blush ปิดรับสมัครแล้ว 7/3/2019 blush

หาดชะอำ บิกินีบีชรัน ปีที่ 12
CHA AM BIKINI BEACH RUN 2019


วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ หาดทรายหน้าโรงแรมลองบีช ชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


 ENG

Official Partner
                     


Presented byMedical Team and Supporter
                                   


Conducted by


กว่าจะถึงวันนี้

          รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้จัดรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทุกประเภทกีฬา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

          หาดชะอำ เมืองท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญของไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย การเดินทางสะดวก เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรายการ “หาดชะอำ 14K” ต่อเนื่องมาหลายปี จากผู้สนับสนุน Reebok ส่งต่อมาเป็น M Sport และ น้ำดื่มสิงห์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น “หาดชะอำบิกินีบีชรัน” โดยได้จัดต่อเนื่อง 11 ปีผ่านมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองชะอำ และ JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้พัฒนาปรับปรุง รายการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะมีการวิ่งในประเภท BIKINI แล้วยังได้เพิ่มประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลมากกว่าเดิม โดยในแต่ละปีก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสลับสับเปลี่ยนกันไป . . . 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวหาดชะอำ ปี 2019 Amazing Thailand ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวชายทะเล คือวิ่ง บิกินีบีชรัน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ให้กับหาดชะอำ
You tube 2018

 

Click to view youtube

Youtube 2015

 

Click to view youtube
l 2014 l 2015 l 2016 l


ประเภทการแข่งขัน / DISTANCE RUNNING
 
 HALF MARATHON 21.1 Km.
(เส้นทางวิ่ง : ถนน 19.6 km.+หาดทราย 1.5 km.)
เวลาปล่อยตัว 05.00 น. ค่าสมัคร 800 บาท/คน
*Timing chips Systems
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย : 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป 
หญิง : 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 650 คน


 MINI MARATHON 10.5 Km.
(เส้นทางวิ่ง : ถนน 9 km.+ หาดทราย 1.5 km.)
เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร 500 บาท/คน
*Timing chips Systems
การแบ่งกลุ่มอายุ
- สแตนดาร์ด ชาย  : 13-29 / 30-39 / 40 ปีขึ้นไป 
- สแตนดาร์ด หญิง : 13-29 / 30-39 / 40 ปีขึ้นไป

* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 800 คน
- BIKINI ชาย Open
- BIKINI หญิง Open
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 150 คน


 FUN RUN 5 Km.
(เส้นทางวิ่ง : ถนน 3.5 km.+ หาดทราย 1.5 km.)
เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร 450 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 400 คน


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21K 10K BIKINI 10K 5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ Over All 1-5 Over All 1-5 -
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip -
เป้อเนกประสงค์ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
         CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
กลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
Standard & Bikini
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 4 - 2,000 บาท
อันดับที่่ 5 - 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

Running-Shirt Size (เสื้อกล้าม) สำหรับผู้สมัคร ทุกคน ทุกระยะทาง

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
MALE 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch 46 inch 48 inch 50 inch
FEMALE 32 inch 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch - - -


EXPO DAY
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

 

วันเสาร์ที่  16 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 น. - 19.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงแรมลองบีช ชะอำ

โปรดนำหลักฐานการรับของผู้สมัคร อีเมลยืนยันการสมัคร (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน
หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้อง Username และ Passwordในการ Login หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE 1 FEB 2019 - 8 MAR 2019 SLOTS
 HALF MARATHON 800 บาท 650
 MINI MARATHON (Bikini) 500 บาท 150
 MINI MARATHON (Standard) 500 บาท 800
 FUN RUN 5KM 450 บาท 400
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ 2,000


สมัคร Online ผ่านระบบใหม่ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


ปิดรับสมัครแล้ว 6/3/2019
ส่งหลักฐานยืนยันการจ่ายเงินวันสุดท้าย 9/3/2019

ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง


จองโรงแรม / BOOKING HOTEL
ใกล้สถานที่จัดงาน
 หน้าลองบีช ชะอำ

 
 
 

โรงแรมใกล้สถานที่จัดงาน ลดพิเศษสำหรับผู้สมัครวิ่ง
 Mimi and Jim Cha Am
ห่างจากจุดสตาร์ท 600 เมตร
ราคาลดแล้ว 1,360.-/1,530.-/1,600.- (รวมอาหารเช้า)
Tel. (032) 471-662, 092-252-5263

 Next