การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน


ยกเลิกการจัดการแข่งขัน
Bangkok 21K2020 Park Run
(24 พฤษภาคม 2563)


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid19 ได้กระจ่ายไปทั่วโลก
รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก. บริหารราชการแผ่นดินในสถาการณ์ฉุกเฉินมาใช้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยมีการประกาศห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ
ครอบคลุมไปถึงห้ามจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการชุมนุมของนักกีฬาจำนวนมาก นั้น
คณะกรรมการจัดงานวิ่ง Bangkok 21K2020 Park Run (24 พฤษภาคม 2563)
จึงขอยกเลิกการจัดงานและคืนเงินให้กับผู้สมัครล่าวหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงิน
โปรดเข้าไปเขียนรายละเอียดการของเงินค่าสมัครคืนตามลิ้งด้านล่าง
ภายในวันที่ 10 พฤศภสคม 2563
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะโอนคืนภายในวันที่ 20 พฤศภาคม 2563

ผู้สมัครที่จ่ายค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะยกเลิกและคืนค่าสมัครกลับคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตของผู้สมัคร
ผ่าน PayPal โดยอัตโนมัติ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ
สายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
JOG&JOY
25 เมษายน 2563
บางกอก 21K พาร์ครัน 2020

- ครั้งที่ 5 -

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙
เส้านทางวิ่ง สวนหลวง ร.๙-บึงหนองบอน


 ENG


Reservation status search by Passport
ค้นหาสถานะการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง


Presented by
Supporter By

                     


Conducted byกว่าจะถึงวันนี้

          หลายปีที่ผ่านมา JOG&JOY ได้พัฒนาได้บุกเบิกและพัฒนาสนามวิ่งฮาล์ฟมาราธอนในสวนหลวง ร.๙ ขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2016 เพื่อสร้างให้เป็นสนามวิ่งในสวน ในกรุงเทพ จากการจัดสนามวิ่ง 14K ติดต่อกันกว่า 9 ปี เราได้พัฒนาปรับปรุงรายการแข่งขันนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประเภทระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลมากกว่าเดิม ปรับเปลี่ยนมาเป็น “บางกอก 21เค พาร์ครัน” อีก 3 ปี  ซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละปี สนามวิ่งรายการนี้ ก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสลับสับเปลี่ยนไป โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สาธารณะกุศล


วัตถุประสงค์

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ
2.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Thailand Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ
3.เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร
4.นำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการสาธารณะกุศล


 


YouTube 2018

 

YouTube 2019

 ประเภทการแข่งขัน
HALF MARATHON 21.1 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.15 น. Cut Off 3.50 ชั่วโมง (08.45 น.)
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น. Cut Off 1.30 ชั้วโมง (07.20 น.)
รับสมัครจำนวน 1,200 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ขาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป

FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน
ค่าสมัคร 450 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขันถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21.1K 10.5K 5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ Over All 1-5 -
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม
เสื้อ Finisher 21K - -
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip -
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
       CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 4 - 2,000 บาท
อันดับที่ 5 - 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Running-Shirt Size (เสื้อกล้าม)
สำหรับผู้สมัคร ทุกคนทุกระยะทาง

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
MALE 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch 46 inch 48 inch 50 inch
FEMALE 32 inch 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch - - -


กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 (11.00-18.00 น.)
ณ ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 หน้าร้านเครื่องสำอาง BEAUTRIUM (ฝั่งโลตัส)
โทร. 086-391-8434


โปรดนำรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดง
* รับแทนคนอื่น ผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร *
สำนักงาน JOG&JOY โทร. 02-721-6009 (09:00-17:OO น. จันทร์-ศูกร์)


รายการนี้ มีการจัดส่ง (เสื้อ+BIB+Chips+Goodie Bag) ทาง Kerry Express
โดยผู้สมัครต้องจ่ายค่าส่งเพิ่ม 65 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 25 เมษายน 2563
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 13-15 พ.ค. 63


กติกาการแข่งขัน
สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ Timing chips ไม่อ่าน หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือ การนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
 บริการน้ำดื่ม-เครื่องดื่มเกลือแร่ ผลไม้ในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 09.00 น.

 


ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
-ลานประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 400 คัน *เต็มภายใน 20 นาที
-ลานในซอยเลยประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 50 คัน
-ลาน Big C หน้าสวนหลวง จำนวน 120 คัน
-ลานประตู 1 (ราชาวดี) จำนวน 200 คัน
-ลานประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 300 คัน
-ลานสนามเทนนิส เข้าประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 100 คัน
-ลานประตู 5 (มณฑารพ ซอย 55) 500 คัน (ประตูตลาดเดิม)

 


Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง ค่าสมัคร รับสมัคร
 HALF MARATHON  800.- 1,000 Slots
 MINI MARATHON 500.- 1,200 Slots
 FUN RUN 450.- 300 Slots
ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express 65 บาท/คน สมัครก่อน 15 เม.ย. 63
wink ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งโดย Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 15-17 พ.ค. 63
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนด- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้