การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ยินดีต้อนรับสู่สนามวิ่ง
ฮาล์ฟมาราธอนประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อม 2 สวนสวย ในกรุงเทพฯวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙
เส้นทางวิ่ง สวนหลวง ร.๙ - สวนกีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
กรุงเทพมหานคร


 ENG
SPONSOR BY
   
PARTNER
        

      

CONDUCTED BY

Youtube 2023 Race Day

Click to view youtube

Youtube 2022 Race Day

Click to view youtube

กว่าจะถึงวันนี้
         
          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 JOG&JOY ได้บุกเบิกและพัฒนาสนามวิ่งระดับฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร ณ สวนหลวง ร.๙-บึงหนองบอน และได้จัดต่อเนื่องเป็นประเพณีติดต่อกันเรื่อยมา โดยในแต่ละปีจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สลับสับเปลี่ยนกันไป และงดจัดการแข่งขันไปในปี 2563 และ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั่วโลก ต่อมาเมื่อปลายปี 2564 ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งบนถนนได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและป้องกันโควิด-19 สนามวิ่ง Bangkok 21K Park Run 2022 จึงได้รับอนุญาตให้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำร่อง เป็นตัวอย่างในการจัดวิ่งในสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ภายใต้ข้อจำกัดและมาตรการความปลอดภัยและป้องกันโควิด-19 ซึ่งก็ได้จัดผ่านไปด้วยดี โดยมีนักวิ่งนานาชาติสมัครเข้าร่วมกว่า 32 ชาติ ทำให้สนามวิ่งทุกสนาม ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ได้รับอนุญาตให้จัดขึ้นได้ในสวนสาธารณะ และสถานที่ต่างๆ ได้
          วันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศบค. มีมติให้ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ และยุบ ศบค. ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศทั่วโลก เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้กิจกรรมการแข่งขันวิ่งทั่วไทย กลับเข้าสู่ปกติแล้ว

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสวนใหญ่ 2 สวนของกรุงเทพมหานคร (สวนหลวง ร.๙-สวนสาธารณบึงหนองบอน)
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

 

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.15 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง (08.45 น.)
รับสมัครจำนวน 700 คน ค่าสมัคร 900 บาท
Timing chips Systems (Chips start)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น. Cut Off 2 ชั่วโมง (07.50 น.)
รับสมัครจำนวน 1,000 คน ค่าสมัคร 600 บาท
Timing chips Systems (Chips start)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน ค่าสมัคร 550 บาท

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน / ไม่มี Timing Chips

RUNNING MAP


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

DISTANCE 21.1K 10K 5K
ค่าสมัคร 900 บาท 600 บาท 550 บาท
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ 1-5 1-5
เงินรางวัล Over All 1-5 Male/Female 1-3 Male/Female
เสื้อวิ่งที่ระลึก
21K Finisher T-shirt
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง


CASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
Over All
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 2,000 บาท
อันดับที่ 4 2,000 บาท -
อันดับที่ 5 2,000 บาท -
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

เสื้อวิ่งที่ระลึก


ENTRY FEE / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง ค่าสมัคร จำนวนรับสมัคร
HALF MARATHON 900 บาท 700 คน
MINI MARATHON 600 บาท 1,000 คน
FUN RUN 550 บาท 300 คน
จัดส่ง เสื้อ+BIB+Chips ทางไปรษณีย์ จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 12 เมษา 2567

wink ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์, สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
wink ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 1-3 พ.ค. 67

TIMELINE


เปิดรับสมัครรอบปกติ 20 ก.พ. - 12 เม.ย. 2567
เปิดรับสมัครแบบจัดส่งของทางไปรษณีย์ 20 ก.พ. - 31 มี.ค. 2567


การจัดส่ง เสื้อวิ่ง-เบอร์วิ่ง-chips ทางไปรษณีย์
เฉพาะผู้สมัครที่เลือกโดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
ทีมงานจะจัดส่งระหว่าง 1-3 พฤษภาคม 2567


การรับ เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing Chips
ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์
สามารถรับได้ที่ เคาน์เตอร์เฉพาะกิจ JOG&JOY
ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ชั้น 3 โซนโลตัส (ศูนย์รวมสถาบันการศึกษา)
ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00-18.00 น.
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ 


Race Day : Sunday 12 May 2024
NO BIB NO RUN
ลืม BIB ไม่มีการจ่าย BIB สำรองโดยเด็ดขาด


ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
Arrow ลานประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 250 คัน
Arrow ลานในซอยเลยประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 50 คัน
Arrow ลานประตู 1 (ราชาวดี) จำนวน 200 คัน
Arrow ลานประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 300 คัน
Arrow ลานสนามเทนนิส เข้าประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 100 คัน
Arrow ลานประตู 5 (มณฑารพ ซอย 55) 400 คัน

โรงแรมที่พักใกล้สวนหลวง ร. ๙ 

ย่านถนนศรีนครินทร์ (ซีคอนสแควร์/พาราไดซ์)

Arrow Dusit Princess Srinakarin Hotel
Arrow เดอโบตั๋น ศรีนครินทร์
Arrow KC PLACE Srinagarindra
Arrow เดอะเวอร์ติเคิล สวีท
Arrow The Ninth Place Serviced Residence

ย่านสี่แยกศรีอุดม

Arrow The One Residence Hotel
Arrow บีทู บางนา พรีเมียร์
Arrow โรแมนซ์ ศรีนครินทร์
Arrow โนโวเทล กรุงเทพ บางนา

ย่านถนนเฉลิมพระเกียรติ

Arrow White House Bizotel
Arrow The Residence Airport & Spa Hotel
 

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 

40 ประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok 21K Park Run 2024

Australia Belgium Cambodia Canada
China Denmark Finland France
Colombia Estonia Italy Malaysia
Germany Hong Kong India Indonesia
Ireland Japan Laos Lithuania
Myanmar Nepal Philippines Russia
Singapore South Africa South Korea Switzerland
Taiwan Thailand UK USA
Brazil Chile Croatia El Salvador
Luxembourg Mexico Qatar Vietnam
      Up Date 31 MAR 2024

- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


เปิดรับสมัคร
20 ก.พ. - 20 เม.ย. 67


โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p
ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
2-3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบได้