การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน​ยืนยันการจัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ หาดทรายหน้าโรงแรมลองบีช ชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


 ENG


ประกาศยืนยันการจัดงานวิ่ง
หาดชะอำ บิกินีบีชรัน 2020 (ครั้งที่ 13)
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
ณ หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

               จากการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่ง หาดชะอำบิกินีบีชรัน 2020 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลองบีชชะอำ คณะกรรมการจัดงานประกอบด้วย เทศบาลเมืองชะอำ, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี, โรงแรมลองบีช ชะอำ และ JOG&JOY ฝ่ายควบคุมการแข่งขัน เห็นว่าในภาวะที่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชะอำที่ซบเซาลงนั้น โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด ก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติ เพื่อมิให้เป็นการซ้ำเติมธุรกิจท่องเที่ยวของหาดชะอำ ตลอดจนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมตัวของนักวิ่งหรือกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีและมีสุขภาพที่แข็งแรง การจัดงานจัดในสถานที่โล่งแจ้งคือชายหาดชะอำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแสงแดดส่องตลอดทั้งวันและมีลมพัดเกือบตลอดเวลา จึงมีมติยืนยันการจัดงานวิ่ง หาดชะอำ บิกินีบีชรัน 2020 (ครั้งที่ 13) ตามกำหนดวันเดิม คือ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 โดยจัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คือ ห้ามมิให้นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (เกาหลี, จีน, มาเก๊า, ฮ่องกง, อิตาลี และอิหร่าน) ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกับมีมาตรการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 (Mini Expo Day) เวลา 10.00-19.00 น.
1. นักวิ่งที่มารายงานตัว รับเสื้อ-Bib-Chips ณ โรงแรมลองบีชชะอำ จะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องวัด อินฟราเรด (Infrared Thermometer) พร้อมกับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ก่อนเข้าพื้นที่งาน Mini Expo Day
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องวัด อินฟราเรด ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ พร้อมใส่แมสก์ (หน้ากากอนามัย) ในระหว่างการปฏิบัติงาน

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 (Race Day) เวลา 04.00-09.00 น.
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, ช่างภาพ จะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องวัด อินฟราเรด ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ พร้อมใส่แมสก์ (หน้ากากอนามัย) เจ้าหน้าที่ที่บริการด้าน อาหาร-น้ำดื่ม จะต้องสวมถุงมือ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
2. นักวิ่งที่มารายงานตัวเข้าบริเวณงาน จะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องวัด อินฟราเรด (Infrared Thermometer) และล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมกับทำเครื่องหมายผ่านจุดคัดกรองบน Bib Number ของนักวิ่งทุกคน ส่วนผู้ติดตามและกองเชียร์ ก็จะขอความร่วมมือให้วัดอุณหภูมิของร่างกายและล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ โดยคณะกรรมการจะติดสัญญาลักษณ์ผ่านจุดคัดกรองให้
3. เมื่อนักวิ่ง Check-in เข้าจุดปล่อยตัว คณะกรรมการจะตรวจเครื่องหมายผ่านจุดคัดกรองบน Bib Number ของนักวิ่งทุกคน
4. หลังจากนักวิ่งวิ่งกลับมาเข้าเส้นชัยแล้ว ก่อนเข้าพื้นที่บริการ อาหาร-เครื่องดื่ม จะต้องผ่านจุดล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมืออีกครั้ง

*หมายเหตุ : โรงแรมลองบีชชะอำ สถานที่พักของนักวิ่งส่วนใหญ่ มีมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้ เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดบริการต่างๆ หน้าลิฟท์ทุกชั้น ทุกตัว จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณราวบันได, ภายในลิฟท์และปุ่มกด, ลูกบิดประตูทุกจุดสาธารณะ, ห้องน้ำ-ห้องสุขา ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 1 ชั่วโมง

 
ประกาศ ณ 6 มีนาคม 2563
JOG&JOY
ฝ่ายควบคุมการแข่งขัน
กว่าจะถึงวันนี้

       รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้จัดรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทุกประเภทกีฬา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
       หาดชะอำ เมืองท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญของไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย การเดินทางสะดวก เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรายการ “หาดชะอำ 14K” ต่อเนื่องมาหลายปี จากผู้สนับสนุน Reebok ส่งต่อมาเป็น M Sport และ น้ำดื่มสิงห์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น “หาดชะอำบิกินีบีชรัน” โดยได้จัดต่อเนื่อง 12 ปีผ่านมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองชะอำ และ JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้พัฒนาปรับปรุง รายการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะมีการวิ่งในประเภท BIKINI แล้ว ยังได้เพิ่มประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลมากกว่าเดิม โดยในแต่ละปีก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว สลับสับเปลี่ยนกันไป . . . 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดชะอำ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวชายทะเล คือวิ่ง บิกินีบีชรัน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ให้กับหาดชะอำYou tube 2019

 

Youtube 2018

 

More 2014 l 2015 l 2016 l 2017ประเภทการแข่งขัน
HALF MARATHON 21.1 KM
วิ่งถนน 19.6 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
รับสมัครจำนวน 700 คน
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10.5 KM
STANDARD & BIKINI
วิ่งถนน 9 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 1000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ขาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
BIKINI ชาย Open BIKINI หญิง Open

FUN RUN 5 KM
วิ่งถนน 3.5 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน
ค่าสมัคร 450 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน
ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21K 10K BIKINI 10K 5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ Over All 1-5 Over All 1-5 -
เสื้อวิ่งที่ระลึก
เสื้อ Finisher - - -
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip -
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่ม
         CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
10KM
Standard & Bikini
Over All ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 4 - 2,000 บาท
อันดับที่่ 5 - 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

 

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 (เวลา 10.00 - 19.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงแรมลองบีช ชะอำ

โปรดนำหลักฐานการรับสมัครบนโทรศัพท์มือถือ (รายจ่ายเงินแล้วเสร็จสมบูรณ์) หรือ
แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009
Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้อง Username และ Passwordในการ Login หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงิน จะไม่สามารถส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ระบบได้ เพราะไม่มีชื่อในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 
REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE 5 ม.ค.-5 มี.ค. 2563 SLOTS
 HALF MARATHON 800 บาท 650
 MINI MARATHON (Bikini) 500 บาท 150
 MINI MARATHON (Standard) 500 บาท 800
 FUN RUN 5KM 450 บาท 400
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ 2,000


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้


สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

ลงทะเบียนสมัครวิ่ง
ยืนยันการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ


- ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว -
สมัครล่าช้า วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 63 เวลา 13.00-18.00 น.
ณ สถานที่จัดงาน


Reservation status search by Passport
ค้นหาสถานะการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางจองโรงแรม / BOOKING HOTEL
ใกล้สถานที่จัดงาน
 หน้าลองบีช ชะอำ

 
 

Bangkok to Cha-am by TRAIN, BUS, TAXI or CAR (More)
โรงแรมราคาประหยัดสำหรับนักวิ่ง
 เพชรชะอำ พล่าซ่า & รีสอร์ท 600-750 บาท T.087-048-7444
 เจ้าจอม T.081-885-7246
 นิพนธ์รีสอร์ท 800 บาท T.032-417-826