การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

“วิ่งกับหมอ ไม่หงอมะเร็ง”
Eastern Cancer Network Run @ ฉะเชิงเทรา
“We beat cancer"

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ โ
รงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ENG


HOST ORGANIZER
      
THE HOST JOINS THE EVENT

           

   

      
MAIN SPONSOR

PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSER
  
BRONZE SPONSOR
        

      
CO SPONSOR-1
      

       
CO SPONSOR-2
          
           
                 
CONDUCTED BY

หลักการและเหตุผล

          โรคมะเร็ง เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ในปี 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประเมินผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลก พบว่ามีจำนวนราว 19.3 ล้านคน และในปี 2040 จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่า 28.9 ล้านคน โดย มะเร็งเต้านม จะเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด และมะเร็งปอดจะเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด รวมทั้งในทุกๆ ปี จะพบผู้ป่วยมะเร็งเด็กเพิ่มขึ้น 
          สำหรับสถานการณ์มะเร็งในประเทศไทย จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2022   พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 140,000 คน และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 80,000 คนต่อปี นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญเนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรไทย และมีแนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยกว่า 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมด เกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้ ทั้งจากอาหาร การเลือกรับประทานอาหารไขมันสูง ผ่านการแปรรูป อาหารปิ้งย่าง หรือจากการขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การดูแลร่างกายและจิตใจถือเป็นสิ่งสำคัญ

          ด้วยความร่วมมือกันของ  Eastern Cancer Network เครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของเครือข่ายเพื่อสร้างประโยชน์การเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็ง ให้ความรู้สำหรับประชาชนในภาคตะวันออก เครือข่ายฯ ประกอบด้วย 4 สถานพยาบาลได้แก่ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์, โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (CAH) และสหคลินิกฉะเชิงเทรา (SCC) จึงร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล Eastern Cancer Network Run "วิ่งกับหมอ...ไม่หงอมะเร็ง@ฉะเชิงเทรา” ขึ้น
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ และภาคตะวันออก ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพผ่านบุคลากรทางการแพทย์ เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครือข่ายรักษามะเร็ง Eastern Cancer Network ให้กับประชาชนในภาคตะวันออกของไทยได้ทราบในศักยภาพ ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง และทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. นำราย
ได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. Cut Off 1.45 ชั่วโมง (07.45 น.)
รับสมัครจำนวน 800 คน ค่าสมัคร 600 บาท
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

 
ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุไม่เกิน 19 ปี
อายุ 20-29 ปี อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  
*การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2566 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด

FUN RUN 4 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.
รับสมัครจำนวน 400 คน ค่าสมัคร 550 บาท

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน

RUNNING MAP

Running Map 10K
Running Map 4K

SOUVENIR SHIRT

TROPHY / MEDALถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

DISTANCE 10K 4K
ค่าสมัคร 600 บาท 550 บาท
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ 1-5
เงินรางวัล Over All 1-3 Male/Female
เสื้อวิ่งที่ระลึก เสื้อวิ่ง (ชาย/หญิง) เสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
Race Day Photo

CASH PRIZES / เงินรางวัล Over All Mini Marathon 10 KM

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


ENTRY FEE / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง ค่าสมัคร จำนวนรับสมัคร
MINI MARATHON 600 บาท 800 คน
FUN RUN 550 บาท 400 คน
จัดส่ง เสื้อ+BIB ทางไปรษณีย์ จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 31 ก.ค. 66

smiley3 พิเศษ สมัครรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม ใน order เดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ค่าสมัครลด 50% (12 ก.ค.-31 ก.ค.)
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์, สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 10-13 ส.ค. 66
Arrow การสมัครวิ่ง ไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งระยะไกล วิ่งต่อเนื่องยาวนาน ควรสวมใส่เสื้อวิ่งที่ บาง-เบา-ระบายเหงือและความร้อนได้ดี โปรดหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อคอกลมลงวิ่ง

TIMELINE


เปิดรับสมัคร 10 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2566
สมัครแบบจัดส่งของทางไปรษณีย์ รับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2566


การจัดส่ง เสื้อวิ่ง-เบอร์วิ่ง-chips ทางไปรษณีย์
เฉพาะผู้สมัครที่เลือกโดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
ทีมงานจะจัดส่งระหว่าง 10-13 สิงหาคม 2566
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน


การรับ เสื้อ-เบอร์วิ่ง
ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์
สามารถรับได้ ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น.
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ 


NO BIB NO RUN
ลืม BIB ไม่มีการจ่าย BIB สำรองโดยเด็ดขาดลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
Arrow ลานจอดในวัดโสธรวรารามวรวิหาร จำนวน 500 คัน
Arrow ลานจอดในโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จำนวน 120 คัน
Arrow จักรยานยนต์ จอดในโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จำนวนมากกว่า 200 คัน

โรงแรมที่พัก
Arrow JK LIVING Hotel And Service apartment T. 092-742-9929
Arrow V-VERVE HOTEL T. 038-535-641
Arrow Heaven Hotel Chachoengsao T. 038-511-150
Arrow ทรีเฮ้าส์ ฉะเชิงเทรา T. 098-253-7460
Arrow BB House Paedriw T. 033-172-277
Arrow OYO 777 V Verve Service Apartment & Hotel T. 038-535-659
Arrow PP Place T. 062-782-6445
Arrow Wises Hotel โรงแรมวิเศษโฮเต็ล T. 086-369-5239
Arrow Sunee View Hotel* T. 091-780-5480
Arrow เกษร บูติค T. 087-926-9922
Arrow เย็นจิต รีสอร์ท T. 038-511-200


BOOKING HOTEL : agoda l trivago l Booking.com


การเดินทางไป ฉะเชิงเทรา
Arrow รถส่วนตัว
ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 60-80 กม. ใช้เวลาขับรถประมาณ 45 นาที - 1.20 ชั่วโมง แล้วแต่สถานที่อยู่ของนักเดินทาง ออกจาก กทม. สามารถใช้เส้นทางได้ ดังนี้
- ถนนมอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ-ลงถนน 314 สิริโสธร-ฉะเชิงเทรา-วัดโสธรวรารามวรวิหาร
- ถนนมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ-ลงอ่อนนุช ถนนอ่อนนุชสุดถนน-ถนน 314 สิริโสธร-ฉะเชิงเทรา-วัดโสธรวรารามวรวิหาร
- ถนนบางนาตราด-ถนน 314 สิริโสธร-ฉะเชิงเทรา-วัดโสธรวรารามวรวิหาร
- มีนบุรี-ถนนหมายเลข 304-ถนนหมายเลข 314 สิริโสธร-ฉะเชิงเทรา-วัดโสธรวรารามวรวิหาร

Arrow รถไฟ
การเดินทางมายังจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้รถไฟสามารถขึ้นรถไฟที่สายตะวันออก เส้นทาง กรุงเทพมหานคร (หัวลำโพง) - อรัญประเทศ โดยให้ลงที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา เวลาการเดินรถเที่ยวแรก 05.55 น. - เที่ยวสุดท้าย 20.00 น. รถไฟเที่ยวสุดท้าย ออกจากสถานีฉะเชิงเทราไปกรุงเทพฯ จะออกเวลา 6 โมงเย็น ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  รถไฟออกจากหัวลำโพงมีวันละ 11 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยประมาณ 1.30 - 1.45 ชั่วโมง เที่ยวแรกออกจากหัวลำโพงเวลา 5.55 น. (สาย กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.railway.co.th, สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 02-220-4334, 02-220-4444 (สายด่วน 1690), สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร. 038-511-007

Arrow รถทัวร์โดยสาร
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งรถตู้ และรถทัวร์ มีการเดินรถหลายเส้นทาง ส่วนใหญ่จะมาสิ้นสุดที่ขนส่งฉะเชิงเทรา ซึ่งสะดวกสำหรับคนที่ต้องการต่อรถไปยังที่ต่างๆ เพราะรถสองแถว และรถที่วิ่งภายในเมืองแปดริ้ว ส่วนใหญ่จะต้องต่อรถที่ขนส่ง
- รถทัวร์ (ปอ.2) สาย 54 กรุงเทพฯ (หมอชิตใหม่) - ​บางเขน - ขนส่งฉะเชิงเทรา
- รถทัวร์ (ปอ.2) สาย 907 กรุงเทพฯ (หมอชิตใหม่) - บางกะปิ - ขนส่งฉะเชิงเทรา
- รถทัวร์ (ปอ.1) กรุงเทพฯ​ (เอกมัย) - บางนา - ม.ราม2 - บางพลีใหญ่ - ม.หัวเฉียว
- รถทัวร์ ​สาย 53 บางนา - บางพลี - บางวัว - ฉะเชิงเทรา
* ขนส่งฉะเชิงเทรา ในที่นี้หมายถึง สถานีขนส่งใหม่ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวแปดริ้วมักเรียกว่า "ขนส่งใหม่" หรือ "ศูนย์ใหม่"
สถานีขนส่งเอกมัย โทร. 02-391-6846, 02-391-2504, 02-391-4164
สถานีขนส่งฉะเชิงเทรา โทร. 038-514-482, 038-517-245, 038-511-100, 038-812-385

วัดสมานวนาราม

Arrow รถตู้โดยสาร Van

จาก กรุงเทพฯ (บางนา) บริษัท ฉะเชิงเทราขนส่ง จำกัด จาก บางนา - ฉะเชิงเทรา
* คิวรถบางนา อยู่ใกล้ศูนย์ TOTบางนา ตรงข้ามไบเทคบางนา
(ด่วนพิเศษ เวลาเดินรถ 5.30 - 20.00 น.)
(วิ่งเส้นล่าง เวลาเดินรถ 5.00 - 21.00 น.)

จากขนส่งเอกมัย (ทางด่วน)
กรุงเทพฯ (เอกมัย) - ฉะเชิงเทรา(ขนส่งใหม่) - วัดสมานรัตนาราม -บางคล้า
(ผ่านพระโขนง-อ่อนนุช-สนามบินสุวรรณภูมิ-เปร็ง-คลองสวน-เทพราช- ขนส่งฉะเชิงเทรา-วัดสมาน-บางคล้า)
* รถออกเป็นเวลา
เวลาเดินรถ (เที่ยวไปฉะเชิงเทรา) 5.40, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 น.
เวลาเดินรถ (เที่ยวกลับกรุงเทพฯ) 5.00, 7.00, 8.20, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00 น.

จากขนส่งหมอชิต 2
กรุงเทพฯ (หมอชิต) - (รถขึ้นมอเตอร์เวย์) - ฉะเชิงเทรา
* ซื้อตั๋วได้ที่ชานชาลา 3 (รถตู้) ช่องขายตั๋วหมายเลข 34 เวลาเดินรถ 5.30 - 19.30 น.จากบางพลี (ทางด่วน)
(ผ่านเซ็นทรัลบางนา-ศรีเอี่ยม-ม.ราม2-บางแก้ว-เมกะบางนา-เคหะบางพลี-ม.หัวเฉียว-ABAC-บางบ่อ-ฟาร์มรัศมี)

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ 2C2p หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


 New ปิดรับสมัครแล้ว SOLD OUT New

โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p
ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
2-3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ
ที่ www.jogandjoy.run
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 721 6008-9
09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์
JOG&JOY LINE