การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า 
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน


 
ดาราสมุทร มินิมาราธอน (ครั้งที่ 2)

Darasamutr Mini Marathon
Running to Remember 2019


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา, จังหวัดชลบุรี


 ENG
โรงเรียนดาราสมุทร

          โรงเรียนดาราสมุทรกำเนิดในอาณาบริเวณอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในปัจจุบันย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลจากกรุงเทพฯ ได้สร้างบ้านพักตากอากาศที่อำเภอศรีราชา ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนชื่อว่า“ วิลลาสแตลลา มารีส”คณะภราดาได้มอบหมายให้ครอบครัว คุณยอห์นและคุณอลิซลาร์สันต์ดูแลบ้านหลังนี้ต่อมาท่านทั้งสองได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นคุณประยูรและคุณมณี  สิริสันต์
          คุณประยูรและคุณมณี  สิริสันต์มาอยู่ศรีราชาได้ราว ๒ ปี  ก็รู้จักมักคุ้นกับชาวศรีราชามากขึ้นคุณมณีซึ่งเคยเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มีความคิดจะสอนหนังสือบุตรหลานของชาวบ้านเพื่อเป็นวิทยาทาน ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๗ คุณมณีเห็นว่าชาวบ้านให้ความสนใจมากจำนวนเด็กที่ฝากมาเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเรียนอธิการไมเกิ้ลทราบ   เพื่อขอใช้สถานที่สอนเด็กที่ชาวบ้านนำมาฝากเรียน
          พ.ศ. ๒๔๗๙ คุณประยูรเห็นว่าการสอนหนังสือมีประโยชน์ต่อลูกหลานชาวศรีราชาประกอบกับจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นจึงยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๐พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๔๗๙  ตั้งชื่อตามบ้านพักว่า “โรงเรียนสแตลลามารีส”  อันเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในอำเภอศรีราชา
          พ.ศ. ๒๔๘๐ โรงเรียนดาราสมุทร มีนักเรียน ๔๖ คน เก็บค่าเล่าเรียนคนละ ๒๕ บาท/เดือน ครูได้รับเงินเดือนคนละ  ๑๕  บาท   สามเณรที่เข้าฝึกหัดเป็นบาทหลวง   ย้ายสถานที่อบรมมาจาก บางนกแขวก จังหวัดราชบุรี มาตั้งสถานที่อบรมที่ศรีราชา คือ “สามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา” จึงมีครูสามเณรช่วยงานสอนและการบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่เข้มข้นตามมา
          พ.ศ. ๒๔๘๔  ปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ คุณประยูร  สิริสันต์  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสแตลลามารีส เป็นภาษาไทย คือ “โรงเรียนดาราสมุทร” และได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๘๔  และคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ บางส่วนมาทำการสอนอยู่ที่บ้านพักหลังนี้ คุณประยูรจึงได้ติดต่อบาทหลวงที่สามเณรพระหฤทัยศรีราชา ขอย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารไม้หลังสามเณรพระหฤทัยศรีราชา (More)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนปัจุบัน, ผู้ปกครอง, ศิษย์เก่า และประชาชนโดยทั่วไปในการรักษาสุขภาพอนามัย โดยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องในอำเภอศรีราชา (Amazing ไทยเท่ 2019) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ

3. นำเงินรายได้จากการจัดงาน มอบเข้ากองทุนทางด้านการศึกษาโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

Darasamutr School Sriracha

 

Click to view youtube

Youtube 2018 Race Day

 

Click to view youtube


ประเภทการแข่งขัน

DISTANCE RUNNING

Project Image

ค่าสมัคร 500 บาท
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย/หญิง
อายุ 13-18 ปี
อายุ 19-24 ปี
อายุ 25-29 ปี
อายุ 30-34 ปี
อายุ 35-39 ปี
อายุ 40-44 ปี
อายุ 45-49 ปี
อายุ 50-54 ปี
อายุ 55-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป

Project Image

ค่าสมัคร 400 บาท
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.


นักเรียนภายใน DS ชาย/หญิง
อายุต่ำกว่า 6  ปี (ของรางวัล 1-10)
อายุ  7-9 ปี (ของราวลัล 1-10)
อายุ 10-12 ปี (ของรางวัล 1-10)
อายุ 13 ปีขึ้นไป (ของรางวัล 1-3)


ประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง
ค่าสมัคร 400 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

 


VIP ค่าสมัคร 3,000 บาท
รับ กระเป๋าผ้า+ผ้าบัฟ+ตุ๊กตามัสคอดประจำงานถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS 10K 4.5K
ถ้วยรางวัล/ของรางวัล ถ้วยรางวัล 1-5 ของรางวัล
เสื้อที่ระลึก เสื้อคอกลม เสื้อคอกลม
กระเป๋าผ้า+ผ้าบัฟ+ตุ๊กตามัสคอด VIP VIP
เหรียญผู้พิชิต
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
     
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุณการแข่งขันโดย JOG&JOY wink
การบริการ
 บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
 มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร, อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
 โรงแรมที่พักราคาประหยัดในอำเภอศรีราชา 
กว่า 103 แห่ง เริ่มต้นที่ ฿425 | Hotels.com‎


T-Shirt Size (ชายและญิง) เสื้อคอกลมสำหรับผู้สมัครวิ่งทุกคน ทุกระยะทาง
สมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนไซส์เสื้อได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงทะเบียน

*** ผู้สมัครที่เลือกไซส์เล็กสำหรับเด็ก 5S (6 ปี) และ 4S (8 ปี) จะต้องเลือกไซส์ XS (10) เข้ามาก่อนในตอนลงทะเบียน
แล้วแจ้งระบุไซส์เสื้อที่ต้องการอีกครั้ง ในช่องหมายเหตุ ตอนที่ส่งหลักฐานการชำระเงิน
SIZE 5S (6) 4S (8) XS (10) SS (12) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest/รอบอก 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"
Length/ยาว 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32"

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

ณ โรงเรียนดาราสมุทร
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 (เวลา 14.00-18.00 น.)
เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.30 น.-18.00 น.)

โปรดนำหลักฐานการรับสมัครบนหน้าจอมือถือ หรือรูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงรูปบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ UserName ในการ Login หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3-5 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้, ผู้สมัครจะไม่ได้รับอีเมลใดๆ จากระบบ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันทำการ) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง ค่าสมัคร รับสมัคร
 MINI MARATHON 10 กม. 500.- 1,500 Slots
 FUN RUN 4.5 กม. 400.- 1,500 Slots
 VIP. 3,000.- 100 Slots
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

สมัคร Online ผ่านระบบใหม่ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


ปิดรับสมัครแล้ว SLOD OUT
ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง