ขออภัย

  ปิดรับสมัครแล้ว  
ผู้สมัครชำระเงินและส่งหลักฐานเข้าระบบ
วันสุดท้าย 9 กันยายน 2562 (24.00 น.)

BATMAN PATTAYA NIGHT RUN

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
@Terminal 21 Pattaya

 ENGกำหนดวันรับ RACE PACK

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
เวลา 11.00-21.30 น.
ณ ลานหน้าบันใดเลื่อน ชั้น G, Terminal 21 Pattaya


ผู้สมัครทุกคน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้าการรับสมัคร Online บนโทรศัพท์มือถือ
หรือ Passport และเลขที่ Order No ไปติดต่อขอรับ หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน-เสื้อที่ระลึก-Timing chips

ไปรับแทนคนอื่นผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่


บริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips-Goodie Bag ทาง Kerry Express
ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
ต้องสมัครภายใน 15 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
การจัดส่งทาง Kerry จะเริ่มส่ง 1-10 กันยายน 2562
ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน


JOG&JOY Tel. 097-095-8434, 084-098-7079มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ กับการรวมตัวของบรรดาเหล่าแฟนๆ Batman อัศวินรัตติกาล! สวมผ้าคลุม หยิบหน้ากาก แล้วออกมาพบกัน ในวันที่ 21 กันยายนนี้  ซึ่งทาง DC Comics ได้กำหนดให้เป็น Batman's Day เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 80 ปีของBatman พร้อมกันทั่วโลก! พิเศษในปีนี้ทาง DC Superhero Store ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ได้จัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "Batman Pattaya Night Run" ขึ้น ให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Batman Run Series ที่จะจัดพร้อมกันในอีกหลายประเทศทั่วโลก ร่วมสมัครและเฉลิมฉลองไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี เมืองพัทยา

โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Event Tourism) เป็นสื่อ
2. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่ง
3. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีของBatman พร้อมกันทั่วโลก

4. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ มูลนิธิ-หน่วยงาน อันเป็นสาธารณะกุศล
 


Youtube Terminal 21 Pattaya


​​


ประเภทการแข่งขัน
BEACH RUN 6 KM.
ปล่อยตัวเวลา 22.00 น. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
Timing chips Systems รับสมัครจำนวน 2,500 คน
ค่าสมัคร 880 บาท, วันนี้-5 กันยายน 2562

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป


BEACH RUN 3 KM.
ปล่อยตัวเวลา 22.00 น. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
Timing chips Systems รับสมัครจำนวน 1,500 คน
ค่าสมัคร 880 บาท, วันนี้-5 กันยายน 2562

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน

ประกาศเปลี่ยนเส้นทางวิ่ง
เนื่องจากเมืองพัทยามีการปิดผิวจราจรถนนสายชายหาดฝั่งพัทยาใต้ เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พร้อมกับโครงการนำสายไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงดิน ตั้งแต่เดือน 22 กรกฏาคม-13 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มีความจำเป็นต้องปิดถนนเพื่อขุดเจาะพื้นผิวถนนก่อสร้างหลายจุด อันมีผลทำให้การจราจรบนถนนเลียบชายหาด-ถนนสาย 2 คับแคบลง เพื่อความปลอดภัยของนักวิ่ง คณะกรรมการจัดงานวิ่ง Batman Pattaya Night Run และเมืองพัทยา จึงขอเปลี่ยนเส้นทางวิ่งไปเป็นวิ่งบนชายหาดพัทยา ตามวันเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ 23/7/2019

 


Race Pack 3 Collections

ผู้สมัครทุกคนทุกระยะทาง เลือกเสื้อได้ 1 แบบ ตอนสมัคร online (ระบุแบบที่ต้องการพร้อมขนาด เมื่อดำเนินการสมัครวิ่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้)เลือกส่ง เสื้อ+BIB+Chips+Goodie Bag ทาง Kerry Express
จ่ายค่าบริการเพิ่ม 65 บาท ค่าสมัคร 880 บาท รวมเป็น 945 บาท/คน

 ต้องสมัครภายใน 15 สิงหาคม 2562
 การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
 สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
 การสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้รางวัลเกียรติยศ / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 6KM 3KM
ค่าสมัคร (ถึง 5 ก.ย.) 880 บาท 880 บาท
โล่รางวัล 1-3 -
เงินรางวัล 6K (ทุกลุ่มอายุ)* 1-3 -
เงินรางวัล Fancy Runners* 1-3
เสื้อวิ่ง Exclusive Design
กระเป๋าผ้า Batman
Finisher Medals
Bib (Timing Chips)
ประกาศเกียรติบัตร
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่ง


เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขันในประเภท BEACH RUN 6 KM ทุกกลุ่มอายุ

6KM อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
ชาย 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท
หญิง 5,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

เงินรางวัลประเภทแฟซี
FANCY RUNNERS (DC Cosplay)

ชาย/หญิง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
เงินรางวัล 10,000 บาท 8,000 บาท 5,000 บาท
หมายเหตุ
: ผู้เข้าแข่งขันประเภทแฟนซี ต้องลงสมัครวิ่งประเภท 6K Beach Run หรือ 3K Beach Run โดยแต่งตัว แฟนซี/คอสเพลย์ ในค่าย DC Superhero และต้องแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมประเภทแฟนซีในวันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 20.00-21.30 น. ก่อนปล่อยตัวระยะที่ลงสมัครวิ่ง ผู้เข้าแข่งจะต้องวิ่งไปในเส้นทางวิ่ง แต่ไม่พิจารณาลำดับเข้าเส้นชัย การพิจารณาผลรางวัล ใช้คณะกรรมการพิจารณาตาม Concept

: ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งนานาชาติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ใช้ Timing chip จับการแข่งขันในระยะทาง 6KM และ 3KM เวลาเริ่มต้นนับจาก
Gun start
3. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด
4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, Passport ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ต่อคณะกรรมการ
5.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
6.นักวิ่งต้องติด Bib (หมายเลขประจำตัว) ไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
7.รายการแข่งขันนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการซื้อขาย Bib นอกเหนือจากช่องทาง website การนำ Bib ของผู้สมัครอื่นมาร่วมวิ่ง ไม่สามารถแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้สมัครได้ นักวิ่งต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล


ข้อควรทราบ ก่อนสมัครวิ่งออนไลน์ กับ JogAndJoy.Run

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลและเลขที่บัตรประชาชน ของนักวิ่ง มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ ใส่ Username และ Password คลิกเข้าสู่ระบบ เลือกรายการวิ่ง-เลือกระยะทางวิ่ง-เลือดไซต์เสื้อ-เลือกการชำระเงิน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

สอบถามปัญหา-ต้องการคำแนะนำในการสมัคร โทร.02-721-6009 (09.00-17.00 น.) จันทร์-ศุกร์ หรือ อีเมล : cs@jogandjoy.run

 

 Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


blushปิดรับสมัครแล้ว blush

ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง