| English Version |

ประกาศปิดบริษัทชั่วคราว
WORK FROM HOME


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลได้ประกาศห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ครอบคลุมไปถึงห้ามจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการชุมนุมของนักกีฬาจำนวนมาก
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนที่มีการชุมนุมของนักกีฬาจำนวนมาก
โดยสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด จึงประกาศปิดบริษัทชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่บริษัท ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านพัก (Work from home) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะดีขึ้น
หรือ ทางภาครัฐได้ประกาศให้มีการผ่อนปรนอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวลชนที่มีการชุมนุมของนักกีฬาจำนวนมากได้

ติดต่อบริษัท E-mail : cs@jogandjoy.run
Mobile : 084-098-7079, 098-824-1317, 064-846-0408

ประกาศเลื่อนการจัดงาน
King's College Half Marathon 2020
31 มกราคม 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ และคณะผู้จัดงาน
จึงเห็นควร “เลื่อน” การแข่งขันออกไป โดยมีกำหนดการจัดงานใหม่ ดังนี้
กำหนดวันจัดงานใหม่คือ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
กำหนดวันเปิดรับสมัครเพิ่มเติม วันนี้ - 20 มีนาคม 2564
กำหนดวันเปิดรับเพื่อให้ส่ง เสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express วันนี้ - 5 มีนาคม 2564
กำหนดวันจัดส่ง ส่งเสื้อ+BIB+Chips โดย Kerry Express 25-30 มีนาคม 2564
- กำหนดวันรับ ส่งเสื้อ+BIB+Chips ด้วยตัวเอง วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 (เวลา 10.00-18.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ อ.สามพราน นครปฐม

ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน
11/1/2021


ด้วยคุณูปการของการวิ่งต่อสังคมไทย

ในปี 2562 ก่อน Covid-19 จะมา มีสนามวิ่งจัดชึ้นมากกว่า 1,400 สนาม ทั่วประเทศ
ในแต่ละปี JOG&JOY จัดรายการวิ่งประจำกว่า 24 รายการ นอกจากนี้ยังมีรายการที่แทรกเข้ามาระหว่างปี
เราจึงจัดรายการวิ่ง มากกว่า 30 รายการ ต่อปี ทำให้บางอาทิตย์ในหลายเดือนเราจะถูกล๊อกตัวเพื่อจัดรายการวิ่งประจำ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจไม่สามารถรับจัดงานใหญ่ซ้อนกันในวันเดียวได้หลายรายการ
ดังนั้น เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาด้วยกัน ทั้งเจ้าภาพผู้จัดและเราฝ่ายจัดการแข่งขัน
ก่อนที่จะนำเสนองาน หรือ เสนองบประมาณการจัดการแข่งขัน
JOG&JOY มีนโยบาย, ข้อจำกัดและเงื่อนไขบางประการ l รายละเอียดคลิก l