrow FUN RUN 400 THB 200 Runners
Free Parking for 3 hours at Central World, Please scan the parking ticket.

COMPETITION RULES

Arrow The competition is governed by the rules of the AAT and WA and all rulings will be final. 
Arrow Competitors must be in the correct age category. To help determine your proper age, minus 2024 from your year of birth.
Arrow Winners must present a proper ID, either a passport or identification card that shows one's picture and year of birth, or they will not be entitled to a prize.
Arrow Runners must go through all checkpoints and be able to produce the item that is given them to show they have passed each checkpoint.
Arrow Bib numbers must be affixed to the front of the race shirt.  Race officials have the right to not issue prizes if people are not in the right age category or if they're running for another person.
Arrow This competition does not in any way support competitors selling their bib numbers to other competitors. Personal information will not be changed once it's submitted and anyone running under someone else's bib number will automatically be disqualified from receiving prizes.
Arrow The registration event cannot be refunded or changed later.

 

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง


รายการแข่งขันนี้ ไม่มีการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งทางไปรษณีย์


ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ 
ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่  24 สิงหาคม 2567
เวลา 10.00 -  18.00 น.

098-824-1317, 086-391-8434
- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


เปิดรับสมัคร
New 10 มิ.ย. - 10 ส.ค. New

โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ลงทะเบียนสมัครวิ่งออนไลน์
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัครเข้าระบบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p
ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
2-3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ
ที่ www.jogandjoy.run
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 721 6008-9
09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์
JOG&JOY LINE

44 Countries Registered for joined
Bangkok Post International Mini Marathon 2023

Australia Canada Chinese Taipei Colombia
Afghanistan Bahrain Belgium Netherlands
Czech Republic France Germany Hong Kong
India Indonesia Ireland Italy
Japan New Zealand Philippines Poland
Russia Singapore Sweden Thailand
UK USA Malaysia Myanmar
Oman South Africa Syria South Korea
China Kenya Mexico Nigeria
Sri Lanka Austria Ethiopia Finland
Hungary Switzerland Uganda Ukraine
      Up Date 30/7/2023

ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะผู้สมัครด้วยเลขที่บัตรประชาชน
Reservation status search online by ID Passport number