การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า 
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน


บางกอก 21 เค พาร์ครัน 2019 (ครั้งที่ 4)
BANGKOK 21K PARK RUN 2019


วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙
เส้านทางวิ่ง สวนหลวง ร.๙-บึงหนองบอน


 ENG


กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips / สมัครเพิ่มเติม

 

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 (11.00-18.00 น.)
ณ ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 หน้าร้านเครื่องสำอาง BEAUTRIUM (ฝั่งโลตัส)
โทร. 086-391-8434

โปรดนำรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่นผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009กว่าจะถึงวันนี้

          หลายปีที่ผ่านมา JOG&JOY ได้พัฒนาได้บุกเบิกและพัฒนาสนามวิ่งฮาล์ฟมาราธอนในสวนหลวง ร.๙ ขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2016 เพื่อสร้างให้เป็นสนาม ในสวน-ในกรุงเทพมหานคร จากสนามวิ่ง Reebok 14K ติดต่อกันหลายปี และเปลี่ยนชื่อรายการเป็น M Sport 14K  จัดต่อเนื่องมา 5 ปี JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันได้พัฒนาปรับปรุงรายการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประเภทระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลมากกว่าเดิม ปรับเปลี่ยนมาเป็น “สิงห์บางกอก 21เค พาร์ครัน” อีก 3 ปี  ซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละปี สนามวิ่งรายการนี้ ก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสลับสับเปลี่ยนไป โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สาธารณะกุศล


วัตถุประสงค์

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ
2.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Thailand Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ
3.เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร
4.นำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “โครงการขับขี่ปลอดภัย สน.อุดมสุข”

 


Presented by
Supporter By

                                


Conducted byYouTube 2018

 

YouTube 2017

 

ประเภทการแข่งขัน

Project Image

ปล่อยตัว 05.15 น.
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
รับสมัคร 1,000 คน

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย
18-29 ปี
 30-39 ปี
 40-49 ปี
50-59 ปี
 60 ปีขึ้นไป

การแบ่งกลุ่มอายุ หญิง
18-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี 
50 ปีขึ้นไป

 

Project Image

ปล่อยตัว 05.50 น.
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
รับสมัคร 1,200 คน

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย
ไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
 30-39 ปี
 40 ปีขึ้นไป

การแบ่งกลุ่มอายุ หญิง
ไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
40 ปีขึ้นไป

 

Project Image

ปล่อยตัว 06.00 น.
ค่าสมัคร 450 บาท
Non Timing chips Systems
รับสมัคร 300 คน

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21.1K 10.5K 5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ Over All 1-5 -
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม
เสื้อ Finisher 21K - -
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip -
เป้อเนกประสงค์ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
       


CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 4 - 2,000 บาท
อันดับที่ 5 - 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Running-Shirt Size (เสื้อกล้าม)
สำหรับผู้สมัคร ทุกคนทุกระยะทาง

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
MALE 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch 46 inch 48 inch 50 inch
FEMALE 32 inch 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch - - -

กติกาการแข่งขัน
สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ Timing chips ไม่อ่าน หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือ การนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
 บริการน้ำดื่ม-เครื่องดื่มเกลือแร่ ผลไม้ในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.30 น.

 


ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
ลานประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 400 คัน *เต็มภายใน 20 นาที
ลานในซอยเลยประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 50 คัน
ลาน Big C หน้าสวนหลวง จำนวน 120 คัน
ลานประตู 1 (ราชาวดี) จำนวน 200 คัน
ซอย 28 จำนวน 200 คัน
ลานประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 300 คัน
ลานสนามเทนนิส เข้าประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 100 คัน
ลานประตู 5 (มณฑารพ ซอย 55) 500 คัน (ประตูตลาดเดิม)

 


Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง ค่าสมัคร รับสมัคร
 HALF MARATHON 21.1 กม. 800.- 1,000 Slots
 MINI MARATHON 10.5 กม. 500.- 1,200 Slots
 FUN RUN 5 กม. 450.- 300 Slots
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


สมัคร Online ผ่านระบบใหม่ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


ปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม / โอนเงินวันสุดท้าย 26 สิงหาคม
ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง