วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก
by TCC Group
Iron Bridge Chiangmai Mini Marathon 2019


วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่


 ENG

 


Story ขัวเหล็กนวรัฐ

          คนต่างถิ่น ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนเมืองเชียงใหม่ คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของสะพานนวรัฐ เพราะถือว่าเป็นสะพานสำคัญในการข้ามแม่น้ำปิงระหว่างฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก หากแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อนอกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ ไนท์บาร์ซ่าและประตูท่าแพแล้ว ชื่อของสะพานนวรัฐก็รวมอยู่ในสิ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะของสะพานข้ามแม่น้ำปิง ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ อันเลื่องชื่อระบือไกล

          สะพานนวรัฐ ที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเจอเนอเรชั่นที่ 3 สร้างขึ้นมาถึง 3 ยุคแล้ว สะพานนวรัฐอันแรก สร้างขึ้นมาในสมัยที่เมืองเชียงใหม่ยังใช้การคมนาคมทางน้ำ โดยอาศัยเรือหางแมงป่องบรรทุกสินค้าและคนโดยสารติดต่อธุรกิจ และการค้าขายกับหัวเมืองทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร เมื่อยังไม่มีถนนหนทางติดต่อระหว่างเมืองใหญ่ ๆ และยังไม่ได้สร้างทางรถไฟขึ้นมาถึงภาคเหนือ เพราะเรือหางแมงป่องนี้สามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่าการขนส่งทางบก ซึ่งอาศัยวัวต่าง ม้าต่างบรรทุกของ สะพานอันแรกสร้างขึ้นด้วยไม้สักล้วน (ประมาณปี พ.ศ.2440-2450) เป็นสะพานแบบคานยื่น วิศวกรชาวอิตาเลียนชื่อ เคานต์ โรเบอร์ตี้ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง สร้างบนตอม่อไม้สัก 6 ตอม่อ โครงส่วนบนสร้างด้วยไม้สักล้วน ทำเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมมีอยู่ 5 ช่วง เคานต์ โรเบอร์ตี้ ต่อมาสะพานนวรัฐแห่งที่ 1 ซึ่งสร้างด้วยไม้สักนี้ ถูกไฟไหม้เสียหายไปบางส่วน และภายหลังในฤดูน้ำหลากถูกซุงไม้สักจำนวนมากกระแทกพังเสียหาย ประกอบกับในช่วงเวลานั้นได้มีการสร้างทางรถไฟขึ้นมาถึงเชียงใหม่ ทางราชการจึงได้รื้อออกแล้วสร้างเป็นสะพานนวรัฐแห่งที่ 2 ขึ้นมา สะพานนวรัฐแห่งที่ 2 นี้ใช้ชื่อว่า “สะพานนวรัฐ” เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น สะพานแห่งนี้เป็นสะพานโครงเหล็ก สร้างบนตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนบนเป็นโครงเหล็กล้วนมี 5 ช่วง สร้างโดย มาควิส กัมเบียโซ่ วิศวกรชาวอิตาเลียน โดยโครงเหล็กทั้งหมดส่งมาจากบริษัทคลิฟแลนด์ ประเทศอังกฤษ สะพานแห่งนี้รับใช้ชาวเชียงใหม่ได้หลายสิบปี เมื่อเชียงใหม่มีความเจริญขึ้น ยวดยานพาหนะก็มีจำนวนมากขึ้นด้วย สะพานซึ่งสร้างมานานเริ่มมีความคับแคบไม่เหมาะสมกับสภาพการจราจรในสมัยนั้น ทางการจึงได้รื้อ “ขัวเหล็ก” ออกแล้วสร้างสะพานนวรัฐแห่งที่ 3 ขึ้นซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งในการรื้อสะพานนวรัฐแห่งที่ 2 ได้มีการนำเอาโครงเหล็กทั้งหมดของสะพานไปไว้ที่อำเภอปาย เพื่อจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปาย แต่ผ่านมาหลายสิบปีก็ไม่มีการสร้างสะพานแต่อย่างใด คนเชียงใหม่ผ่านไปพบเห็นโครงเหล็กยังมีสภาพที่ดีและสมบูรณ์ จึงได้มีการขอกลับคืนมาที่เมืองเชียงใหม่ และสร้างเป็น “ขัวเหล็ก” คล้ายของดั่งเดิมแต่มีขนาดเล็กและสั้นกว่า โดยก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงด้านทิศใต้ของสะพานนวรัฐแห่งที่ 3 จากถนนเจริญประเทศมายัง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน หน้า สนง.ททท. เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2510 จนถึงปัจจุบัน

          เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  “ขัวเหล็ก” และ “สะพานนวรัฐ” ให้เป็นที่รู้จักแก่คนรุ่นหลังอย่างกว้างขวาง TCC Group (North) ประกอบด้วย โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ (Night Bazaar Chiangmai), โครงการกาแลไนท์บาซาร์ (Kalare Night Bazaar) โครงการบ้านโบราณเชียงใหม่ และ โครงการตลาดอนุสาร (Anusarn Market) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมกีฬามวลชนเพื่อสุภาพการกุศล วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก by TCC Group (North) ขึ้น . . .

 
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นสื่อ
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ บ้านโบราณเชียงใหม่-ขัวเหล็ก-สะพานนวรัฐ-ย่านไนท์บาซาร์ ผ่านกิจกรรม
4. นำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคเพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการให้กับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทการแข่งขัน / DISTANCE RUNNING
 
 MINI MARATHON 10.5 KM. เวลาปล่อยตัว 05.30 น. 
ค่าสมัคร 450 บาท, จำนวนรับสมัคร 1,000 คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

 FUN RUN 5 KM. เวลาปล่อยตัว 05:30 น. 
ค่าสมัคร 400 บาท, จำนวนรับสมัคร 500 คน.
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน


 VIP (10.5 KM หรือ 5 KM) เวลาปล่อยตัว 05:30 น. 
ค่าสมัคร 1,500 บาท, จำนวนรับสมัคร 100 คน.
- Fun Run ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน
- Mini Marathon มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 10.5 KM 5 KM VIP
ค่าสมัคร 450 บาท 400 บาท 1,500 บาท
SLOTS 1,000 คน 500 คน 100 คน
ถ้วยรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ - (10.5 KM=1-5)
เสื้อวิ่งที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม เลือกได้ตามระยะทาง
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ผ้าขนหนู Sports World
Gift Set นักวิ่งแฟนซี (1-20)
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
       
Running-Shirt Size (เสื้อกล้าม) สำหรับผู้สมัคร Mini Marathon 10.5K
T-SHIRT SIZE (เสื้อคอกลม) สำหรับผู้สมัครในประเภท Fun Run 5K
VIP. เลือกได้ตามระยะทางที่วิ่ง

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL
MALE 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch 46 inch 48 inch
FEMALE 32 inch 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch - -

สถานที่จอดรถ ฟรี สำหรับนักวิ่งในเช้าวันแข่งขัน เวลา 04.00-09.00 น.
31 มีนาคม 2562 สามารถเดินมายังสถานที่จัดงานได้

 โครงการ เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ (The Plaza Chiangmai)
รถยนต์ จำนวน 100 คัน (04.00-09.00 น.)
เข้าจุดจอดรถได้จาก ถ.ไนท์บาซาร์ (จอดรถในตัวอาคาร)
 โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ (Night Bazaar Chiangmai) 
รถยนต์ จำนวน 100 คัน // รถมอเตอร์ไซด์ 50 คัน
เข้าจุดจอดรถได้จากถนนเส้นข้างโรงแรม Le Meridian
  โครงการกาแลไนท์บาซาร์ (Kalare Night Bazaar)
รถยนต์ จำนวน 70 คัน  //  รถมอเตอร์ไซด์ 50 คัน
เข้าจุดจอดรถได้จากเส้น ถ.ไนท์บาซาร์ / ถ.เจริญประเทศ
  โครงการตลาดอนุสาร (Anusarn Market)       
รถยนต์ จำนวน 80 คัน  //  รถมอเตอร์ไซด์ 50 คัน
เข้าจุดจอดรถได้จากเส้น ถ.ไนท์บาซาร์ / ถ.เจริญประเทศ

laugh เพื่อความปลอดภัยของนักวิ่ง JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้จัดวางกรวยจราจร จำนวนกว่า 500 ตัว แบ่งช่องเส้นทางให้นักวิ่ง วิ่งได้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทางวิ่งในเช้าวันแข่งขัน


กำหนดวันรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

วันเสาร์ที่  30 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 น.- 18.00 น.)
บ้านโบราณเชียงใหม่ Ancient House Chiangmai ถนน เจริญประเทศ

หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน
หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สนง. โทร. 02-721-6009
TCC Group เชียงใหม่ โทร. 065-507-1801Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ PayJogAndJoy.com
ระบบการรับสมัคร จะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง

โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง
เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้ากรอกใบสมัคร) จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 


ปิดรับสมัคร / Registration Closed

 การชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที่
 สมัครแล้วไม่โอนเงิน ถือว่าสละสิทธ์ / โอนเงินแล้ว ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
 ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ภายใน 3-5 วันทำการ และระบบจะส่งอีเมลแจ้งการลงทะเบียนสมบูรณ์ ฉบับสุดท้ายไปอีกครั้ง

Project Image

ปิดรับสมัครแล้ว / Sold Out
7 มีนาคม 2562

blush

Project Image

Confirm Payment / ส่งรูปภาพใบโอนเงิน

Bank Transfer only (Credit Card no Confirm)
เฉพาะโอนเงินทางธนาคาร Bank Transfer เท่านั้น

 

Project Image

Check Status / ตรวจรายชื่อ-สถานะการจ่ายเงิน

Member PayJogAndJoy only
ไม่สมัครด้วยตนเอง ตรวจสอบไม่ได้