| สนาม 1. สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ |

การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ในภายหลัง

   

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งรับปีใหม่

10th Thailand International Half Marathon 2024
ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567
สนาม 2
@สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เส้นทางวิ่ง ปิดถนน 100%
ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 English Version
Pixme

SPONSOR BY

CONDUCTED BY
หลักการและเหตุผล

          การเดิน - วิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุยืนยาว     และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2561 รวม 9 ครั้ง และได้งดจัดงานไป 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เนื่องจากวิกฤต   โรคระบาดโควิด - 19 โดยในปีนี้ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการแข่งขันรายการวิ่งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 10

          โดยในปีนี้ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดการแข่งขันรายการวิ่งนี้ ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ขึ้น จำนวน 2 สนาม ในวันและเวลาเดียวกัน คือ
          สนาม 1. สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ (3 ประเภทระยะทาง คือ ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน และ ฟันรัน)
          สนาม 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2 ประเภทระยะทาง คือ มินิมาราธอน และ ฟันรัน)

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี
2. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวธรรมศาสตร์ ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยใช้การกีฬาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติเป็นสื่อ
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

YouTube : 9th Thailand International Half Marathon 2019

YouTube : 8th Thailand International Half Marathon 2018

ประเภทการแข่งขัน
สนาม 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. / Cut Off 2 ชั่วโมง (07.00 น.)
รับสมัคร 900 คน ค่าสมัคร 600 บาท
เสื้อวิ่งที่ระลึก+Bib+Timming chips
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  
* การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2567 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักวิ่ง

ฟันรัน ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.20 น.
รับสมัคร 1,000 คน ค่าสมัคร 500 บาท
เสื้อคอกลมที่ระลึก+Bib

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และเพศ หญิง
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

VIP. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.20 น.
รับสมัคร 200 คน ค่าสมัคร 1,500 บาท
รับเสื้อโปโลที่ระลึก

ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการแข่งขัน

แผนที่เส้นทางวิ่ง

RACE ENTRY PACK COLLECTION


TEXT


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง 10K 5K VIP 5K
ค่าสมัคร 600 บาท 500 บาท 1,500 บาท
ถ้วยรางวัล ทุกกลุ่มอายุ 1-5  
เงินราวัล Over all ชาย/หญิง 1-5  
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม คอกลม โปโล
Timming chips
QR Code สถิติการวิ่ง, e-Certificate
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
จัดส่ง Race Pack ทางไปรษณีย์ จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดยผู้สมัครต้องจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 5 ธ.ค. 66
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 25-27 ธ.ค. 66
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow การสมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกตามระยะทางที่สมัคร
Arrow เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งควรสวมใส่เสื้อวิ่งที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันโรคลมแดด (Heatstroke click)
 

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

ประเภทกิจกรรม ชาย/หญิง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5
Mini Marathon 10K OVER ALL 4,000.- 3,000.- 2,000.- 1,500.- 1,000.-
* นักวิ่งที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร

TIME LINE


เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2566
หรือมีผู้สมัครเต็มตามจำนวน
สมัครแบบจัดส่งของทางไปรษณีย์ เปิดรับสมัครถึง 5 ธันวาคม 2566
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง+เบอร์วิ่ง+Chips ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่งและจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
จัดส่งระหว่าง 25-27 ธันวาคม 2566


กำหนดการ รับเสื้อ เบอร์วิ่ง

ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อรับได้
วันที่ 5-6 มกราคม 2567 (10.00-18.00 น.)
ณ ยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Location)
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ 
โทร, 084 098 7079


NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาด


 ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน

Arrow 
ลานจอดรถรอบสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จำนวน 1,200 คัน)

Arrow ลานจอดรถหน้า-หลังสระว่ายน้ำ (จำนวน 100 คัน)
Arrow ลานจอดข้างยิมเนเซียม 4-5 (จำนวน 120 คัน)

*** เพื่อความสะดวกในการจอดรถ โปรดเข้า-ออก ด้านถนนคลองหลวง-ปทุมธานี
เพราะถนนภายในมหาวิทยาลัยอาจถูกปิดกันเพื่อเป็นเส้นทางเดิน-วิ่ง

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ 2C2p หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทร ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


เปิดรับสมัคร
16 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2566


โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ลงทะเบียนสมัครวิ่ง Online
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
1-2 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ
ที่ www.jogandjoy.run
ติดต่อสอบถาม โทร.. 027216008~9
(09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)

 


JOG&JOY LINE


Hotel
 โรงแรมที่พัก ใกล้สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Arrow โรงแรม DLUXX
ปกติ 1,200 บาท ลดพิเศษสำหรับผู้สมัครวิ่ง 900 บาท/คืน
โทร. 02-407-0094