ก่อนสมัครวิ่ง ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร 

โรงพยาบาลระยอง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
สภาการพยาบาล และ ชมรมวิศวจุฬาฯ ภาคตะวันออก

ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ การกุศล


RAYONG HI MINI RUN 2018

- - - We Run for Babies' Eyes - - -

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย @สวนสาธารณะแหลมเจริญ 
วิ่งเลียบทะเล หาดแหลมเจริญ-หาดแสงจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 
 ENG


หลักการและเหตุผล

จากสถิติโรงพยาบาลระยอง ปี 2559-2561 พบทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม จำนวน 622,616,329 (เดือน พ.ค. 61) ราย ตามลำดับ ทารกที่เข้าเกณฑ์คัดกรองภาวะจอประสาทตาผิดปกติทั้งหมดจำนวน 95,113,630 ราย ตามลำดับ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลระยอง ยังไม่มีเครื่องเลเซอร์สำหรับการรักษา ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที จะทำให้ทารกเกิดภาวะตาบอดถาวรได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งต่อการรักษาไปสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร ในการส่งต่อแต่ละครั้งมีความยากลำบาก เนื่องจากทารกอยู่ในภาวะต้องดูแลใกล้ชิด ด้วยทีมแพทย์และพยาบาล สูญเสียค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 250,000 - 300,000 บาท อีกทั้งมีความเสี่ยงสูงขณะเดินทาง

ปัจจุบันโรงพยาบาลระยองมีจักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตา ซึ่งสามารถรักษาทารกเหล่านี้ด้วยเครื่องเลเซอร์ชนิดไดโอด (810 nm) จะช่วยให้ทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะผิดปกติทางจอประสาทตา ไม่เกิดภาวะตาบอดได้ โดยไม่ต้องส่งตัวรักษาต่อ แต่ทั้งนี้โรงพยาบาลระยองยังขาดเครื่องมือดังกล่าวเพื่อการรักษากลุ่มโรคนี้

โรงพยาบาลระยอง จึงร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก, สภาการพยาบาล และ ชมรมวิศวจุฬาฯ ภาคตะวันออก จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลขึ้น เพื่อจัดซื้อ เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาและป้องกันตาบอดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีจอประสาทตาผิดปกติ เพื่อไม่ให้ทารถตาบอด ในชื่อรายการ “ระยองฮิ มินิรัน” (Rayong Hi Mini Run 2018)

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง
 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
 เพื่อเป็นกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2561
 เพื่อนำรายได้ซื้อ "เครื่องเลเซอร์ รักษาและป้องกัันตาบอดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีจอประสาทตาผิดปกติ" โรงพยาบาลระยอง

ประเภทของการแข่งขัน/กิจกรรม

 มินิมาราธอน 10.5 กม.
ค่าสมัคร 500 บาท/คน จำกัดจำนวน 2,000 คน ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  • ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป
  • หญิง อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ/ฟันรัน 5 กม.
ค่าสมัคร 500 บาท/คน จำกัดจำนวน 1,000 คน ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ


 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ VIP.
ค่าสมัคร 1,000 บาท/คน จำกัดจำนวน 300 คน
สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกระยะทาง
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
- ถ้าเลือกลงในประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กม. ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
- ถ้าเลือกลงในประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. แบ่งกลุ่มตามอายุ มีการแข่งขัน


รับสมัครจำนวนจำกัด ทุกระยะทาง รวม  3,300 คน
โปรดสมัครออนไลน์ล่วงหน้า สมัครช้าอาจเต็ม


หาดแหลมเจริญ

หาดแสงจันทร์
Unisex T-shirt Size
ขนาดไซส์เสื้อคอกลมที่ระลึก สำหรับผู้สมัครทุกคน
SIZE ชาย/หญิง
S 36 inch
M 38 inch
L 40 inch
XL 42 inch
2XL 44 inch
3XL 46 inch
4XL 48 inch

* สมัครก่อน 25 กันยายน นี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกทำจากขวดพลาสติก upcycling plastic waste by GC
* สมัครหลัง 25 กันยายน 2561 ไซต์เสื้ออาจไม่ได้ตามระบุ
* สมัครแล้วเปลี่ยนไซส์เสื้อไม่ได้ / 
Can not change size later

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญรางวัล / การบริการอื่นๆ​​

ITEMS 10KM 5KM
ถ้วยรางวัล 1-5 -
เสื้อคอกลมที่ระลึก T-shirt
เหรียญรางวัลผู้พิชิต
BIB Nober
ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังเส้นชัย
     
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึก
 ผู้ชนะอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะมินิมาราธอน 10.5 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทุกระยะทาง ที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญผู้พิชิตตามระยะทาง หลังวิ่งเข้าเส้นชัย
 ผู้สมัครทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึก (คอกลม / T-Shirt) ท่านละ 1 ตัว
 ผู้สมัครทุกคน ที่สมัคร Online ล่วงหน้าตามกำหนด จะรับการประกันอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งนานาชาติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2561 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด
3. ผู้ชนะการแข่งขันต้องพร้อมแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ต่อคณะกรรมการตัดสิน ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
4. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
5. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด


การบริการ
 บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน, บริการเครื่องดื่มเกลือแร่ 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
 มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน ณ ลานวัดปากน้ำ-รร.วัดปากน้ำ-ลานหน้าวัด

บริการรถ รับ-ส่ง ฟรี. วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

ลานจอดรถหน้าวัดปากน้ำ - สวนสาธารณะแหลมเจริญ
เวลาไป เริ่ม 04.30 น. ถึง 06.00 น. / เวลากลับ เริ่ม 07.45 น. ถึง 08.30 น. 

กำหนดวัน รับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง


วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 19.00 น. หรือ
เช้าวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 04.30 - 05.45 น.
ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย สวนสาธารณะแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน
หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร : 097-095-8434
Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งกับเรา

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ PayJogAndJoy.com
ระบบการรับสมัคร จะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง
โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้
การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง
เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ
ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม
Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

*** ปัญหาที่พบบ่อย ***

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้
แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาที่ Confirm Payment
ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบจะตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครไม่ได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัครไม่มีในระบบ
วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้ากรอกใบสมัคร)
จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ
 โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม
ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.comการสมัครวิ่ง online ปิดรับสมัครแล้ว

- การชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที่
- สมัครแล้วไม่โอนเงิน ถือว่าสละสิทธ์ / โอนเงินแล้ว ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ภายใน 3-5 วันทำการ และระบบจะส่งอีเมลแจ้งการลงทะเบียนสมบูรณ์ ฉบับสุดท้ายไปอีกครั้ง

Project Image

Registration Closed

 ปิดสมัคร indecision

 

Project Image

Confirm Payment / ส่งรูปภาพใบโอนเงิน

เฉพาะโอนเงินทางธนาคาร Bank Transfer เท่านั้น
(จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ)

 

Project Image

Check Status / ตรวจราชื่อ-สถานะการจ่ายเงิน

เฉพาะสมาชิก PayJogAndJoy หรือ ผู้สมัคร
* ไม่สมัครด้วยตนเอง ตรวจสอบไม่ได้ *

 

ค้นหาโรงแรมที่พัก ใกล้หาดแหลมเจริญ ระยอง / BOOKING HOTLE