การสมัครวิ่งไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วน

คม-ชัด-ลึก วิ่งลอยฟ้า มินิมาราธอน
@สะพานภูมิพล ๒


วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ณ สวนสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก
เชิงสะพานภูมิพล 2, ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

 ENG
ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10.5 KM

ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน ค่าสมัคร 600 บาท
Timing chips Systems (Chips start)
Cut Off 1.30 ชั่วโมง นับจากนักวิ่ง Wave สุดท้าย ออกจากจุดสตาร์ท
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี 16-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50 ขึ้นไป
60 ขึ้นไป  

FUN RUN 5 KM

ปล่อยตัวเวลา 05.15 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน ค่าสมัคร 400 บาท

ชาย / หญิง
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 10K 5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 -
เงินรางวัล Over All 1-5 -
เสื้อที่ระลึก
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip -
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่ม


T-Shirt Size

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL
ชาย 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
หญิง 32" 34" 36" 38" 40" 42" -


REGISTRATION FEES/ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร จำกัดจำนวน
 MINI MARATHON 600 บาท 1,000 คน
 FUN RUN 400 บาท 400 คน
* ส่งเสื้อ+BIB ทาง Kerry Express 65 บาท/คน สมัครก่อน 31 ต.ค.
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 23-24 พ.ย. 63
CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
OVER ALL 10K
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 10,000 บาท
อันดับที่ 2 8,000 บาท
อันดับที่ 3 6,000 บาท
อันดับที่ 4 4,000 บาท
อันดับที่ 5 2,000 บาท
หมายเหตุ :
*นักวิ่งที่ได้รับเงินรางวัลในกลุ่ม Over All อันดับ 1-5 ชายและหญิง จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุโดยอัตโนมัติ
*ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


Running New Normal
ภายในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
 
► ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ และไม่เคยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในรอบ 14 วัน นับถึงวันวิ่ง
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 1,200 คน
ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
 การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave ตามเพศ ตามกลุ่มอายุ ตามระยะทาง (จะแจ้งให้ทราบใน BIB)
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
 ห้ามการซื้อ-ขาย BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครโดยเด็ดขาด
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง *(พิธีกรจะแจ้งให้ถอด)
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในเช้าวันแข่งขัน
 มินิมาราธอน 10.5 กม. จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลการแข่งขันตาม Chips Timing

 การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งใน BIB
 ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่าที่กำหนด
 หลังวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว นักวิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบนเว็บไซต์
 นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขัน ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน
 บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุดเท่านั้น
 การรับถ้วยรางวัล จะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางเข้าเส้นชัย และตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวทีเส้นชัย


กำหนดวันรับ
เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip Timing


วันเสาร์ที่ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-17.00 น. ณ Big C สำโรง 2 (Jumbo)  ถ.สุขุมวิท  (เลยแยกปู่เจ้าสมิงพราย 200 เมตร)
โปรดนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่


* * * * * * * * * * *
ไม่มีการรับ เสื้อ-BIB-Chips ในเช้าวันแข่งขัน

 

JOG&JOY โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098 824 1317, 086 391 8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run


​​


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย
หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้

การสมัครวิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลกมีความเสี่ยง
หากมีคำสั่งจาก ศบค. หรือภาครัฐ ห้ามดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน-เวลา ที่กำหนด หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับรูปแบบในการจัดงาน หรือเลื่อนกำหนดวันจัดงาน และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัคร


สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินและหลักฐานการโองเงินเข้าระบบภายใน 3 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


- ปิดรับสมัครแล้ว -
ยืนยันรูปการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครด้วยบัตรประชาชนConducted by