PATTAYA YAK RUN / VIRTUAL RUN 2020

  
1-20 มีนาคม 2563 

วิ่งที่ไหนก็ได้ ครบระยะทางแล้วส่งผมทางอีเมล
แล้วรอรับ เสื้อ-เหรียญ-ถุง Goodie Bag ที่บ้านโดย Kerry Express

 ENG


​​


เรียน ผู้สมัครวิ่งรายการ PATTAYA YAK RUN

          ด้วย เลเจนด์ สยาม พัทยา เจ้าภาพจัดงานวิ่ง “พัทยา ยักษ์รัน”  ได้มีหนังสือแจ้งมาทาง JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยที่ผ่านมา มีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ภาวะโรคระบาดโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังที่ปรากฏทั่วไปตามสื่อต่างๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Legend Siam ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤต ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจต่อไป และประกาศปิดกิจการ และต้องเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งปรากฏตามสื่อต่างๆ นั้น

          จากการประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานของ Legend Siam ดังกล่าว JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันวิ่ง PATTAYA YAK RUN ซึ่งมีกำหนดการจัดงานขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 จะต้องได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับ JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้ผลิตเสื้อที่ระลึก, เหรียญผู้พิชิต (ลงวันที่ 22 March 2020) และถุงเป้ Goodie Bag ไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว
เพื่อมิให้งานวิ่ง PATTAYA YAK RUN เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ และส่งผลกระทบมากขึ้นไปกว่าเดิม JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานออกไปได้ จึงขอความเห็นใจจากผู้สมัครวิ่ง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานวิ่ง PATTAYA YAK RUN 2020 เป็นการจัดงานวิ่งในรูปแบบ Virtual Run (เวอร์ช่วล รัน) ดังนี้
  1. ผู้สมัครสามารถวิ่งที่ไหนก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2563 ระยะทาง 5 กม.หรือ 10.5 กม. ตามที่สมัคร
  2. ผู้สมัครสามารถวิ่งเก็บระยะทางไปเรื่อยๆ จนครบ หรือวิ่งครั้งเดียวจนครบระยะ
  3. บันทึกผลการวิ่งโดยแอปพลิเคชั่นบนมือถือ (Endomondo-Runtastic-Nike-อื่นๆ) หรือนาฬิกาวิ่ง GPS ของข้อมูลการวิ่งแต่ละครั้ง
  4. ส่งหลักฐานหลังจากจบการวิ่งของท่าน ไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้จัด PATTAYA YAK RUN 2020 Vitual Run ที่ E-mail:cs@jogandjoy.run พร้อม Order No ของผู้สมัคร ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์สกุล JPEG หรือถ่ายรูปหน้าจอแอปพลิเคชั่น อันประกอบด้วย ระยะเวลา-ระยะทาง-วันเวลา ซึ่งอาจรวมถึงรูปตัวนักวิ่งเองด้วย
  5. เมื่อ JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันตรวจผลแล้ว 1-3 วัน ก็จะจัดส่ง เสื้อที่ระลึก+เหรียญผู้พิชิต+ถุงเป้ Goodie Bag ทาง Kerry Express กลับให้ผู้สมัครวิ่งตามที่อยู่ของผู้สมัครทุกคน
  • ส่วนนักวิ่งที่จ่ายเงินค่าจัดส่งโดย Kerry Express 65 บาท/คน มาเป็นการเฉพาะ JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันจะคืนเงินส่วนนี้ให้ โดยนักวิ่งต้องแจ้ง Order No ของผู้สมัครและเลขที่บัญชีเพื่อคืนเงินค่าจัดส่ง (ชื่อบัญชีกับชื่อผู้สมัครต้องตรงกัน)

ขอแสดงความนับถือ
นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
28/2/2020Reservation status search by Passport
ค้นหาสถานะการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / Goodie Bag​​​

ITEMS 10K 5K
เสื้อที่ระลึก Running shirt T-shirt
เหรียญผู้พิชิต
Goodie Bag


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้


สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

ลงทะเบียนสมัครวิ่ง
ยืนยันการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ


- ปิดรับสมัครแล้ว -
28/2/2020