New
ประกาศเลื่อนการจัดงาน

King's College Half Marathon 2021
(กำหนดการเดิม 6 มิถุนายน 2564)


เนื่องจาก สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพผู้จัดงาน King's college Half Marathon 2021
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมและมีมติร่วมกันว่า
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ยังเป็นจังหวัดที่ควบคุมโควิด-19 สุงสุด(พื้นที่สีแดง)
จึงยังไม่อนุญาติให้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ในช่วงเวลาตามกำหนดเดิม

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ และคณะผู้จัดงาน King's college Half Marathon 2021 \
จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นกำหนดการใหม่ดังนี้

เลื่อนวันจัดกิจกรรมเป็น วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
เลื่อนการจัดส่งชุด Racekit เสื้อ-BIB-Chips (สำหรับผู้ที่เลือกแบบจัดส่งโดย Kerry Express) เป็น วันที่ 20-25 มกราคม 2565
เลื่อนการรับชุด Racekit เสื้อ-BIB-Chips ด้วยตัวเอง ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
เป็นวันที่ 29 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา (เวลา 10.00 - 18.00 น.)

สมัครวิ่งและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.jogandjoy.run

ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน
6/5/2021

การสมัครวิ่งไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วน

ESPRIT DE CORPS
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 เปิดรับสมัคร วันนี้-20 มกราคม 2565 

 ENG

          โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทานก่อกำเนิด เมื่อ 1 มิถุนายน 2507 เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ตั้งแต่ชั้น ป.5 - ม.6

          การ เดิน-วิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุ ยืนยาว และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "ภ.ป.ร.ฯ สามพราน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน" ขึ้นมาอย่างต่อเนือง โดยในปี 2518 ได้จัดงานวิ่ง King’s College Marathon 2018 ขึ้น ซึ่งก็เกิดปัญหาและอุสรรค์ขึ้นหลายด้าน ในปี 2019 จึงได้งดจัดกิจกรรมวิ่งไป 1 ปี โดยในปีนี้ สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ โดยความร่วมมือของ JOG&JOY จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 18 ในชื่อรายการ "King’s College Half Marathon 2022" ขึ้นอีกครั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้งในนักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า บุคคลทั่วไป
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน และใช้ในกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าฯ
4. เพื่อเป็นกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลัง Covid-19 และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยใช้กีฬาวิ่งมาราธอนเป็นสื่อ

King's College โรงเรียนของพ่อ

 

16th King's College Sampran Mini Half Marathon 2017

 


ประเภทการแข่งขัน
HALF MARATHON 21.1 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.15 น.
รับสมัครจำนวน 900 คน
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 2,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

VIP
เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ (5K-10K-21K)
ปล่อยตัวตามระยะทางที่ลงวิ่ง 05.15 น. หรือ 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน
ค่าสมัคร 1,500 บาท
รับเบอร์วิ่ง (bib) เป็นหมายเลขประจำตัวนักเรียน ภ.ป.ร.

เลือกวิ่ง  21K หรือ 10K มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ

FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.10 น.มี
รับสมัครจำนวน 600 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่การแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS 21K 10K 5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ -
ถ้วยรางวัลนักวิ่งแฟนซี 5 รางวัล
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher - -
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip -
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่ม

CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
10KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

กติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2564 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด

การบริการ
Arrow บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
Arrow ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
Arrow มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
Arrow บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.30 น.
Arrow มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 1,000 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 HALF MARATHON 800 บาท 900 คน
 MINI MARATHON 500 บาท 2,000 คน
 FUN RUN 500 บาท 600 คน
 VIP 1,500 บาท 300 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express 65 บาท/คน สมัครก่อน 31 ธันวาคม 65
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 20-25 มกราคม 2565
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip


ผู้สมัครที่ไม่เลือกการส่งทางไปรษณีย์ สามารถรับได้ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2565 (เวลา 10.00 - 18.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***


บริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
ต้องสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 20-25 มกราคม 2565
1 คนต่อ 1 ซอง ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน


JOG&JOY สำนักงาน โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 084 098 7079, 086 391 8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้อง Username และ Passwordในการ Login หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมชำระเงินค่าสมัครด้วยบัตรเครดิต เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงิน จะไม่สามารถส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ระบบได้ เพราะไม่มีชื่อในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 

- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้


สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

ลงทะเบียนสมัครวิ่ง
ยืนยันการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ

โรงแรมที่พักสำหรับนักวิ่ง / Hotel for Runners

โรงแรม ราคา ห่างจากจุดสตาร์ท โทร.
 สามพรานภิรมย์ (รร.นายร้อย) 150/200/800/900/1,000.- 3.5 กม. 034-312-124
 สวนสามพราน รีสอร์ท  2,200.- (20 ห้อง) 2 กม. 034-322-588
 Thai House 1,000.- (8 ห้อง) 1.5 กม. 082-295-8559
 พิณทองริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 1,500.- (15 หลัง) 4 กม. 034-397900-2
 เมมโมรี่ เพลส 700.- 6 ห้อง /800.- 9 ห้อง 3 กม. 087-785-2341
 บ้านคลองสวนโฮมสเตย์ สามพราน 700-3,000.- (15 ห้อง) 700 เมตร 081-255-3121
 บ้านนกเอี้ยง รีสอร์ท 600/900/1000/2000 (13 ห้อง) 500 เมตร 081-920-4791
 สถานที่กางเต็นท์ ฟรี นำเต็นท์มาเอง รร.ภ.ป.ร. 0
จองโรงแรมที่พักผ่าน l agoda  l  booking.com  l  traveloka  l  RentHub  l

Conducted by