การสมัครวิ่งไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วน

นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
NAKORN RANGSIT MINI MARATHON 2020
วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2563 
ณ ฟิวเจอร์อารีน่า, รังสิต
 ENGYou tube 2018

 

Youtube 2018

 


​​


ประเภทการแข่งขัน
MINI MARATHON 10 KM.
ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.
รับสมัครจำนวน 2,500 คน
ค่าสมัคร 400 บาท
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุไม่เกิน 19 ปี
อายุ 20-29 ปี อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป


FUN RUN/เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 2.5 KM.
ปล่อยตัวเวลา 05.45 น.
รับสมัครจำนวน 2,500 คน
ค่าสมัคร 400 บาท 

ชาย-หญิง
ทั่วไป ไม่แบ่งกลุ่ม ไม่มีการแข่งขัน

​​


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร รับสมัคร ONLINE
 MINI MARATHON 10K 400 บาท 1,500 คน
 FUN RUN 2.5K 400 บาท 1,000 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB ทาง Kerry Express 65 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 20 ก.พ. 63
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 15-17 มี.ค. 2563.
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


​​


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 10K 2.5K
ถ้วยรางวัล-เงินรางวัล Over All 1 ชาย / 1 หญิง -
ถ้วยรางวัล-เงินรางวัล กลุ่มอายุ 1-3 ทุกกลุ่ม -
เสื้อที่ระลึก เลือกได้ เลือกได้
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุระหว่างแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่ง


CASH PRIZES
เงินรางวัล+ถ้วยรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon 10 KM
Over All ชาย / หญิง
Mini Marathon 10 KM
ทุกกลุ่มอายุ ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 2 - 2,000 บาท
อันดับที่ 3 - 1,000 บาท
หมายเหตุ :
* นักวิ่งที่ได้รับรางวัล Over All 1 ชาย / 1 หญิง จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการรับรางวัลในกลุ่มอายุ
กำหนดวันรับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง


วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
เวลา 10.00-19.00 น.
ณ สถานที่จัดงาน  ฟิวเจอร์อารีน่า, รังสิต


ผู้สมัครทุกคน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้าการรับสมัคร Online บนโทรศัพท์มือถือ
หรือ Passport และเลขที่ Order No ไปติดต่อขอรับ หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน-เสื้อที่ระลึก

ไปรับแทนคนอื่นผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่


รายการนี้ มีสมัครแบบเลือกส่ง Kerry Express
ผู้สมัครต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 65 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2563 
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 15-17 มีนาคม 2563
JOG&JOY โทร 02-721-6009 (09.00-17.00 น.) 097-095-8434
เสาร์อาทิตย์งดโทร พนักงานออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ข้อควรทราบ ก่อนสมัครวิ่งออนไลน์ กับ JogAndJoy.Run

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลและเลขที่บัตรประชาชน ของนักวิ่ง มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ ใส่ Username และ Password คลิกเข้าสู่ระบบ เลือกรายการวิ่ง-เลือกระยะทางวิ่ง-เลือกไซต์เสื้อ-เลือกการชำระเงิน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

สอบถามปัญหา-แนะนำในการสมัคร
โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น.) จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์ งดโทร ทีมงานออกไปจัดวิ่งนอกสถานที่
อีเมล : cs@jogandjoy.run

 

 - คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้


สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

ลงทะเบียนสมัครวิ่ง
ยืนยันการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ


- เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 29 ก.พ. 2563 -