การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน


การแข่งขันวิ่งประเพณีกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หาดชะอำ, จังหวัดเพชรบุรีหาดชะอำ บิกินีบีชรัน 2023

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ หาดทรายหน้าโรงแรมลองบีช ชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


 ENG
PRESENTED BY

            
SPONSOR BY
  

     
PARTNER
         


   

CONDUCTED BY


          รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้จัดรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทุกประเภทกีฬา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
          หาดชะอำ เมืองท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญของไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย การเดินทางสะดวก เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรายการ “หาดชะอำ 14K” ต่อเนื่องมาหลายปี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น “หาดชะอำ บิกินีบีชรัน” โดยมีการวิ่งในประเภทบิกินี เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภทของการแข่งขัน และจัดต่อเนื่อง 13 ปีผ่านมา โดยความร่วมมือของ จังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี, หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี, โดย JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันได้พัฒนาปรับปรุงรายการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้เพิ่มประเภทระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลนานาชาติมากกว่าเดิม โดยในแต่ละปีก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสลับสับเปลี่ยนไป
          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องงดจัดการแข่งขันไป 2 ครั้ง (ในปี 2021-2022) โดยในปีนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้สอบถามกันมามากมาย JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงได้นำรายการวิ่ง “หาดชะอำบิกินีบีชรัน 2023” กลับขึ้นมาจัดอีกครั้งหนึ่ง . . .

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว หาดชะอำ, จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวชายทะเล คือการวิ่ง บิกินีบีชรัน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ให้กับหาดชะอำ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

Youtube 2020

Click to view youtube

Youtube 2019

Click to view youtube

Youtube 2018

More VDO : 2014 l 2015 l 2016 l 2017


ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM
วิ่งถนน 19.6 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน
ค่าสมัคร 900 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10 KM
STANDARD (นักวิ่งทั่วไป) / BIKINI (ใส่ชุดบิกินี)
วิ่งถนน 8.5 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น.
รับสมัครจำนวน 700 คน
ค่าสมัคร 600 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย/MALE หญิง/FEMALE
BIKINI ชาย Open BIKINI หญิง Open
STANDARD อายุไม่เกิน 19 ปี STANDARD อายุไม่เกิน 19 ปี
STANDARD อายุ 20-29 ปี STANDARD อายุ 20-29 ปี
STANDARD อายุ 30-39 ปี STANDARD อายุ 30-39 ปี
STANDARD อายุ 40-49 ปี STANDARD อายุ 40-49 ปี
STANDARD อายุ 50-59 ปี STANDARD อายุ 50 ปีขึ้นไป
STANDARD อายุ 60 ปีขึ้นไป  

FUN RUN 5 KM
วิ่งถนน 3.5 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน
ค่าสมัคร 550 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS 21K 10K BIKINI 10K 5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 1-5 1-5 -
เงินรางวัล Over All 1-5 Over All 1-5 Over All 1-5 -
เสื้อวิ่งที่ระลึก
เสื้อ Finisher - - -
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip -
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่ม
         

CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21K
Over All ชาย / หญิง
10K Standard
Over All ชาย / หญิง
10K Bikini
Over All ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 4 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท
อันดับที่่ 5 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


นักวิ่งจริง สมัครจริง วิ่ง 10K จริงๆ
ไม่ใช่ตัวแสดงหรือนางแบบ


นักวิ่งสาวไทย อดีตแชมป์ 10K Cha Am BIKINI Beach Run
Arrow 2021-2022 งดจัด Covid-19
Arrow 2020 - ปิยะนุช สุขชาติ (หมูน้อย)
Arrow 2019 - สุกัญญา จันทะใส
Arrow 2018 - สุกัญญา จันทะใส
Arrow 2017 - สุกัญญา จันทะใส
Arrow 2016 - Susan Jemutai Kosket
Arrow 2015 - อรนุช เอี่ยมเทศ (อัง)
Arrow 2014 - พัชรี ไชยทองศรี (นุช)
Arrow 2013 - อรอนงค์ วงศร (ครูขม)

Arrow ชุดวิ่ง BIKINI เพื่อการแข่งขันรับรางวัล ต้องเป็นชุด 2 ชิ้น กางเกงต้องไม่มีขาเท่านั้น
Arrow สำหรับผู้สมัครที่ไม่ต้องการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ สามารถสวมใส่ชุดวิ่งได้ตามความเพึงพอใจ
Arrow STANDARD TYPE กลุ่มอายุ หมายถึงนักวิ่งที่สวมใส่ชุดวิ่งตามปกติทั่วไปกำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 (เวลา 10.00 - 19.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงแรมลองบีช หาดชะอำเหนือ

โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการชำระเงิน
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ของผู้สมัคร


รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY โทร. 02-721-6009, 098-824-1317, 086-391-8434
Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้อง Username และ Passwordในการ Login หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงิน จะไม่สามารถส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ระบบได้ เพราะไม่มีชื่อในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้


สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

การสมัครชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและภาษี Vat 7%
ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง
ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ถือเป็นการยืนยัน การรับสมัครสมบูรณ์แล้ว

สมัครโดยการโอนเงิน หากไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐานถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัครหรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

ลงทะเบียนสมัครวิ่ง-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ

เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2566

26 นานาชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Cha Am BIKIN Beach Run 2023

Belgium France Hong Kong Laos
China Denmark Serbia Germany
United Kingdom Japan Lithuania Netherland
Russia Thailand Taiwan China
Kenya Malaysia Philippines Sweden
Australia Saint Barthélemy Canada Switzerland
   
New Zealand USA   Update 10 MAR

Reservation status search by Passport
ค้นหาสถานะการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง


จองโรงแรม / BOOKING HOTEL
ใกล้สถานที่จัดงาน
 หน้าลองบีช ชะอำ

 
 

Bangkok to Cha-am by TRAIN, BUS, TAXI or CAR (More)

โรงแรมที่พักใกล้สถานที่จัดงานวิ่ง

โรงแรม ระยะห่าง ดาว/ราคา Tel
Arrow ลองบีช ชะอำ @Start-Finish 3D 032-472-444
Arrow ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท @Start-Finish 4D 032-472-000
Arrow เมธาวลัย 200 M. 4D 032-471-028
Arrow เอเชียชะอำ 600 M. 4D 088-003-4968
Arrow แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา 4Km.  2,220-3,800 บาท 086-882-202
Arrow เพชรชะอำ พล่าซ่า & รีสอร์ท - 600-750 บาท 087-048-7444
Arrow นิพนธ์รีสอร์ท - 800 บาท 032-417-826
Arrow Sun Marina 300 M.   063-225-7015
Arrow Guest House