การสมัครวิ่งไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วน

คม-ชัด-ลึก วิ่งลอยฟ้า สะพานภูมิพล 2-2022

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565
ณ สวนสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก
เชิงสะพานภูมิพล 2, ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ


ประเภทการแข่งขัน
มินิมาราธอน 10.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
Timing chips systems
ค่าสมัคร 700 บาท
Cut Off 2 ชั่วโมง
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

MALE/ชาย FEMALE/หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

ฟันรัน 5 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.15 น.
ค่าสมัคร 500 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน (มีรางวัลพิเศษ โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง)

CASH PRIZES / เงินรางวัลสำหรับวิ่งมินิมาราธอน

ประเภทระยะทาง
อันดับ
OVER ALL 10K
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 10,000 บาท
อันดับที่ 2 8,000 บาท
อันดับที่ 3 6,000 บาท
อันดับที่ 4 4,000 บาท
อันดับที่ 5 2,000 บาท
หมายเหตุ :
*นักวิ่งที่ได้รับเงินรางวัลในกลุ่ม Over All อันดับ 1-5 ชายและหญิง จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุโดยอัตโนมัติ
*ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

กำหนดวันรับ
เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip Timing


วันเสาร์ที่ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-17.00 น.
ณ Big C สำโรง 2 (Jumbo)  ถ.สุขุมวิท  (เลยแยกปู่เจ้าสมิงพราย 200 เมตร)

โปรดนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่


ไม่มีการรับ เสื้อ-BIB-Chips ในเช้าวันแข่งขัน


JOG&JOY โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile :
086-391-8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย
หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้


สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินและหลักฐานการโองเงินเข้าระบบภายใน 3 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


- เปิดรับสมัครแล้ว -
ยืนยันรูปการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครด้วยบัตรประชาชน