ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล


Amarin Run Save the sea

(ก้าวนี้เพื่อทะเล)

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
ณ สวนพุทธมณฑล


 ENG

 การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า 
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน


 


YouTube 2018 Amarin Run for Kids

 

Click to view youtube


YouTube Amarin Run for Love

 

Click to view youtube

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
  2. เพื่อเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ลูกค้า ทุกเพศทุกวัย ให้มีความสุขและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
  3. นำรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งมอบให้ องค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง
ประเภทการแข่งขัน
DISTANCE RUNNING

 
 HALF MARATHON 21.1 Km.
เวลาปล่อยตัว 05.00 น. ค่าสมัคร 750 บาท/คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
- ชาย  : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป 
- หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
* จับเวลาด้วย Timing chips
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,000 คน


 MINI MARATHON 10 Km.
เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร 600 บาท/คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
- ชาย  : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50-ปีขึ้นไป 
- หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 2,500 คน

 FUN RUN 5 Km.
เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร 500 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,500 คน

 

ถ้วยรางวัล/เสื้อที่ระลึก/เงินรางวัล/เหรียญผู้พิชิต/อื่นๆ

ITEMS 21.1 K 10 K 5 K
ถ้วยรางวัล ทุกกลุ่มอายุ อันดับ 1 อันดับ 1 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ 1-3 ทุกลุ่มอายุ -
เสื้อที่ระลึก เสื้อแขนกุด เสื้อแขนกุด เสื้อแขนกุด
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing Chips/ประกาศเกียรติบัตร - -
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
ลุ้นจับรางวัล Lucky Draw หลังการวิ่ง

CASH PRIZES / เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน ทุกกลุ่มอายุ

ประเภทระยะทาง
อันดับ
HALF MARATHON
ชาย / หญิง
MINI MARATHON
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 8,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 2 6,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 3 4,000 บาท 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. สมัครแล้ว ไม่มีการคืนเงิน ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย BIB ห้ามเปลี่ยนชื่อผู้สมัคร
3. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
4.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
5.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

* รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY wink

 
การบริการ
 บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
 มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
 มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
 สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน ฟรี. กว่า 1,000 คัน มีป้ายและเจ้าหน้าที่โบกในเช้าวันแข่งขัน

 

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 HALF MARATHON 21.1 Km. 750 บาท 1,000 คน
 MINI MARATHON 10 Km. 600 บาท 2,500 คน
 FUN RUN 5 Km. 500 บาท 1,500 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express 65 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 15 มิ.ย. 2562
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง)
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

ผู้สมัครที่ไม่เลือกการส่งทางไปรษณีย์ สามารถรับได้ดังนี้
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 (เวลา 13.00 - 18.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน ลานจอดรถด้านสำนักพระพุทธศานา พุทธมณฑล
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือ หลักฐานการรับของผู้สมัคร หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***


บริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
และต้องสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 5-16 สิงหาคม 2562
ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน


JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ งดโทร
E-mail: cs@JogAndJoy.run


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 HALF MARATHON 21.1 Km. 750 บาท 1,000 คน
 MINI MARATHON 10 Km. 600 บาท 2,500 คน
 FUN RUN 5 Km. 500 บาท 1,500 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express 65 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 15 มิ.ย. 2562
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง)
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ONLINE เป็นครั้งแรก อีเมล และ หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครเพราะในการตรวจสอบรายชื่อหรือข้อมูล จะต้องใช้เลขบัตรประชาชน ที่ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

ผู้สมัครต้องจดจำ Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

สมัครแล้ว แต่ไม่โอนเงิน หรือโอนแล้ว แต่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 5 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) ของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร หรือบัตรเครดิต เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ไม่สามารถรับเอกสารได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

ผู้สมัครคีย์หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบถ้วน เมื่อเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ ก็ไม่สามารถหาข้อมูลของผู้สมัครได้

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่
E-mail :
cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านโดยตรง 

 

สมัคร Online ผ่านระบบใหม่ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


เปิดรับสมัคร (เริ่ม 15/3/2019)
ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง

จองโรงแรม / BOOKING HOTEL
ใกล้สถานที่จัดงาน พุทธมณฑล (หน้า มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)