การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครแล้วไม่สามารถขอคืนเงินในภายหลัง


"ครั้งหนึ่งในชีวิต วิ่งพิชิตดอยสุเทพ"
วิ่งบนถนนดอยหลังบ้านที่มีตำนานของชาวล้านนา


วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567
ยามรุ่งอรุณ 04.00-08.00 น.

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
วิ่งบนถนนศรีวิชัย ขึ้น-ลง ดอยสุเทพ
ความชัน 640 เมตร ระดับความสูง 1,046 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย
จังหวัดเชียงใหม่


 ENG

ครั้งหนึ่งในชีวิต วิ่งพิชิตดอยสุเทพ
          ในอดีต การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก เพราะไม่มีถนนเหมือนปัจจุบัน ทางเดินก็แคบไม่ราบเรียบ ผ่านป่าเขาลำเนาไพร ต้องใช้เวลามากกว่า 5 ชั่วโมง จนมีคำกล่าวกันว่า "ถ้าไม่มีพลังบุญและศรัทธาเลื่อมใส" ก็จะไม่มีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ l ซอประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย สร้างถนนขึ้นวัดพราะธาตุดอยสุเทพ l
          ปี พ.ศ.2460 พระองค์เจ้าบวรเดช ซึ่งเป็นอุปราชมณฑลพายัพ มีดำริให้นายช่างกองทางสำรวจการก่อสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งประมาณกันแล้วจะต้องใช้เงินในการก่อสร้างมากถึง 2 แสนบาท และจะต้องใช้เวลาในการสร้างนาน 3 ปี ทางราชการไม่มีเงินงบประมาณ จึงได้สั่งระงับการก่อสร้างลง ต่อมา หลวงศรีประกาศและเจ้าแก้วนวรัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ จึงกราบอาราธนาครูบาศรีวิชัย อธิษฐานจิตนั่งสมาธิดูความสำเร็จอีกครั้ง ครูบาศรีวิชัยท่านก็นัดให้มาฟังคำตอบอีกทีในวันรุ่งขึ้น ครั้นรุ่งขึ้น เมื่อทั้ง 2 ท่านก็เดินทางเข้ากราบนมัสการครูบาศรีวิชัยตามนัดหมาย ก็ได้รับคำตอบว่า “การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ จะเสร็จภายใน 6 เดือน”  และท่านยังพูดเป็นปริศนาอีกว่า “วันศุกร์ขึ้นเขา วันเสาร์ลงห้วย” ขอให้เริ่มพิธีได้  หลวงศรีประกาศ จึงรีบเดินทางไปปรึกษาคุณนายเรือนแก้ว ซึ่งเป็นภริยา ก็ได้รับการตอบรับด้วยดี พร้อมยังอาสาทำหน้าที่เป็นแม่ครัว หลวงศรีประกาศจึงได้ใช้เงินส่วนตัวจัดพิมพ์ใบปลิวเกี่ยวกับการจะสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ จำนวนห้าหมื่นฉบับ และเจ้าแก้วนวรัฐก็ได้จัดพิมพ์เพิ่มอีก ห้าหมื่นฉบับ ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วภาคเหนือ
          ครูบาศรีวิชัยได้ถือเอาฤกษ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 โดยได้มอบหมายให้ครูบาเถิ้ม เจ้าอาวาสวัดแสนฝาง เป็นผู้ขึ้นท้าวทั้ง 4 ในเวลา 01.00 น. ครั้นพอถึงเวลา 10.00 น. พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย ได้อาราธนานิมนต์ครูบาศรีวิชัย จากวัดพระสิงห์มาสู่บริเวณพิธี เมื่อขบวนครูบาศรีวิชัยเดินทางมาถึงบริเวณเชิงดอย (บริเวณวัดศรีโสดา) พิธีลงจอบแรกในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพก็เริ่มขึ้น พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้ลงจอบแรกเป็นพิธีและครูบาศรีวิชัยท่านลากมูลดิน จากนั้นเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ จึงได้ลงจอบแรกประเดิม ติดตามด้วยหลวงศรีประกาศ คุณนายเรือนแก้ว เจ้านายฝ่ายเหนือ พ่อค้าคหบดี ต่างร่วมลงจอบการสร้างทางอย่างทั่วถึง
          ครูบาศรีวิชัย ท่านได้ประกาศต่อผู้คนที่มาร่วมงานในวันนั้นว่า “การสร้างทางในครั้งนี้ นับเป็นการใหญ่อย่างยิ่ง จะสำเร็จลงได้ก็ต่อเมื่อมีเทวดามาช่วย ท่านทั้งหลายจงมีความมั่นใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะเห็นผลสำเร็จอย่างแน่นอน” แต่กระนั้นหลวงศรีประกาศ ก็ยังมิวายวิตกเพราะเกรงจะไม่สำเร็จ เพราะวันนั้นมีผู้คนมาช่วยเพียงไม่เท่าไร ครูบาศรีวิชัยเห็นหลวงศรีประกาศแสดงอาการกระวนกระวาย จึงกล่าวต่อหลวงศรีประกาศไปว่า “คุณหลวงไม่ต้องวิตก อีก 7 วัน คนจะมามากขึ้นจนไม่มีที่ขุด” จากนั้นอีก 7 วัน เมื่อใบปลิวจำนวน หนึ่งแสนฉบับ กระจายไปถึงมือศรัทธาประชาชน ชาวล้านนาหลายอำเภอ หลายจังหวัดทางภาคเหนือ มีหลายชนชั้น หลายเชื้อชาติภาษาต่างทยอยกันมาสู่เชิงวัดศรีโสดา บ้างก็จูงลูกจูงหลาน บ้างก็หาบสัมภาระ อาหารการกินมาสมทบช่วยเหลือ บ้างก็แบกจอบเสียม จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพันและจากพันเป็นหมื่น จนดูแน่นขนัดไปทั่วบริเวณ
          นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่การสร้างถนนบนภูเขายาวถึง 11 กิโลเมตร กับอีก 530 เมตร ใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับอีก 22 วัน ทั้งๆ ที่อุปกรณ์การสร้างทางมี เพียงจอบ และเสียม เท่านั้น ถนนสายนี้เมื่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ มีชื่อว่า ถนนดอยสุเทพ ครั้นต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็น ถนนศรีวิชัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย
          บนถนนแห่งแรงศรัทธานี้ มีประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสืบทอดกันมาหลายสิบปีคือ 1.ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ คืนก่อนวันวิสาขบูชา 2.ประเพณีพาลูกช้างขึ้นดอย ส่วน
การแข่งขันวิ่งขึ้นดอยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ CHIANG MAI 22K "เชียงใหม่ซาวสอง" วิ่งขึ้น-วิ่งลง ดอยสุเทพ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก Chiang Mai Night Run เป็นกิจกรรมน้องใหม่ โดย JOG&JOY ลูกหลานในบ้าน หลวงศรีประกาศ-คุณนายเรือนแก้ว เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นต่อเนื่องมา 7 ครั้ง โดยปัจจุบัน ตลอดระยะทาง 11 กม. ของถนนศรีวิชัย มีไฟส่องสว่างตลอดทางแล้ว

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูฝน Chiang Mai Green Season
2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) และยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งบนถนนในระยะฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
4. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง มอบสนับสนุนให้กิจกรรมของหน่วยดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย


SPONSOR BY

    

   
PARTNER
           
 
      

CONDUCTED BY

Chiang Mai 22K2023

 

Chiang Mai Night Run 2022

 

การแข่งขันบน YouTube ที่ผ่านมา l 2019 l 2018 l 2017 l 2016 l 2015 l


ประเภทการแข่งขัน
HALF MARATHON 22 KM
วิ่งขึ้น 11 กม.+วิ่งลง 11 กม.
ความสูงจากจุดเริ่มต้น~จุดกลับตัว 640 เมตร
ปล่อยตัวเวลา 04.00 น. Cut Off 07.30 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน ค่าสมัคร 900 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


MINI MARATHON 10 KM
วิ่งขึ้น 5 กม.+วิ่งลง 5 กม.
ความสูงจากจุดเริ่มต้น~จุดกลับตัว 310 เมตร
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. / Cut Off 07.00 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน ค่าสมัคร 600 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ขาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป

FUN RUN 5 KM
วิ่งขึ้น 2.5 กม.+วิ่งลง 2.5 กม.
ความสูงจากจุดเริ่มต้น~จุดกลับตัว 160 เมตร
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. / Cut Off 06.30 น.
รับสมัครจำนวน 200 คน ค่าสมัคร 550 บาท

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS 22K 10K 5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 1-5
เงินรางวัล Over All 1-5 ช/ญ 1-3 ช/ญ
เสื้อวิ่ง Running shirt
เสื้อ Finisher 22K
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip
Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร
อาหาร เครื่องดื่ม
กติกาการแข่งขัน

สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2567 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
Arrow บริการน้ำดื่มและเครื่องดื่มเกลือแร่ในเส้นทางวิ่ง และเส้นชัย 
Arrow อาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
Arrow มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
Arrow บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
Arrow ลานจอดรถบริการนักวิ่ง ฟรี มากกว่า 500 คัน
Arrow รถสองแถวบริการสำหรับนักวิ่ง Cut Off และ DNF

CASH PRIZES

ประเภทระยะทาง
อันดับ
22K Over All
ชาย / หญิง
10K Over All
ชาย / หญิง
อันดับ 1 5,000 บาท 4,000 บาท
อันดับ 2 4,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 3 3,000 บาท 2,000 บาท
อันดับ 4 2,000 บาท -
อันดับ 5 2,000 บาท -
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

RUNNING SHIRT AND 22KM FINISHER T-SHIRT

สถิติการแข่งขัน ปี 2023 ที่ผ่านมา (Over All)

อันดับ 24KM 10KM
  MALE FEMALE MALE FEMALE
อันดับ 1 1:25:22 1:42:47 0:36:20 0:47:34
อันดับ 2 1:25:28 1:46:27 0:38:23 0:48:06
อันดับ 3 1:25:59 1:49:38 0:38:36 0:50:39
อันดับ 4 1:26:12 1:57:21 0:38:42 0:53:46
อันดับ 5 1:26:28 2:00:38 0:38:44 0:54:49
        Arrow Age Group Result

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567  เวลา 10.00-17.00 น. 
ณ ลานประตูทางเข้า สวนสัตว์เชียงใหม่ 

ผู้สมัครทุกคน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้าการรับสมัคร Online บนโทรศัพท์มือถือ
หรือ Passport และเลขที่ Order No ไปติดต่อขอรับ หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน-เสื้อที่ระลึก-Timing chips (22K&10K)
สนามนี้ ไม่มีการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
ไปรับแทนคนอื่นผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่

JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร. 098 824 1317, 086 391 8434


ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ เพราะหลักฐานในการรับสมัครจะถูกส่งกลับไปยังอีเมลของท่านทุกครั้ง

ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Payment Over) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ หากผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงิน ผู้สมัครจะไม่สามารถส่งรูปภาพสำเนาใบโอนเงินเข้ามาในระบบได้ เพราะรายชื่อของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

ผู้สมัคร สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเอง หรือของเพื่อนๆได้ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร ที่ www.jogandjoy.run

 


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้ JOG&JOY ผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


New เปิดรับสมัคร 22 พ.ค. - 22 ส.ค. 67 New
โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัคร
(ภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การสมัครแบบชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p
ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
2-3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบได้


JOG&JOY LINE


นักวิ่งนานาชาติ จาก 22 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน "เชียงใหม่ซาวสอง 2023"

Belgium China Colombia Germany
Hong Kong India Japan Kenya
Netherlands New Zealand Spain Thailand
UK USA Canada Malaysia
Philippines Russia Australia France
   
Ireland Mauritius   30 AUG 2023

10 พิกัด เที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน

Click to view youtube

เที่ยวเชียงใหม่ฤดูฝน สัมผัสธรรมชาติกลางป่าใหญ่

Click to view youtube

ธรรมชาติหน้าฝน "บ้านป่าบงเปียง" เชียงใหม่

Click to view youtube

New
ตารางเที่ยวบิน ขาเข้า-ขาออก
สนามบินเชียงใหม่ (CNX)

- More Details -

Chiang Mai Hotel
โรงแรมที่พักใกล้สถานที่จัดงาน ระยะห่างจากสถานที่จัดงาน ระยะห่าง 1.2-1.5 กม.
(ย่านสี่แยกเชียงใหม่ภูคำ เดินไปสถานที่จัดงานได้)


Arrow โรงแรม ibis Styles Chiang Mai โทร. 053 908 888
Arrow โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร. 053 211 026
Arrow The Core Hotel Chiang Mai โทร. 053 218 163
Arrow Chiang Mai Hill Hotel โทร. 053 218 960
Arrow โรงแรมย่านถนนนิมมานเหมินทร์ มากกว่า 30 โรงแรม ห่างจากสถานที่จัดงานเพียง 2.5 กม.

Arrow รถไฟไปเชียงใหม่ 
Arrow รถทัวร์ นครชัยแอร์ ไปเชียงใหม่