รายการแข่งขันนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรค
โดยได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้ว
ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน-กรรมการ-เจ้าหน้าที่
ต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด
การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันบางกอก 21K พาร์ครัน 2022
- ครั้งที่ 5 -
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙
เส้นทางวิ่ง สวนหลวง ร.๙-บึงหนองบอน


 ENG
Presented by
Supporter By

      


Conducted by


กว่าจะถึงวันนี้

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 JOG&JOY ได้บุกเบิกและพัฒนาสนามวิ่งระดับฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร ณ สวนหลวง ร.๙-บึงหนองบอน และได้จัดต่อเนื่องเป็นประเพณีติดต่อกันเรื่อยมา โดยในแต่ละปีจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สลับสับเปลี่ยนกันไป โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้การกุศล แต่ต่อมาในวันที่ 13 มกราคม 2563 หลังจากพบผู้ป่วย โควิด-19 คนแรกในประเทศไทย และมีผู้ป่วยสะสมเกินสิบคนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการ เฝ้าระวัง คัดกรอง ต่อมามีการประกาศให้ โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีคำสั่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยมีมติได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยเฉพาะมาตรการ ห้ามจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่รวมคนจำนวนมาก ทั่วประเทศ
          ต่อมาเมื่อปลายปี 2564 ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนคลาย ให้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งบนถนนได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและป้องกันโควิด-19 ซึ่งก็มีสนามวิ่งมาราธอนจัดขึ้นแล้ว เช่น ตรังมาราธอน, สงขลามาราธอน, เชียงใหม่มาราธอน, Amazing Thailand Marathon, เขาใหญ่มาราธอน, ชะอำ-หัวหินมาราธอน และอีกหลายรายการวิ่ง โดยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 รัฐบาลจะปรับสู่โรคประจำถิ่นทั้งประเทศ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกิจกรรม เปิดเมืองเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล หลังวิกฤต โควิด-19 โดยใช้กีฬาวิ่งมาราธอนเป็นสื่อ
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อต้านโควิด-19 ด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
3. เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร
4. เป็นการบูรณาการ นำร่องการจัดงานวิ่งภายในสวนสาธารณะ ของ กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและป้องกันโควิด-19


 

YouTube 2018

 

YouTube 2019

 


ประเภทการแข่งขัน
HALF MARATHON 21.1 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.15 น. Cut Off 3.50 ชั่วโมง (08.45 น.)
รับสมัครจำนวน 700 คน ค่าสมัคร 900 บาท
Timing chips Systems (Chips start)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง (07.20 น.)
รับสมัครจำนวน 1,000 คน ค่าสมัคร 600 บาท
Timing chips Systems (Chips start)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน ค่าสมัคร 550 บาท
ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / ชุดตรวจ ATK / Kerry Express / อื่นๆ

ITEMS 21.1K 10.5K 5K
ค่าสมัคร 900 บาท 600 บาท 550 บาท
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 1-5
เงินรางวัล 1-5 Over All
เสื้อวิ่งที่ระลึก
ผ้าบัฟ Finisher 21K
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร
ชุดตรวจ ATK SINGCLEAN
จัดส่ง เสื้อ+Bib/Chips+ATK Test Kit by Kerry
อาหาร-เครื่องดื่ม Take Away

CASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท
อันดับที่ 4 2,000 บาท
อันดับที่ 5 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องผ่านมาตรการ COVID FREE SETTING


Arrow ผู้สมัครวิ่งต้องฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็มหรือมากกว่า) ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2565
Arrow ผู้สมัครวิ่ง-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องแสดงหลักฐานการตรวจ ATK ก่อนวันแข่งขัน 72 ชั่วโมง
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับ Running shirt+Bib&Chips+ATK Test Kit โดย Kerry Express ในระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2565

Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนทุกระยะทาง จะต้องตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ Singclean ATK ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดส่งไปให้ (ภายในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 (ปิดรับ 18.00 น. วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.)
Arrow ผู้สมัครต้องติดตลับทดสอบ (Test Kits) ซึ่งแสดงผลเป็นลบ 1 ขีด ลงบน Bib number ของนักวิ่ง ตรงช่อง ATK Test Kits ที่กำหนดไว้ ถ่ายรูป Bib นั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ แล้วส่งรูปถ่ายมาที่ ส่งผลการตรวจ ATK ***นักวิ่งที่ไม่ส่งผลการตรวจเข้าระบบ ในเช้าวันแข่งขัน Timing chip จะ DNF ปฎิเสธการอ่านผลการวิ่งและบันทึกเวลา ของหมายเลข Bib นั้นๆ
Arrow ในเช้าวันแข่งขัน นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่ง/Bib ที่ติดตลับทดสอบ (Test Kits) ซึ่งแสดงผลเป็นลบ 1 ขีด ลงบน Bib number ของนักวิ่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน หากไม่มีจะถูกปฎิเสธการรับเหรียญผู้พิชิตหลังเส้นชัย

Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียน online ล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างาน จำกัดจำนวน
Arrow ห้ามการโอน หรือ ซื้อ-ขาย BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครโดยเด็ดขาด
Arrow คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครวิ่งเท่านั้น (NO BIB NO RUN) ไม่มีเบอร์วิ่ง ห้ามลงวิ่ง
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นในขณะ วิ่ง-ดื่ม-กิน *พิธีกรจะประกาศแจ้งให้ถอดหน้ากากอนามัยก่อนปล่อยตัว
Arrow การเข้าจุดสตาร์ท นักวิ่งต้องเข้าเป็นระยะทาง เป็นกลุ่ม-Wave ตามจำนวน และลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งใน BIB (เบอร์วิ่งของแต่ละคน) นักวิ่งที่มีความประสงค์จะวิ่งด้วยกัน ต้องออกตัวใน Wave สุดท้าย
Arrow การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave (Wave ละไม่เกิน 200 คน ตามระยะทาง-ตามเพศ-กลุ่มอายุ ห่างกัน Wave ละประมาณ 3 นาที นักวิ่งต้องยืนในตำแหน่ง เว้นระยะห่าง ตามจุดกำหนดเท่านั้น)
Arrow จับเวลาการแข่งขัน ด้วย Chips Timing (Chips Start) การรายงานผลการแข่งขัน อาจต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพราะปล่อยตัวเป็น Wave
Arrow รายการแข่งขันนี้ ไม่ใช่รายการวิ่งชิงแชมป์โลก นักวิ่งที่วิ่งเร็วแต่ปล่อยตัวในเว็บหลังๆ ต้องยอมรับกติกาการแข่งขัน โดยต้องใช้ความสามารถวิ่งแซงนักวิ่งที่วิ่งช้ากว่า
Arrow ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่า
Arrow กรรมการ-เจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการน้ำดื่ม/อาหาร ต้องสวมใส่ถุงมือในการบริการ
Arrow หลังวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว นักวิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (แจกฟรี ทุกคน พร้อมรับเหรียญ หลังวิ่งเข้าเส้นชัย)
Arrow หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบน Application ดูผลการแข่งขันจากมือถือของนักวิ่ง โดยการสแกน QR Code บนเบอร์วิ่งของตนเอง
Arrow บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่อ 1 ชุดเท่านั้น Take Away Set (ไม่มีซุ้มอาหาร/โปรดหลีกเลี่ยงการทานอาหารในบริเวณงาน)

TIMELINE


เปิดรับสมัคร 12-31 พฤษภาคม 2565

การรับสมัครอาจปิดก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด


จัดส่ง เสื้อวิ่ง-เบอร์วิ่ง-chips-ATK โดย Kerry Express
วันที่ 22-27 มิถุนายน 2565


1-2 กรกฏาคม 2565 (72 ชั่วโมงก่อนวิ่ง) 
ผู้สมัครทุกคนทุกระยะทาง ต้องตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ Singclean ATK ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดส่งไปให้
 ผู้สมัครต้องติดตลับทดสอบ (Test Kits) ซึ่งแสดงผลเป็นลบ (1 ขีด) ลงบน Bib number ของนักวิ่ง ตรงช่อง ATK Test Kits
ถ่ายรูป Bib นั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ แล้วส่งรูปถ่ายนั้น มาที่ ส่งผลการตรวจ ATK บนเว็บไซต์นี้ ก่อน 18.00 น. วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65
นักวิ่งที่ไม่ส่งผลการตรวจเข้าระบบ เช้าวันแข่งขัน Timing chip จะ DNF ปฎิเสธการอ่านผลการวิ่งและไม่บันทึกเวลาของหมายเลข Bib นั้น
- นักวิ่งที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก Positive ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ -


RACE DAY/เช้าวันแข่งขัน 3 กรกฎาคม 2565
นักวิ่งต้องติด Bib ของตัวเอง ที่ติดตลับทดสอบ (Test Kits) ซึ่งแสดงผลเป็นลบ 1 ขีด ลงบน Bib number ของนักวิ่ง
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน หากไม่มีตลับทดสอบ จะถูกปฎิเสธการรับเหรียญผู้พิชิต หลังเส้นชัย

NO BIB NO RUN
ลืม BIB ไม่มีการจ่าย Bib สำรองโดยเด็ดขาด


ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
Arrow ลานประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 300 คัน *เต็มภายใน 20 นาที
Arrow ลานในซอยเลยประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 50 คัน
Arrow ลานประตู 1 (ราชาวดี) จำนวน 200 คัน
Arrow ลานประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 300 คัน
Arrow ลานสนามเทนนิส เข้าประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 100 คัน
Arrow ลานประตู 5 (มณฑารพ ซอย 55) 400 คัน (ประตูตลาดเดิม)

* ไม่มีบริการ รถรับ-ส่ง มาสถานที่จัดงาน


 

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง ค่าสมัคร รับสมัคร
 HALF MARATHON  900 บาท 700 Slots
 MINI MARATHON 600 บาท 1,000 Slots
 FUN RUN 550 บาท 300 Slots
จำกัดจำนวน   2,000 SLOTS
Arrow สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนด
Arrow ค่าสมัครทุกระยะทาง รวมบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips-ATK ทาง Kerry Express แล้ว (เฉพาะภายในประเทศ)

26 ชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน BKK21K Park Run 2022

Australia Brazil Canada China
Colombia France Germany India
Ireland Japan Jersey Lithuania
Mexico Netherlands Poland Singapore
South Africa South Korea Sweden Switzerland
Taiwan Thailand UK USA
   
Vietnam Togo   Update 22 May

- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


การสมัครวิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลกมีความเสี่ยง
หากมีคำสั่งจากภาครัฐ ห้ามดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับรูปแบบการจัดงานหรือเลื่อนกำหนดวันจัดงาน


New เปิดสมัคร เริ่ม 12-31 พ.ค. 2565 New
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การสมัครแบบชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Pay Pal
ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
2-3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบได้


ส่งรูปถ่ายเบอร์วิ่งที่มีผลการตรวจ ATK
1-2 กรกฎาคม 2565
(ก่อน 18.00 น. วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65)

ส่งภาพถ่ายเบอร์วิ่ง มีผลการตรวจ ATK