กรมเสมียนตรา 110 ปี ฮาล์ฟมาราธอน

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ถนนกัลยาณไมตรี ข้างกระทรวงกลาโหม
ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ


 ENG

 
หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ย่อมสร้างให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุข สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการสร้างให้บุคคลมีสุขภาพร่างกายที่ดี ในปัจจุบันการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยมของคนไทยและคนทั่วโลกและพบเห็นได้ทุกวันคือ “การวิ่งเพื่อสุขภาพ” เนื่องจากเป็นการออกกำลังกายที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเกินไป กรมเสมียนตรา ตระหนักในการมีสุขภาพที่ดีของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนโดยทั่วไป จึงได้จัดโครงการวิ่ง “กรมเสมียนตรา 110 ปี ฮาล์ฟมาราธอน” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักในการดูแลและรักษาสุขภาพ เกิดความรักและชอบออกกำลังกาย
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ กำลังพล ครอบครัว และประชาชนโดยทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2.เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลของกรมเสมียนตรา ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย
3.เพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4.เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความใกล้ชิดกันระหว่าง หน่วยงานทหารกับประชาชน โดยใช้กิจกรรมการวิ่งออกกำลังกายเป็นสื่อ
ประเภทการแข่งขัน / DISTANCE RUNNING

 HALF MARATHON 21.1 KM. เวลาปล่อยตัว 03.30 น. (Cut Off 3.30 ขั่วโมง)
ค่าสมัคร 800 บาท, จำนวนรับสมัคร 500 คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

 MINI MARATHON 10.5 KM. เวลาปล่อยตัว 04.25 น. 
ค่าสมัคร 500 บาท, จำนวนรับสมัคร 1,000 คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40 ปีขึ้นไป

 FUN RUN 5 KM. เวลาปล่อยตัว 04:25 น. 
ค่าสมัคร 400 บาท, จำนวนรับสมัคร 800 คน.
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน
START TIME / เวลาปล่อยตัว

03.30 น. Half Marathon Cut Off 07.00 น. (3.30 ชั่วโมง)
04.25 น. Mini Marathon Cut Off 07.00 น.
04.25 น. Fun Run Cut Off 07.00 น.

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21.1 KM 10.5 KM 5 KM
ถ้วยรางวัล Over All  ชาย และ หญิง - -
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ Over All 1-5 -
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip -
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
       


CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับชนะ
Half Marathon
กลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 4 - 2,000 บาท
อันดับที่่ 5 - 1,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ RUNNING SHIRT SIZE (เสื้อกล้าม)
สำหรับผู้สมัคร Half Marathon 21K และ Mini Marathon 10K
 T-SHIRT SIZE (เสือคอกลม)
สำหรับผู้สมัครในประเภท Fun Run 5K เท่านั้น
SIZR MALE FEMALE
SS 34 inch 32 inch
S 36 inch 34 inch
M 38 inch 36 inch
L 40 inch 38 inch
XL 42 inch 40 inch
2XL 44 inch 42 inch
3XL 46 inch -NO-
4XL 48 inch -NO-

* Can not change size later. / ผู้สมัครเลือกไซส์เสื้อได้ แต่ไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้
* สถานที่จอดรถในเช้าวันแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


กำหนดวันรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips Timing
 

วันเสาร์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 10.00 น.- 18.00 น.)
@ถนนด้านทิศเหนือ กระทรวงกลาโหม (ถนนด้านศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร)

หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน
หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สนง. โทร.02-721-6009
รองผู้อำนวยการกองสวัสดิการ กรมเสมียนตรา
พันเอก อนุชา เจียมจรรยา โทร.098-392-5845, 081-311-2650Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ PayJogAndJoy.com
ระบบการรับสมัคร จะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง

โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง
เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้ากรอกใบสมัคร) จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 สมัคร Online ผ่านระบบ PayJogAndJoy

 การชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที่
 สมัครแล้วไม่โอนเงิน ถือว่าสละสิทธ์ / โอนเงินแล้ว ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
 ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ภายใน 3-5 วันทำการ และระบบจะส่งอีเมลแจ้งการลงทะเบียนสมบูรณ์ ฉบับสุดท้ายไปอีกครั้ง

Project Image

 ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว blush
13/2/2019
T.02-721-6009

Project Image

Confirm Payment / ส่งรูปภาพใบโอนเงิน

Bank Transfer only (Credit Card no Confirm)
เฉพาะโอนเงินทางธนาคาร Bank Transfer เท่านั้น

 

Project Image

Check Status / ตรวจรายชื่อ-สถานะการจ่ายเงิน

Member PayJogAndJoy only
ไม่สมัครด้วยตนเอง ตรวจสอบไม่ได้

 จองโรงแรม / BOOKING HOTEL
ใกล้สถานที่จัดงาน 
(์Near Wat Phra Kaew)