การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วน

12 AUGUST HALF MARATHON 2019
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ

 ENG

You tube 2018

 

Youtube 2017

 

ประเภทการแข่งขัน
HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัวเวลา 03.30 น. Cut off Time 7.00 น. (3.30 ชั่วโมง)
Timing chips Systems รับสมัคร 2,200 คน
ค่าสมัคร 800 บาท 24 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10.5 Km.
ปล่อยตัวเวลา 04.30 น. Cut off Time 6.30 น. (2 ชั่วโมง)
Timing chips Systems รับสมัคร 3,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท 24 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-39 ปี อายุ 16-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป

FUN RUN 6 Km.
ปล่อยตัวเวลา 04.45 น. รับสมัคร 1,500 คน
ค่าสมัคร 400 บาท 24 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอาย ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

WALK-RUN 2.5 Km.
ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. รับสมัคร 800 คน
ค่าสมัคร 400 บาท 24 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562

ประชาชนทั่วไป ชาย ประชาชนทั่วไป หญิง
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS 21K 10K 6K 2.5K
ถ้วยพระราชทานฯ (นักวิ่งไทย) 1 ชาย/หญิง 1 ชาย/หญิง - -
ถ้วยพระราชทานฯ ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด
ถ้วยรางวัล 1-5 1-3 - -
เงินรางวัล 1-5 ทุกลุ่ม 1-3 ทุกกลุ่ม - -
เสื้อวิ่ง
เสื้อ Finisher21K - - -
เหรียญผู้พิชิต
Timing chips - -
ประกาศเกียรติบัตร - -
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่ง
ดอกมะลิ

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งนานาชาติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ใช้ Timing chip จับการแข่งขัน 21K/10K เวลาเริ่มต้นนับจาก
Gun start
3. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด
4. ผู้ได้รับเงินรางวัล ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง / Passport ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ต่อคณะกรรมการ
5.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
6.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
7.รายการแข่งขันนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการซื้อขาย BIB ต่อ การนำ BIB ของผู้สมัครอื่นมาร่วมวิ่ง ไม่สามารถแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้สมัครได้ นักวิ่งต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย/หญิง

ประเภท/อันดับที่ 1 2 3 4 5
HALF MARATHON 6,000.- 5,000.- 4,000.- 3,000.- 2,000.-
MINI MARATHON 3,000.- 2,000.- 1,000.- - -
นักวิ่งที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ  

กำหนดวันรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
EXPO DAY

 

10-11 สิงหาคม 2562 
เวลา 10.00-20.00 น. 
ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา


ผู้สมัครทุกคน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้าการรับสมัคร Online บนโทรศัพท์มือถือ
หรือ Passport และเลขที่ Order No ไปติดต่อขอรับ หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน-เสื้อที่ระลึก-Timing chips

ไปรับแทนคนอื่นผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่งทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY โทร. 097-095-8434, 084-098-7079, 02-721-6009

ข้อควรทราบ ก่อนสมัครวิ่งออนไลน์ กับ JogAndJoy.Run

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลและเลขที่บัตรประชาชน ของนักวิ่ง มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ ใส่ Username และ Password คลิกเข้าสู่ระบบ เลือกรายการวิ่ง-เลือกระยะทางวิ่ง-เลือดไซต์เสื้อ-เลือกการชำระเงิน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

สอบถามปัญหา-ต้องการคำแนะนำในการสมัคร โทร.02-721-6009 (09.00-17.00 น.) จันทร์-ศุกร์ หรือ อีเมล : cs@jogandjoy.run

 

 

สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run
blush Sold Out / ปิดรับสมัครแล้ว blush


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง