ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


 Admincourt-Siriraj
Walk&Run 2019


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
ณ ศาลปกครอง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ถนนแจ้งวัฒนะ)


 ENG

 การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า 
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน


 

หลักการและเหตุผล

          เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้กิจกรรม “ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมุ่งหมายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคร่วมสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
๒. เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๓. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายและเงินบริจาคร่วมสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง ส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยและสุขภาวะที่ดีมีความสุข

Youtube


ประเภทการแข่งขัน
 
 มินิมาราธอน / MINI MARATHON ระยะทาง 10.5 กม.
เวลาปล่อยตัว 05.30 น. ค่าสมัคร 500 บาท/คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
- ชาย  : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป 
- หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 2,000 คน

 เดิน-วิ่ง / FUN RUN ระยะทาง 5 กม.
เวลาปล่อยตัว 05.45 น. ค่าสมัคร 500 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,700 คน


 VIP (เลือกวิ่งระยะทาง 10.5 กม. หรือ 5 กม.)
เวลาปล่อยตัว 05.30 หรือ 05.50 น. ตามระยะที่ลงวิ่ง ค่าสมัคร 1,000 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 300 คน

 


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / อื่นๆ

ITEMS 10.5K 5K VIP 5K
ถ้วยรางวัล ทุกกลุ่มอายุ อันดับ 1-5 - -
เสื้อที่ระลึก เสื้อคอกลม เสื้อคอกลม เสื้อโปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน (สมัครล่วงหน้า)
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่งขัน

T-Shirt Size (เสื้อคอกลม) สำหรับผู้สมัคร มินิมาราธอน และ ฟันรัน
Polo-Shirt Size (เสื้อโปโล) สำหรับผู้สมัครในประเภท VIP

SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
MALE 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch 46 inch 48 inch 50 inch
FEMALE 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch - - -
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. สมัครแล้ว ไม่มีการคืนเงิน ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย BIB ห้ามเปลี่ยนชื่อผู้สมัคร
3. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
4.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
5.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

* รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY wink

 
การบริการ
 บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
 มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
 มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
 สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน ฟรี. กว่า 1,500 คัน มีป้ายและเจ้าหน้าที่โบกในเช้าวันแข่งขัน

 

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภท/ระยะทาง ค่าสมัคร จำนวนรับสมัคร
 MINI MARATHON 10.5 km 500 บาท 2,000 คน
 FUN RUN 5 km 500 บาท 1,700 คน
 VIP (5 km/10 km) 1,000 บาท 300 คน
laugh ส่งเสื้อ+เบอร์วิ่ง (BIB) ทาง Kerry 65 บาท/คน ต้องสมัครภายใน 10 มิ.ย. 62
wink ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง)
wink การจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง จะเริ่มทยอยส่ง 10-20 กรกฎาคม 2562

wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

ผู้สมัครที่ไม่เลือกการส่งทางไปรษณีย์ สามารถรับได้ ณ สำนักงานศาลปกครอง ดังนี้
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 04.00-05.15 น.
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือ หลักฐานการสมัคร Order No หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***


บริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทาง Kerry ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
และต้องสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 10-20 กรกฎาคม 2562
ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน


JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ งดโทร
E-mail: cs@JogAndJoy.run

ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ONLINE เป็นครั้งแรก อีเมล และ หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครเพราะในการตรวจสอบรายชื่อหรือข้อมูล จะต้องใช้เลขบัตรประชาชน ที่ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

ผู้สมัครต้องจดจำ Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

สมัครแล้ว แต่ไม่โอนเงิน หรือโอนแล้ว แต่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 5 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) ของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร หรือบัตรเครดิต เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ไม่สามารถรับเอกสารได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

ผู้สมัครคีย์หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบถ้วน เมื่อเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ ก็ไม่สามารถหาข้อมูลของผู้สมัครได้

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่
E-mail :
cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านโดยตรง 

 

สมัคร Online ผ่านระบบใหม่ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


blush sold out / ปิดรับสมัครแล้ว blush
ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง