สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หัวหิน/ชะอำ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน ฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสมาคมหัวหินซันเซ็ท ฮาล์ฟมาราธอน (ครั้งที่ 1)

- - - วิ่งหัวหินพระอาทิตย์ตกดิน - - -

เวลาเย็นย่ำค่ำลง 17.00 นาฬิกา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย @ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ อบต.ทับใต้, อำเภอหัวหิน
 
 ENG


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ

สมาคมนี้ จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนการค้าประจำจังหวัดเพชรบุรี ชื่อว่า “สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ” (HUA-HIN/CHA-AM TOURISM ASSOCIATION-HCTA) โดยสมาชิกมาจาก ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประกอบธุรกิจค้าของที่ระลึก ผู้ประกอบธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขนส่ง ผู้ประกอบธุรกิจบันเทิง สวนสนุก และจัดงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยและสปา ผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนท่องเที่ยวและอื่นๆ  และตัวแทนจาก ททท.สำนักงานเพชรบุรีและสำนักงานประจวบคีรีขันธ์โดยตำแหน่งจำนวน 2 คน โดยวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังต่อไปนี้
1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ การวิสาหกิจการท่องเที่ยว หน่วยราชการและสถาบันเอกชน
2.สนับสนุน และส่งเสริมการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้ได้มาตรฐาน
3.ส่งเสริมและเผยแพร่ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
4.ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
5.ส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข่าวสาร และวิชาการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกันในระหว่างสมาชิก
6.คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
7.ดำเนินการหาทุนและสมาชิก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และความก้าวหน้าของสมาคม ทั้งนี้โดยไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
8.ทำความตกลงหรือกำหนดระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
9.ร่วมกระทำกิจกรรมเพื่อการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อความมั่นคงของชาติ
10.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบการ
11.ไม่ดำเนินการในทางการเมือง
12.ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดและสนุกเกอร์

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง 20 ปีของการก่อตั้ง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง
 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของ  รัฐบาล และส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ของหัวหิน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
 นำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสนับสนุนกิจกรรม ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ประเภทการแข่งขัน

 ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
ค่าสมัคร 800 บาท/คน จำกัดจำนวน 500 คน ปล่อยตัวเวลา 17.00 น.
*ใช้ Timing chip จับเวลาการแข่งขัน แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
 • ชาย อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 • หญิง อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 มินิมาราธอน 10.5 กม.
ค่าสมัคร 500 บาท/คน จำกัดจำนวน 1,500 คน ปล่อยตัวเวลา 17.30 น.
*ใช้ Timing chip จับเวลาการแข่งขัน แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
 • ชาย อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 • หญิง อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม.
ค่าสมัคร 400 บาท/คน จำกัดจำนวน 500 คน ปล่อยตัวเวลา 17.45 น.
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

รับสมัครจำนวนจำกัด ทุกระยะทาง รวม  2,500 คน
โปรดสมัครออนไลน์ล่วงหน้า
Running shirt Size
ขนาดไซส์เสื้อวิ่ง สำหรับผู้สมัครทุกคน
SIZE ชาย หญิง (เข้ารูป)
SS 34 inch 32 inch
S 36 inch 34 inch
M 38 inch 36 inch
L 40 inch 38 inch
XL 42 inch 40 inch
2XL 44 inch 42 inch
3XL 46 inch -

* สมัครแล้วเปลี่ยนไซส์เสื้อไม่ได้ / Can not change size later


รางวัลพิเศษ ผู้สมัคร Online ภายใน 20 กรกฏาคม 2561
ลุ่นจับรางวัลในวันแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ต้นเดือนสิงหาคม บินฟรี! กับ Air Asia
บินต่างประเทศ 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
บินภายในประเทศ 1 รางวัล 2 ที่นั่ง


ถ้วยรางวัล / เสื้อวิ่งที่ระลึก / เหรียญรางวัล / ประกาศณียบัตร / อื่นๆ​​

ITEMS 21KM 10KM 5KM
ถ้วยรางวัล 1-5 1-5 -
เงินรางวัล Over All 1-5 1-3 -
เสื้อวิ่ง Running shirt
ถุงเป้อเนกประสงค์ Goodies Bag
บันทึกเวลาด้วย Timing chip -
เหรียญรางวัลผู้พิชิต
พิมพ์ชื่อ ธงชาติลงใน BIB
ประกาศณียบัตร -
ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างแข่งขัน
อาหารหลังเส้นชัย
       เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน 

อันดับชนะการแข่งขัน 21K-Over All 10K-Over All
อันดับ ที่ 1. 7,000 บาท 4,000 บาท
อันดับ ที่ 2. 5,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ ที่ 3. 4,000 บาท 2,000 บาท
อันดับ ที่ 4. 3,000 บาท -
อันดับ ที่ 5. 2,000 บาท -

ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล
ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ Participant Collection!

 • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1-5 ฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • ผลการแข่งขันพร้อมประกาศณียบัตร นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน ดาวน์โหลดบนเว็บ MyRaceResult หลังแข่งขัน 1 ชั่วโมง
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Hua Hin Sunset 2018 Running shirt *(ในวันรับของตามนัดหมาย)
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับกระเป๋าเอนกประสงค์ Goodies-Bag คนละ 1 ใบ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเหรียญผู้พิชิต ตามระยะทางวิ่ง หลังเข้าเส้นชัย
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้า ทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับการประกันอุบัติเหตุใน วัน-เวลาการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท
 • จับพิมพ์ชื่อผู้สมัครล่วงหน้า พร้อมธงประจำชาติ ลงในหมายเลขประจำตัวของนักวิ่ง
 • บริการอาหาร-เครื่องดื่มหลังวิ่ง-พยาบาล-รับฝากของ-เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครในเส้นทางวิ่ง ลานจอดรถมากกว่า 2,000 คัน

บริการรถรับ-ส่ง ฟรี ไปสถานที่จัดงาน วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม

หอนาฬิกาหัวหิน - สวนสาธารณะ อบต.ทับใต้

เวลา ไป
- 15.30 น.
- 15.45 น.
- 16.00 น.

เวลา กลับ
- 19.30 น.
- 20.00 น.
- 20.30 น.


กำหนดวัน รับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง-ไทม์มิ่งซิพ


วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย สวนสาธารณะ อบต.ทับใต้, อำเภอหัวหิน
หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน
หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-ไทม์มิ่งซิป ทางไปรษณีย์
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร : 086-391-8434
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ โทร : 081-649-4659, 085-355-9149
โรงแรมสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว หัวหิน-ชะอำ
ลดราคาพิเศษ 30%-50% เฉพาะผู้สมัครวิ่ง Hua Hin Sunset Half Marathon 2018
โปรดสมัครวิ่ง Online ให้เรียบร้อย แล้วจองโรงแรมที่ท่านต้องการ แจ้ง Order No. การสมัครวิ่งของท่าน

ชื่อโรงแรม ราคาห้องพัก/คืน ลดแล้ว โทร. E-mail / Website
ทิพย์อุไร ซิตี้ 1,000 THB+ABF 032-515865 www.thipuraicityhotel.com
หัวหินไวท์วิลล่า 1,000 THB+ABF 032-532971, 081-198-7550 www.huahinwhitevilla.com
ยูโรหัวหิน ซิตี้ 850 THB+ABF 032-513130 www.huahineurocityhotel.com
ซิตี้บีช (หัวหินรอยัล พาเลซ) 1,200 THB+ABF 032-512870 www.citybeachhuahin.com
หัวหินกอล์ฟวิลล่า 1,200 THB+ABF 032-531392-6 www.huahingolfvilla.com/th
หัวหินไวซ์แซนด์ 1,200-1500 THB+ABF 032-520410 www.huahinwhitesand.com
นิรันดร รีสอร์ทชะอำ 1,200 THB+ABF 092-2718651 http://nirundornresort.com
Banyan The Resort, Hua Hin 2,500/3,500+ABF 032-538888 http://www.banyanthailand.com/th
บ้านกลางหัวหิน 1,200 THB+ABF 032-512333 http://www.baanklanghuahincondo.com
Tanawit Hotel & Spa 1,000 THB+ABF 032-530422 www.tanawithuahin.com
โรงแรมบ้านทะเลดาว 3,000 THB+ABF 032-536024 http://www.baantalaydao.com/index_th.html
ไอยราหัวหินลอร์ด 1,000 THB+ABF 032-522970 http://www.iyarahuahin.com/
โรงแรมทีเอชบีช 1,000 THB+ABF 032-511755 www.thbeachhotel.com
เดอะ ลาภา 2,200 THB+ABF 032-513222 http://thelapahotel.com/home-1/
Imperial Hua Hin Beach Resort 1,500 THB+ABF 032-520166 www.imperialhuahin.com/
หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า 1,200 THB+ABF 032-511391 www.huahingrand.co.th/th
บ้านตายาย หัวหิน 1,000 THB+ABF 099-0564849 facebook
หัวหิน กู๊ดวิว 1,000 THB+ABF 032-512535 hhgoodview@gmail.com
มิลาโน่ หัวหิน 1,200 THB+ABF 032-827686 , 061-7423247 www.milanohuahin.com
ต้นหอมรีสอร์ท 700/900/1,500 THB+ABF 092-6292528 facebook
สวรรค์บูติค รีสอร์ท 1,200 THB-ABF 098-1340990 e-mail:sahwanboutique@gmail.com

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งกับเรา

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ PayJogAndJoy.com
ระบบการรับสมัคร จะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง
โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้
การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง
เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ
ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม
Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

*** ปัญหาที่พบบ่อย ***

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้
แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาที่ Confirm Payment
ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบจะตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครไม่ได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัครไม่มีในระบบ
วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้ากรอกใบสมัคร)
จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ
 โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม
ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.comขออภัย การสมัครวิ่ง online ด้วยระบบ PayJogAndJoy ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครเพิ่มเติมหน้างาน จำนวน 200 คน ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย

Project Image

Registration Closed

ลงทะเบียน Online ปิดแล้ว
ผู้สมัครโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันอังคารที่ 14/8

 

Project Image

Confirm Payment

Bank Transfer only (Credit Card no Confirm)

 

Project Image

Check Status

Member PayJogAndJoy only