คนเหล็ก มินิมาราธอน 2018 (ครั้งที่ 11)

Kon Lek Mini Marathon 2018


ประกาศ / Announce
เลื่อนวันจัดงาน จาก 3 พ.ย. เป็น รอกำหนดวันจัดงานใหม่
และเปลี่ยนสถานที่จัดงาน

เรียนผูสมัครวิ่งรายการวิ่ง "คนเหล็ก มินิมาราธอน 2561 (ครั้งที่ 11)
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน
คณะกรรมการจัดงาน จึงขอเลื่อนวันจัดงาน จาก 3 พ.ย.
เป็น รอกกำหนดวันจัดงานใหม่ และ เปลี่ยนสถานที่จัดงาน
หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งขอคืนเงินค่าสมัครได้ภายใน 31 ตุลาคม 2561
เพื่อการโอนเงินคืนที่รวดเร็ว โปรดแจ้ง
1.ชื่อบัญชี 2.เลขที่บัญชี 3.ธนาคาร/สาขา 4.เบอร์โทรเจ้าของบัญชี
พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครมาด้วย
*แจ้งมาที่ e-mail:payment@jogandjoy.com
ผู้สมัครที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระยย PayPal
ฝ่ายรับสมัครจะคืนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal

Postponed from November 3 to new date and change of new venue
If you are not comfortable with this event. You can request a refund by 31 October 2018.
For quick transfer, please inform.
1. Account Name 2. Account Number 3. Bank / Branch 4. Account Number
Attach the proof of transfer fee with the application.
* E-mail: payment@jogandjoy.com
Pay by credit card via PayPal. We will refund your credit card account via PayPal.


You tube 2016

Youtube 2017
DISTANCE RUNNING / ประเภทการแข่งขัน


มินิมาราธอน 10 กม. (4 รอบ สวนลุมพินี)
ค่าสมัคร 350 บาท/คน
ปล่อยตัว เวลา 06.00 น.


การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40 ปีขึ้นไป

- จำกัดจำนวนผู้สมัคร 500 คน

ฟันรัน 5 กม. (2 รอบสวนลุมพินี)
ฟันรัน 2.5 กม. (1 รอบสวนลุมพินี)
ค่าสมัคร 350 บาท/คน ปล่อยตัว เวลา 06.00 น.
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

จำกัดจำนวนผู้สมัคร 500 คน


Unisex T-shirt Size
ขนาดเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครทุกคน
SIZE ชาย/หญิง
S 36 inch
M 38 inch
L 40 inch
XL 44 inch
2XL 46 inch
3XL 50 inch
* สมัครแล้วเปลี่ยนไซส์เสื้อไม่ได้ / Can not change size later
ถ้วยรางวัล / เสื้อวิ่งที่ระลึก / เหรียญรางวัล / อื่นๆ​​

ITEMS 10 KM 2.5 KM / 5 KM
ถ้วยรางวีง / Age Group Trophy 1-3 -
เงินรางวัล / Over all Cash Prizes 10K 1-3 -
เสื้อที่ระลึก / T-shirt
เหรียญผู้พิชิต / Medal
อาหารหลังเส้นชัย / Food & Drink
     Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งกับเรา

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ PayJogAndJoy.com
ระบบการรับสมัคร จะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง
โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้
การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง
เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ
ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม
Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

  *** ปัญหาที่พบบ่อย ***  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ
แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร *(ผิดขั้นตอน)
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment
ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครไม่ได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ
วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้ากรอกใบสมัคร)
จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา 
 โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com
มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ อีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหาอาจใช้ระยะเวลานาน


ประกาศ : เลื่อนวันจัด จาก 3 พ.ย. เป็น รอกกำหนดวันและสถานที่แห่งใหม่
Postponed from November 3 to new date and Change of venue
กำหนดวันจัดงาน จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี


สนับสนุนการแข่งขัน โดย.

Register Online Closed

Please prepare candidate information before registration.

Project Image

Registration Closed

 

 

Project Image

Confirm Payment / ส่งรูปภาพใบโอนเงิน

Bank Transfer only (Credit Card no Confirm)
เฉพาะโอนเงินทางธนาคาร Bank Transfer เท่านั้น
(จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ)

 

Project Image

Check Status

Member PayJogAndJoy only
เฉพาะสมาชิก PayJogAndJoy หรือ ผู้สมัคร
* ไม่สมัครด้วยตนเอง ตรวจสอบไม่ได้ *