การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ในภายหลัง

                 
จังหวัดสมุทรปราการ, มูลนิธิพระดาบส, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ 
มูลนิธิพระดาบส อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

 ENG

SILVER SPONSOR

   
BRONZEB  SPONSOR

      

  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นชัยปากน้ำ
CO SPONSOR
              

          

        

        

      

      

คุณไพลิน ภัยลี้ l บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
CONDUCTED BY

หลักการและเหตุผล

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงเหตุที่ทำให้ราษฎรจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ขาดโอกาสเล่าเรียน ไม่มีอาชีพ ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมอมา พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิพระดาบส ถ่ายทอดพระราชกระแสพระราชทานในเรื่องนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ความตอนหนึ่งว่า “…ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหา ไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้ วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้…” l อนิเมชั่นโครงการพระดาบส l

          พระดาบส ในสมัยโบราณ เป็นผู้ทรงศีลถึงพร้อมด้วยความรู้และเมตตาที่จะถ่ายทอดให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ศิษย์ต้องมีความพอใจอยากเรียน อ่อนน้อม และเต็มใจปรนนิบัติท่าน เกิดสัมพันธภาพงดงามระหว่างครูและศิษย์ และเป็นหนทางที่ศิษย์จะได้เรียนรู้การงานอาชีพควบคู่ไปกับความดีงาม

          จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, มูลนิธิพระดาบส และภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ "พระดาบส มินิมาราธอน 2023" (PHRADABOS RUN) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และระดมทุนมอบให้ มูลนิธิพระดาบส ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิพระดาบส อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    ที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิด "โครงการพระดาบส” แสงทองที่ทอสู่พื้นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566
2. เพื่อนำรายได้จากการจัดงานเพื่อระดมทุนมอบให้ “มูลนิธิพระดาบส” และ "โรงเรียนลูกพระดาบส"
    ให้มีสภาพคล่องในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเพื่อสร้างอาชีพ
3. เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งถนนเป็นสื่อ
4. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

มูลนิธิพระดาบส จ.สุมทรปราการ

Click to view youtube

"โรงเรียนพระดาบส" ชุบชีวิตใหม่ให้ปวงประชา

Click to view youtube


ประเภทการแข่งขัน และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

มินิมาราธอน 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน ค่าสมัคร 500 บาท
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  
*การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2566 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด

ฟันรัน 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.10 น.
รับสมัครจำนวน 600 คน ค่าสมัคร 200/500 บาท 

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี (200 บาท) อายุไม่เกิน 15 ปี (200 บาท)
ประชาชนทั่วไป (500 บาท) ประชาชนทั่วไป (500 บาท)

เดินเฉลิมพระเกียรติ 2 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.20 น.
รับสมัครจำนวน 400 คน ค่าสมัคร 500 บาท

ไม่มีการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางวิ่ง

Running Map

RACE ENTRY PACK COLLECTION

VIP. POLO SHIRT / MEDEL FOR ALL


 
ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง 10K 5K W2K VIP
ค่าสมัคร 500 บาท 500/200 บาท 500 บาท 1,000 บาท
ถ้วยพระราชทานฯ คนแรก ชาย/หญิง - - เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ 1-5
เงินรางวัลโอเวอร์ออล 1-5 ชาย/หญิง
ทุนการศึกษาอายุไม่เกิน 15 ปี 1-9 ชาย/หญิง
เสื้อวิ่งที่ระลึก เสื้อวิ่ง (ชาย/หญิง) เสื้อคอกลม เสื้อคอกลม เสื้อโปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag
จัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่งโดย Kerry จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย Kerry ผู้สมัครต้องจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 10 ก.ย. 66
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 1-4 ต.ค. 66
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow การสมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งระยะไกล วิ่งต่อเนื่องยาวนาน ควรสวมใส่เสื้อวิ่งที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี โปรดหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อคอกลมลงวิ่ง
Arrow ผู้สมัครที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี หรือเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน จากมูลนิธิพระดาบส หลังจากสมัครและจ่ายเงินแล้ว โปรดแจ้งมาที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน JOG&JOY LINE

เงินรางวัลโอเวอร์ออล มินิมาราธอน 10 กม. / ทุนการศึกษา ฟันรัน 5 กม.

มินิมาราธอน 10 กม.
โอเวอร์ออล
ฟันรัน 5 กม.
อายุไม่เกิน 15 ปี
อันดับ ชาย / หญิง อันดับ ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท อันดับที่ 1 4,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท อันดับที่ 2 3,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท อันดับที่ 3 2,000 บาท
อันดับที่ 4 2,000 บาท อันดับที่ 4-5 1,500 บาท
อันดับที่ 5 1,000 บาท อันดับที่ 6-9 1,000 บาท
หมายเหตุ :
* นักวิ่งที่ได้รับถ้วยพระราชทานฯ ชาย 1 / หญิง 1 จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ โดยเลื่อนอันดับในกลุ่มอายุนั้นขึ้นแทน
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

TIMELINE


เปิดรับสมัครถึง 30 กันยายน 2566
สมัครแบบจัดส่งของทาง Kerry เปิดรับสมัครถึง 10 กันยายน 2566
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง+เบอร์วิ่ง ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่ง โดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
จัดส่งระหว่าง 1-4 ตุลาคม 2566


กำหนดการ รับเสื้อ+เบอร์วิ่ง

ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อรับได้ที่
Arrow ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-18.00 น.
Arrow สถานที่จัดงาน มูลนิธิพระดาบส อำเภอบางพลี วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น.
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และ เลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่


NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาดลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
Arrow ลานจอดหน้าโรงเรียนลูกพระดาบส จำนวน 200 คัน
Arrow ลานจอดใกล้เคียงสถานที่จัดงาน รัศมีเดินมาร่าวมงาน จำนวน 600 คัน

Arrow ลานจอดในมูลนิธิพระดาบส 300 คัน
Arrow จักรยานยนต์จอดในโรงเรียนลูกพระดาบส จำนวนมากกว่า 200 คัน
* มีเจ้าหน้าที่ อปพร. และ อบต. ในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย

โรงแรมที่พัก สำหรับผู้สมัครวิ่ง (Websit)
Arrow ธนบุรี ลอดจ์ สมุทรปราการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ราคาพิเศษสำหรับผู้สมัครวิ่ง "พระดาบสรัน 2023" ห่างจากสถานที่จัดงาน 2 กม.
   - Suite Room (รอราคาพิเศษ) เตียงใหญ่ [king size] บริการอาหารเช้า จำนวน 6 ห้อง
   - Deluxe Room (รอราคาพิเศษ) บริการอาหารเช้า 2 เตียง [twin xl size] จำนวน 66 ห้อง
   Phone : 02-103-4375 | 092-317-7676
Arrow มีลานกางเต็นท์ พร้อมห้องอาบน้ำ/สุขา บริการ ฟรี. ณ สถานที่จัดงาน มูลนิธิพระดาบส โทร.แจ้ง JOG&JOY 02-721-6009


Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ 2C2p หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทร ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


ปิดรับสมัครแล้ว

โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ลงทะเบียนสมัครวิ่ง (คลิกด้านล่าง)
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร (คลิกด้านล่าง)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน (คลิกด้านล่าง)


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
1-2 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ
ที่ www.jogandjoy.run
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)

 


JOG&JOY LINE