| English Version |

เรียนเพื่อนๆสมาชิก JOG&JOY
เนื่องจากวันที่ 10-13 เมษายน 2562
ระบบการเชื่อมต่อกับ Server จากต่างประเทศมีปัญหา
หากท่านได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่าน www.jogandjoy.run ในช่วง วัน-เวลา ดังกล่าว
โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านด่วน หากข้อมูลของท่านหายไปจากระบบ
ให้อีเมลติดต่อมาที่ cs@jogandjoy.run พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
หรือ โทร.02-721-6009 ในเวลาทำการ
 
การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน