SATHORN SQUARE Vertical Fun Run 2018
Presented by GOLDEN VENTURES REIT
 ENG
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (BTS ช่องนนทรี)


          กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ Sathorn Square Vertical Fun Run 2018 จัดขึ้นโดย Golden Ventures REIT  ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยการบริหารภายใต้บริษัทในเครือ “โกลเด้นแลนด์”  โดยมีนโยบายในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม และส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนทำงาน กิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนทำงานให้หันมาออกกำลังกายเป็นลักษณะนิสัย
 
          Sathorn Square Vertical Fun Run 2018 presented by Golden Ventures REIT เป็นกิจกรรมการวิ่งสำหรับคนทำงานยุคใหม่ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขันแพ้ชนะเป็นสำคัญ แต่มีทั้งความสนุกสนานจากการออกกำลังกายและกิจกรรมพิเศษมากมายภายในงาน การวิ่งครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากงานวิ่งเพื่อสุขภาพ SATHORN SQUARE: VERTICAL FUN RUN 2015 ซึ่งได้จัดมาต่อเนื่อง 2 ปี ในปี 2014-2015 และ Double Towers Vertical Fun Run 2016 ในปีนี้ทางผู้จัดได้เพิ่มความพิเศษด้วยการเพิ่มประเภทการวิ่งเพื่อความท้าทายยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดแข่งขันวิ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก Fun Run เป็นการวิ่งแนวราบ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร พร้อมวิ่งขึ้นอาคารสาทรสแควร์อีก 40 ชั้น ประเภทที่สอง Fun Run Plus เป็นการวิ่งแนวราบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร พร้อมวิ่งขึ้นอาคารสาทรสแควร์อีก 40 ชั้น ตลอดงานผู้เข้าร่วมวิ่งจะสนุกเพลิดเพลินกับจัดกิจกรรมพิเศษจากการออกร้านของผู้สนับสนุน ทั้งนี้คณะผู้จัดจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับ มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
You tube 2014

Youtube 2015

ประเภทการแข่งขัน

 ประเภท Fun Run ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร พร้อมวิ่งขึ้นอาคารสาทรสแควร์ 40 ชั้น
 ประเภท Fun Run Plus ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร พร้อมวิ่งขึ้นอาคารสาทรสแควร์ 40 ชั้น

กำหนดการจัดงาน
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซด์  www.jogandjoy.com
 
วันจันทร์ที่ 3 – วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 (รอบแรก)
10.00 – 16.00 น. เปิดโต๊ะรับสมัคร ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารสาทรสแควร์
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 (รอบสอง)
10.00 – 16.00 น. เปิดโต๊ะรับสมัคร ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารสาทรสแควร์
 
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
10.00 - 17.00 น. ผู้สมัครรายงานตัว รับเสื้อ เบอร์ประจำตัวและอุปกรณ์บันทึกเวลาแข่งขัน ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารสาทรสแควร์กำหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่
28 ตุลาคม 2561 (วันแข่งขัน)
5.30 น.   พิธีเปิดงาน
5.50 น.   กิจกรรมเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการแข่งขัน (Warm Up) นำโดย Fitness First
6.00 น.   ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน Sathorn Square Vertical Fun Run 2018 ทั้งสองประเภท (3.2 km. และ 1.8 km. + 40 fl.)
7.00 น.   กิจกรรมผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการแข่งขัน (Cool Down) นำโดย Fitness First
7.30 น.   พิธีมอบรางวัล และจับรางวัลผู้โชคดี
 
อุปกรณ์บันทึกเวลาแข่งขัน
ในวันลงทะเบียน เมื่อผู้สมัครได้รับอุปกรณ์บันทึกเวลาแข่งขันแล้ว ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยนำอุปกรณ์บันทึกเวลาไปตรวจสอบกับเครื่องตรวจสอบที่ได้เตรียมไว้ที่จุดลงทะเบียน
*หมายเหตุ : ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกเวลา และเบอร์วิ่งของบุคคลอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎการแข่งขันรางวัล และของที่ระลึก*
  • ผู้สมัครและเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
ประเภท Fun Run (1.8 km. + 40 fl.)
 ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 6 เดือน จาก Fitness First
 ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 2 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 3 เดือน จาก Fitness First
 ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 3 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 1 เดือน จาก Fitness First

ประเภท Fun Run Plus (3.2 km. + 40 fl.)
 ผู้ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- เงินรางวัล มูลค่า 6,000 บาท
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 6 เดือน จาก Fitness First
 ผู้ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 2 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- เงินรางวัล มูลค่า 4,000 บาท
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 3 เดือน จาก Fitness First
 ผู้ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 3 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 1 เดือน จาก Fitness First

หมายเหตุ
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการออกกำลังกายของคนทำงานและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้จัดงานจึงขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลชนะการแข่งขันอันดับที่ 1, 2 และ 3 ประเภท Fun Run (1.8 km. + 40 fl.) และประเภท Fun Run Plus (3.2 km. + 40 fl.) ทั้งชายและหญิงให้แก่นักวิ่งสมัครเล่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการวิ่งแบบจับเวลาในการแข่งขันรายการอื่นมาก่อน

 ผู้ชนะรางวัลแต่งกายแฟนซี
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท *เฉพาะนักวิ่งที่วิ่งถึงเส้นชัยเท่านั้น
 
หมายเหตุ
- ภายในงานยังมีการจับรางวัลพิเศษ Lucky Drew อีกมากมาย
- ผู้โชคดีจากการจับรางวัลจะต้องอยู่ในบริเวณงาน ณ เวลาจับรางวัลเท่านั้น
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์พนักงานโกลเด้นแลนด์ และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมชิงและรับรางวัล Lucky Draw ในกิจกรรมครั้งนี้ได้

 


T-Shirt SIZE for all Participants
SIZE MALE/FEMALE
SS 34 inch
S 36 inch
M 38 inch
L 40 inch
XL 42 inch
2XL 44 inch
3XL 46 inch
4XL 48 inch
Can not change size later
Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งกับเรา

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ PayJogAndJoy.com
ระบบการรับสมัคร จะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง
โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้
การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง
เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ
ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม
Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

  *** ปัญหาที่พบบ่อย ***  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ
แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร *(ผิดขั้นตอน)
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment
ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครไม่ได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ
วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้ากรอกใบสมัคร)
จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา 
 โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com
มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ อีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหาอาจใช้ระยะเวลานานสมัครวิ่ง online ด้วยระบบ PayJogAndJoy

ก่อนลงทะเบียนออนไลน์ ผู้สมัครควรเตรียมข้อมูลของนักวิ่งให้ครบถ้วน เช่น ชื่อภาษาอังกฤษ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport ไซต์เสื้อ, กรุ๊ปเลือด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล 
การชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที่
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ภายใน 3-5 วันทำการ และระบบจะส่งอีเมลแจ้งการลงทะเบียนสมบูรณ์ ฉบัยสุดท้ายไปอีกครั้ง

Project Image

Registration Closed
ลงทะเบียนปิดแล้ว

 

Project Image

Confirm Payment / ส่งรูปภาพใบโอนเงิน

เฉพาะโอนเงินทางธนาคาร Bank Transfer เท่านั้น
(จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ)

 

Project Image

Check Status / ตรวจราชื่อ-สถานะการจ่ายเงิน

เฉพาะสมาชิก PayJogAndJoy หรือ ผู้สมัคร
* ไม่สมัครด้วยตนเอง ตรวจสอบไม่ได้ *