สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มินิมาราธอน
(ครั้งที่ ๑)

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ลานพญานาค สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
 ENG 

กำหนดการ รับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขันและเสื้อวิ่งที่ระลึก


20 Sep

13.00 - 17.00 น.
ณ สมาคมธรรมศาสตร์
ซอยงามดูพลี สาทร ซอย 1

ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่, ผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่, รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์, ติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน JOG&JOY โทร : 097-095-8434

21-22 Sep

13.00 - 17.00 น.
ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่, ผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่, รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์, ติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน JOG&JOY โทร : 097-095-8434

23 Sep

04.30 - 05.45 น.
ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ลานพญานาค
สนามกีฬามหาวิทยาลัย มธ.ศูนย์รังสิต

ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่, ผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่, รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์, ติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน JOG&JOY โทร : 097-095-8434


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

L’Arts TUวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวาระครบ ๑๐๐ ปี พระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๓. เพื่อนำรายได้สมทบทุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด
๕. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยโดยใช้การกีฬาเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ประเภทการแข่งขันMINI MARATHON

ระยะทาง 10 กม.
ปล่อยตัว เวลา 06.00 น.
ค่าสมัคร 400 บาท/คน


แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป 
หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี /16-39 / 40 ปีขึ้นไป
 

จำกัดจำนวนรับสมัคร 1,000 คน 

FUN RUN

ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัว เวลา 06.00 น.
ค่าสมัคร 400 บาท/คน


ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ


จำกัดจำนวนรับสมัคร 500 คน 
Running shirt Size
ขนาดไซส์เสื้อวิ่งที่ระลึกสำหรับผู้สมัครทุกคน
SIZE ชาย หญิง (เข้ารูป)
SS 34 inch 32 inch
S 36 inch 34 inch
M 38 inch 36 inch
L 40 inch 38 inch
XL 42 inch 40 inch
2XL 44 inch 42 inch
3XL 46 inch -

* สมัครแล้วเปลี่ยนไซส์เสื้อไม่ได้ / Can not change size laterถ้วยรางวัลเกียรติยศ / เสื้อวิ่งที่ระลึก / เหรียญรางวัล / อื่นๆ​​

ITEMS 10 KM 5 KM
ถ้วยพระราชทานฯ 1 ชาย / 1 หญิง -
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ -
เสื้อวิ่ง Running shirt
เหรียญรางวัลผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังเส้นชัย
     Participant Collection!

  • นักวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ที่เข้าเส้นชัยคนแรก ชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • *(นักวิ่งที่ได้รับถ้วยพระราชทานฯ จะถูกตัดสิทธิ์การรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ)
  • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1-3 ในประเภทมินิมาราธอน 10 กม. ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง The 1st L’Arts TU Mini Marathon 2018 คนละ 1 ตัว *(รับในวันรับของตามนัดหมาย)
  • มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาล-บริการรับฝากของ-เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในเส้นทางวิ่ง
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเหรียญผู้พิชิต ตามระยะทางวิ่ง หลังเข้าเส้นชัย
  • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้า ทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับการประกันอุบัติเหตุใน วัน-เวลาการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท
  • บริการ อาหาร-เครื่องดื่ม-ผลไม้-เครื่องดื่มเกลือแร่ หลังเส้นชัย
  • มีลานจอดรถบริการ มากกว่า 1,000 คัน

 กติกาการแข่งขัน
 ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยใช้ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีวัน เดือน ปีเกิด และรูปถ่ายบนบัตร ก่อนรับรางวัล
 ผู้แข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ให้ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์การแข่งขัน
 ผู้แข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อ ให้มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล ในกรณีที่ ไม่สามารถมองเห็นเลขหมายประจำตัว การติดหมายเลขผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครแข่งขันในประเภทหรือกลุ่มอายุใด

กำหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 256

04:00 น. คณะกรรมการพร้อม ณ สถานที่จัดงาน
04.30 น. ปิดถนนด้านหน้าลานพญานาค ติดตั้งซุ้ม START-FINISH
04.30 น. ผู้สมัครตกค้าง รายงานตัว รับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง
05:30 น. อุ่นเครื่องก่อนวิ่ง (Warm Up)
05:50 น. เช็คอินนักวิ่งทุกระยะทางเข้าจุดสตาร์ท
05:55 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
06:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งทุกระยะทาง
06:25 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย, บริการอาหารและเครื่องดื่ม
07:15 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
08:30 น. ปิดการแข่งขันSponsor by

ติดต่อเข้าเป็นผู้สนับสนุนรายการแข่งขัน / Contact to support E-mail : mk.JogAndJoy@gmail.com.


Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งกับเรา

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ PayJogAndJoy.com
ระบบการรับสมัคร จะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง
โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้
การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง
เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ
ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม
Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

*** ปัญหาที่พบบ่อย ***

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้
แต่ ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคารจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร (ซึ่งผิดขั้นตอน)
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาที่ Confirm Payment
ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบจะตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครไม่ได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัครไม่มีในระบบ
วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้ากรอกใบสมัคร)
จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ
 โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม
ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail: Payment@JogAndJoy.comสมัครวิ่ง online ด้วยระบบ PayJogAndJoy

ก่อนลงทะเบียนออนไลน์ ผู้สมัครควรเตรียมข้อมูลของนักวิ่งให้ครบถ้วน เช่น ชื่อภาษาอังกฤษ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport ไซต์เสื้อ, กรุ๊ปเลือด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล 
การชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที่
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ภายใน 3-5 วันทำการ และระบบจะส่งอีเมลแจ้งการลงทะเบียนสมบูรณ์ ฉบับสุดท้ายไปอีกครั้ง

Project Image

การลงทะเบียนออนไลน์ปิดแล้ว

 

 

Project Image

Confirm Payment / ส่งรูปภาพใบโอนเงิน

เฉพาะโอนเงินทางธนาคาร Bank Transfer เท่านั้น
(จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ)

 

Project Image

Check Status / ตรวจราชื่อ-สถานะการจ่ายเงิน

เฉพาะสมาชิก PayJogAndJoy หรือ ผู้สมัคร
* ไม่สมัครด้วยตนเอง ตรวจสอบไม่ได้ *